FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 108
Sonraki Ayet : 109
Ayetin Tefsiri :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ

Kul yâ eyyuhen nâsu kad câekumul hakku min rabbikum, fe men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih(nefsihi), ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve mâ ene aleykum bi vekîl(vekîlin).

 

1. kul : de ki
2. yâ eyyuhe en nâsu : ey insanlar
3. kad câe-kum : size gelmiştir
4. el hakku : hak, gerçek
5. min rabbi-kum : Rabbinizden
6. fe men ihtedâ : kim hidayete erdiyse
7. fe innemâ : o ancak
8. yehtedî : hidayete erer
9. li nefsi-hi : kendi nefsi için
10. ve men dalle : ve kim dalâlette olduysa
11. fe innemâ : o ancak
12. yadıllu : sapmış, dalâlette olur
13. aleyhâ : kendi aleyhine (sorumluluğu kendi üzerinde)
14. ve mâ : ve değil
15. ene : ben
16. aleykum : üzerinizde
17. bi vekîlin : vekil

İmam İskender Ali Mihr

: De ki: “Ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir! Kim hidayete

erdiyse, muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalâlette olduysa (kaldıysa) ancak kendi aleyhine (sorumluluğu kendi üzerinde)

dalâlette olur. Ve ben, sizin üzerinize vekil değilim.”
Diyanet İşleri : De ki: “Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur’an) gelmiştir.

Artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa

ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.”
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ey insanlar, gerçekten de Rabbinizden hak ve hakikat

gelmiştir size. Artık kim doğru yola giderse faydası kendisinedir ve kim

saparsa zararı kendine ve ben, sizi koruyucu değilim.
Adem Uğur : De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur'an) gelmiştir. Artık

kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim.

(Sadece tebliğ etmekle memurum).
Ali Bulaç : De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim

hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil

değilim."
Ali Fikri Yavuz : Rasûlüm, şöyle de: “- Ey insanlar! Size Rabbinizden hak (Kur’an ve

Peygamber) geldi. Artık hidayeti kabul eden, kendi nefsi için kabul etmiş olur; ve sapıklığa düşen ve kendi aleyhine (zararına) sapmış olur.

Ben de sizin üzerinize vekil değilim.”
Bekir Sadak : De ki: «Ey insanlar! Rabbinizden size gercek gelmistir. Dogru yola

giren ancak kendisi icin girmis ve sapitan da kendi zararina olarak

sapitmistir. Ben sizin bekciniz degilim.»
Celal Yıldırım : De ki: Ey insanlar! Gerçekten Rabbinizden size Hak (olan kitab ve

hak olan peygamber) geldi. Artık bu durumda kim doğru yolu seçerse, ancak kendi lehine seçmiştir. Kim de sapıtırsa, kendi aleyhine sapıtmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekîl (bekçi, koruyucu ve işleri

yüklenen, sizi dilediğim gibi savunan) değilim.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Ey insanlar! Rabbinizden size gerçek gelmiştir. Doğru yola

giren ancak kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak

sapıtmıştır. Ben sizin üzerinize vekil değilim.'
Diyanet Vakfi : De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık

kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim.

(Sadece tebliğ etmekle memurum).
Edip Yüksel : De ki, 'Ey halk, Rabbinizden size gerçek gelmiş bulunuyor. Kim yola

gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi zararına

sapar. Ben, sizden sorumlu değilim.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar! işte rabbınızdan size hak geldi, artık hidayeti kabul

eden kendi nefsi için kabul etmiş olur, sapkınlık eden de kendi aleyhine

sapmış olur: ve ben sizin üzerinize vekil değilim, de
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Ey insanlar, işte size Rabbinizden hak geldi. Artık hidayeti

kabul eden kendi nefsi için kabul etmiş olur; sapkınlık eden de kendi

aleyhine sapmış olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Ey insanlar! İşte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim

hidayeti kabul ederse kendi canı için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse kendi zararına sapıklık etmiş olur. Ve ben sizin üzerinize vekil

değilim.»
Fizilal-il Kuran : De ki: «Ey insanlar, size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim

hidayeti kabul ederse o, ancak kendi faydası için hidayete ermiş, kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Ben sizin başınızda bir bekçi de

değilim.»
Gültekin Onan : De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size rabbinizden hak gelmiştir. Kim

hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil

değilim."
Hasan Basri Çantay : De ki: «Ey insanlar, size Rabbinizden hak gelmişdir. Artık kim

hidâyeti kabul ederse o, ancak kendi fâidesi için hidâyete ermiş, kim de saparsa o da yalınız kendi zararına sapmış olur. Ben sizin başınızda bir

bekçi de değilim a»!
İbni Kesir : De ki: Ey insanlar; size Rabbınızdan hak gelmiştir. Artık kim

hidayeti kabul ederse; o, ancak kendi faydası için hidayete ermiş, kim de saparsa; kendi zararına sapmış olur. Ben, sizin başınıza bir bekçi

değilim.
Muhammed Esed : (Ey Peygamber,) de ki: "Ey insanlar, şimdi size Rabbinizden hakikat

(bilgisi) gelmiş bulunuyor artık. Bundan böyle her kim ki doğru yolu izlemeyi seçerse, bunu kendi lehine seçmiş olacaktır; ve her kim ki sapıklığı seçerse, yine bunu kendi aleyhine seçmiş olacaktır. Sizin

davranışınızdan sorumlu değilim ben".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Ey insanlar! Muhakkak ki, Rabbiniz tarafından size hak

gelmiştir. Artık her kim hidâyeti kabul ederse kendi nefsi için hidâyete ermiş olur. Ve her kim dalâlete düşerse şüphe yok ki, kendi nefsi aleyhine dalâlete düşmüş olur. Ve ben sizin üzerinize bir vekil

değilim.»
Şaban Piriş : De ki: -Ey İnsanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir. Doğru yola

giren sadece kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına

sapıtmıştır. Ben, sizin bekçiniz değilim.
Suat Yıldırım : De ki: "Ey insanlar! İşte Rabbiniz tarafından, hakikat size gelmiş

bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de bu yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki, ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış

biri değilim."
Süleyman Ateş : De ki: "Ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek geldi. Artık yola

gelen, kendisi için gelir; sapan da kendi zararına sapar. Ben sizin

üzerinize vekil değilim!"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim

hidayete ulaşırsa, o, ancak kendi nefsi için hidayete ulaşmıştır. Kim de saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil

değilim.»
Ümit Şimşek : De ki: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden hak gelmiştir. Doğru yolu

tutan kendisi için tutar; sapan da kendi aleyhine sapar. Ben ise sizden

sorumlu bir vekil değilim.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ey insanlar! Şu bir gerçek ki hak size Rabbinizden

gelmiştir. Artık doğruya yönelen kendi benliği için yönelir; sapan da

kendi benliği aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.