FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 109
Sonraki Ayet : 1
Ayetin Tefsiri :

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

Vettebi’ mâ yûhâ ileyke vasbir hattâ yahkumallâh(yahkumallâhu), ve huve hayrul hâkimîn(hâkimîne).

 

1. vettebi' (ve ittebi') : ve tâbî ol
2. mâ yûhâ : vahyolunan şeye
3. iley-ke : sana
4. vasbir (ve ısbir) : ve sabret
5. hattâ : oluncaya kadar
6. yahkume allâhu : Allah hükmeder, hükmünü verir
7. ve huve : ve o
8. hayru : hayırlıdır
9. el hâkimîne : hükmedenler, hüküm verenler

İmam İskender Ali Mihr

: Ve sana vahyolunan şeye tâbî ol! Ve Allah, hükmedinceye (hüküm verene) kadar sabret! Ve O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmedinceye dek sabret ve odur hükmedenlerin en hayırlısı.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Sen, sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır.
Ali Bulaç : Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Ali Fikri Yavuz : Sana ne vahyolunuyorsa, ona uy ve Allah zafer hükmünü verinceye kadar sabret. O, hâkimlerin en hayırlısıdır.
Bekir Sadak : Sana vahyedilene uy; Allah hukmunu verene kadar sabret. O, hukum verenlerin en iyisidir. *
Celal Yıldırım : (Ey Muhammed !) Sana vahyolunana uy, Allah hükmünü verinceye kadar sabret; Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Sana vahyedilene uy; Allah hükmünü verene kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Sen, sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır.
Edip Yüksel : Sana vahyedileni izle; ALLAH hüküm verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve sana ne vahy olunuyorsa ona tâbi' ol ve sabret ta ki Allah, hukmünü versin, hâkimlerin en hayırlısı odur
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sana ne vahyolunursa ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret; hakimlerin en hayırlısı O'dur!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sana vahyolunana uy! Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Fizilal-il Kuran : Sana her ne vahy ediliyorsa ona tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Gültekin Onan : Sana vahyolunana uy ve Tanrı hükmünü verinceye kadar sabret. O hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) sana her ne vahy ediliyorsa ona tâbi ol. Allah (ın) hükm

(ü zuhur) edinceye kadar sabr (u sebat) et. O, haakimlerin en

hayırlısıdır.
İbni Kesir : Sana vahyedilene uy. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Muhammed Esed : (Sana gelince, Ey Muhammed, sen de) yalnızca sana vahyedilene uy ve

Allah hükmünü verinceye kadar sabret: çünkü hükmedenlerin en iyisi

O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sana vahyolunana tâbi ol, ve Allah Teâlâ hükmedinceye kadar sabret. Ve o, hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Şaban Piriş : Sana vahyedilene uy, Allah hükmünü verene kadar sabret! O, hüküm verenlerin en iyisidir.
Suat Yıldırım : Sana Rabbinden ne vahyolunursa ona tâbi ol ve Allah hükmünü izhar

edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm

vereni ancak O’dur.
Süleyman Ateş : Sana vahyolunana uy ve Allâh hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.
Tefhim-ul Kuran : Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Ümit Şimşek : Sana vahyedilene uy; Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Zira O hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O, hâkimlerin en hayırlısıdır.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.