FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 17
Sonraki Ayet : 18
Ayetin Tefsiri :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

Fe men azlemu mimmenifterâ alâllâhi keziben ev kezzebe bi âyâtih(âyâtihî), innehû lâ yuflihul mucrimûn(mucrimûne).

 

1. fe men : artık, kim
2. azlemu : daha zalim
3. mimmen ifterâ : iftira edenden
4. alâllâhi (alâ allâhi) : Allah'a karşı
5. keziben : yalan olarak, yalanla
6. ev : veya
7. kezzebe : yalanladı
8. bi âyâti-hî : onun âyetlerini
9. inne-hu : muhakkak o
10. lâ yuflihu : felâha, kurtuluşa erdirmez
11. el mucrimûne : mücrimleri

İmam İskender Ali Mihr

: Artık Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya O'nun âyetlerini

yalanlayandan daha zalim kim (var)dır? Muhakkak ki O, mücrimleri

(suçluları) felâha (kurtuluşa) erdirmez.
Diyanet İşleri : Artık, Allah’a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini

yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki (böyle) suçlular asla

kurtuluşa ermezler.
Abdulbaki Gölpınarlı : Yalan yere Allah'a iftirâ edenden, yahut onun âyetlerini inkâr

edenden daha zâlim kimdir ki? Şüphe yok ki suçlular, asla kurtulmazlar,

muratlarına ermezler.
Adem Uğur : Öyleyse kim Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir! Bilesiniz ki suçlular asla onmazlar!
Ali Bulaç : Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve O'nun ayetlerini

yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu, günahkarları

kurtuluşa erdirmez.
Ali Fikri Yavuz : Artık Allah’a bir yalan iftira eden veya onun âyetlerine yalan diyenden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki, mücrimler kurtulamazlar.
Bekir Sadak : Allah'a karsi yalan uyduran veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Suclular elbette saadete erisemezler.
Celal Yıldırım : Allah'a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalan sayandan

daha zâlim kim olabilir ? Doğrusu suçlu günahkârlar kurtuluşa

erişemezler.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette saadete erişemezler.
Diyanet Vakfi : Öyleyse kim Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir! Bilesiniz ki suçlular asla onmazlar!
Edip Yüksel : ALLAH'a yalan uydurup iftira eden, veya mucize ve ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Suçlular onmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Artık bir yalanı Allaha iftira eden veya onun âyetlerine yalan diyenden daha zâlim kim olabilir? Şüphe yok ki: mücrimler, felâh bulmaz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Artık Allah'a bir yalanı iftira eden veya O'nun ayetlerine yalan

diyenden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki, suçlular kurtuluşa

eremez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya O'nun âyetlerini inkar

edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz o mücrimler iflah

olmayacaklar.
Fizilal-il Kuran : Allah'a yalan yakıştırmalar yapandan ya da O'nun ayetlerini

yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Hiç kuşkusuz ağır suçlular

iflah olmazlar.
Gültekin Onan : Tanrı'ya karşı yalan uydurup iftira düzenden ve O'nun ayetlerini

yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu, günahkarları

kurtuluşa erdirmez.
Hasan Basri Çantay : Öyle ya, Allaha karşı (kendiliğinden) yalan uydurandan, yahud Onun

âyetlerini yalan sayandan daha zaalim kimdir? Şu muhakkak ki günahkârlar

asla onmaz (lar).
İbni Kesir : Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Suçlular muhakkak ki felaha ermezler.
Muhammed Esed : Hem, kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştıran ya da O'nun

ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir? Doğrusu, (böyle yaparak) günaha gömülüp giden kimseler kurtuluşa asla

erişemeyeceklerdir;
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık Allah Teâlâ'ya karşı yalan yere iftirada bulunandan veya O'nun

âyetlerini tekzîp edenden daha zalim kim vardır? Şüphe yok ki, mücrimler

felâha eremezler.
Şaban Piriş : Allah adına yalan uydurandan veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir. Suçlular kesinlikle kurtuluşa eremezler.
Suat Yıldırım : Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah’a mal eden veya Allah’ın

âyetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki

mücrimler iflah olmazlar.
Süleyman Ateş : Uydurduğu yalanı Allâh'ın üzerine atan, yahut O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Şüphesiz suçlular asla onmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Allah'a hakkında yalan uydurup iftira edenden ve O'nun ayetlerini

yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu, günahkârları

kurtuluşa erdirmez.
Ümit Şimşek : Allah adına yalan uydurandan veya Onun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim var? Hiç şüphe yok, o mücrimler iflâh olmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayan kişiden daha zalim kim var? Şu bir gerçek ki, suçlular iflah etmezler.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.