FANDOM


1. satır: 1. satır:
1 Arapça harfli ayet metni
+
* 1 Arapça harfli ayet metni
2 Latin harflerine transcriptli metin
+
* 2 Latin harflerine transcriptli metin
3 Kelime anlamlı meal
+
* 3 Kelime anlamlı meal
4 Abdülbaki Gölpınarlı
+
* 4 Abdülbaki Gölpınarlı
5 Ali Bulaç Meali
+
* 5 Ali Bulaç Meali
6 Ahmet Varol Meali
+
* 6 Ahmet Varol Meali
7 Diyanet İşleri Meali(Eski)
+
* 7 Diyanet İşleri Meali(Eski)
8 Diyanet İşleri Meali(Yeni)
+
* 8 Diyanet İşleri Meali(Yeni)
9 Diyanet Vakfı Meali
+
* 9 Diyanet Vakfı Meali
10 Edip Yüksel Meali
+
* 10 Edip Yüksel Meali
11 Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)
+
* 11 Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)
12 Elmalılı Meali (Orjinal)
+
* 12 Elmalılı Meali (Orjinal)
13 Ömer Nasuhi Bilmen
+
* 13 Ömer Nasuhi Bilmen
14 Muhammed Esed
+
* 14 Muhammed Esed
15 Suat Yıldırım
+
* 15 Suat Yıldırım
16 Süleyman Ateş Meali
+
* 16 Süleyman Ateş Meali
17 Şaban Piriş Meali
+
* 17 Şaban Piriş Meali
18 Ümit Şimşek Meali
+
* 18 Ümit Şimşek Meali
19 Yaşar Nuri Öztürk
+
* 19 Yaşar Nuri Öztürk
20 Yusuf Ali (English)
+
* 20 Yusuf Ali (English)
21 M. Pickthall (English)
+
* 21 M. Pickthall (English)
22 Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)
+
* 22 Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)
23 Elmalı tefsiri(orijinali)
+
* 23 Elmalı tefsiri(orijinali)
24 Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri
+
* 24 Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri
25 Muhammed Esed Tefsiri
+
* 25 Muhammed Esed Tefsiri
26 Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri
+
* 26 Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri

11:13, Temmuz 23, 2010 tarihindeki hâli

 • 1 Arapça harfli ayet metni
 • 2 Latin harflerine transcriptli metin
 • 3 Kelime anlamlı meal
 • 4 Abdülbaki Gölpınarlı
 • 5 Ali Bulaç Meali
 • 6 Ahmet Varol Meali
 • 7 Diyanet İşleri Meali(Eski)
 • 8 Diyanet İşleri Meali(Yeni)
 • 9 Diyanet Vakfı Meali
 • 10 Edip Yüksel Meali
 • 11 Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)
 • 12 Elmalılı Meali (Orjinal)
 • 13 Ömer Nasuhi Bilmen
 • 14 Muhammed Esed
 • 15 Suat Yıldırım
 • 16 Süleyman Ateş Meali
 • 17 Şaban Piriş Meali
 • 18 Ümit Şimşek Meali
 • 19 Yaşar Nuri Öztürk
 • 20 Yusuf Ali (English)
 • 21 M. Pickthall (English)
 • 22 Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)
 • 23 Elmalı tefsiri(orijinali)
 • 24 Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiri
 • 25 Muhammed Esed Tefsiri
 • 26 Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.