FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 2
Sonraki Ayet : 3
Ayetin Tefsiri :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ

E kâne linnâsi aceben en evhaynâ ilâ reculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhırun mubîn(mubînun).

 

1. e : mı
2. kâne : oldu
3. li en nâsi : insanlar için
4. aceben : acayip, garip
5. en evhay-nâ : vahyetmemiz
6. ilâ reculin : bir adama
7. min-hum : onlardan
8. en enzirin : uyarması
9. en nâse : insanları
10. ve beşşiri : ve müjdelemesi
11. ellezîne âmenû : âmenû olan (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen) kimseler
12. enne : muhakkak ki
13. lehum : onlar için
14. kademe : ileri derecede mertebe
15. sıdkın : iyi, güzel, hak, gerçek
16. inde rabbi-him : Rab'lerinin katında
17. kâle el kâfirûne : kâfirler der ki
18. inne : muhakkak ki
19. hâzâ : bu
20. le sâhırun : mutlaka bir büyücüdür
21. mubînun : açıkça, apaçık

İmam İskender Ali Mihr

: Onlardan bir adama, "insanları uyarması, âmenû olanları (ölmeden

önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri) müjdelemesi" için vahyetmemiz insanlara acaip (garip) mi geldi? Muhakkak ki onlar için, Rab'lerinin yanında (katında) sıddıklar makamı vardır. Kâfirler şöyle dediler:

“Muhakkak ki bu, mutlaka apaçık bir sihirbazdır.”
Diyanet İşleri : İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri

katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu

elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanları korkutmak ve inananlara, gerçek bir güzel mükâfat,

inançlarına karşılık yücelik ve nîmet verileceğini, şefâate mazhar olacaklarını müjdelemek için içlerinden bir ere vahyetmemiz, insanlara

tuhaf mı geldi de kâfirler, şüphe yok ki dediler, bu, apaçık bir büyücü.
Adem Uğur : İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri

katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu

elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?
Ali Bulaç : İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve iman edenlere, muhakkak

kendileri için Rableri katında 'gerçek bir makam' olduğunu müjde ver" diye vahyetmemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi? İnkâr edenler:

"Gerçekten bu, açıkça bir büyücüdür" dediler.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlar arasında bir er’e (Peygambere): “- İnsanları Allah’ın azâbı

ile korkut ve iman edenleri de, Rableri katında yüksek dereceleri olmakla müjdele” diye vahy etmemiz, insanlar için şaşılacak şey mi oldu

ki, kâfirler: “- Her halde bu, açık bir sihirbazdır.” dediler.
Bekir Sadak : Iclerinden birine, «Insanlari uyar ve inananlara, Rableri katinda

yuksek makamlar oldugunu mujdele» diye vahyetmemiz, insanlarin tuhafina

mi gitti ki, kafirler: «Bu apacik bir buyucudur» dediler?
Celal Yıldırım : İnsanları (tuttukları yolun tehlikesine karşı) uyar; imân edenleri

Rablarının yanında kendilerine ayrılan KADEM-I SIDK (Güzel sevap, şalin amel, ebedî saadet, yüksek makam) ile müjdele, diye içlerinden bir adama vahyetmemiz (Mekkeli'ler için) şaşılacak şey mi ki, o kâfirler, «bu

ancak açık bir büyücüdür» dediler.
Diyanet İşleri (eski) : İçlerinden birine, 'İnsanları uyar ve inananlara, Rableri katında

yüksek makamlar olduğunu müjdele' diye vahyetmemiz, insanların tuhafına

mı gitti ki, kafirler: 'Bu apaçık bir büyücüdür' dediler?
Diyanet Vakfi : İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri

katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu

elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?
Edip Yüksel : Kendilerinden bir adama: 'İnsanları uyar ve inananlara Rab'leri

katında önemli bir yere sahip olduklarını müjdele,' diye vahyetmemiz

halka garip mi geliyor? İnkarcılar, 'Bu, apaçık bir büyücüdür,' dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : İnsanlar için, içlerinden bir ere bütün insanları inzar et ve iyman

edenleri müjdele: kendileri için rablarının nezdinde bir «kademi sıdk» var, diye vahyedişimiz hiç işitilmedik bir acîbemi oldu? kâfirler her

halde bu bir sâhır dediler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlar için, içlerinden bir ere: «Bütün insanları uyar ve iman

edenleri müjdele; kendileri için Rablerinin katında yüce bir mertebe var!» diye vahyedişimiz hiç duyulmadık şaşılacak birşey mi oldu ki,

kafirler: «Kesinlikle bu bir sihirbazdır!» dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanları (eğri yolun sonundan) korkut, inananlara Rableri

nezdindeki yüksek makamları müjdele, diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kâfirler: «Hiç şüphesiz bu besbelli

bir sihirbaz.» dediler.
Fizilal-il Kuran : Bizim aralarında bir kişiye, 'insanları uyar' ve 'mü'minlere,

Rabbleri katında sarsılmaz bir derecenin sahibi oldukları müjdesini ver' diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti ki, kâfirler, 'Bu adam

açık bir büyücüdür' dediler.
Gültekin Onan : İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve inananlara, muhakkak

kendileri için rableri katında 'gerçek bir makam' olduğunu müjde ver" diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? Kafirler: "Gerçekten bu,

açıkça bir büyücüdür" dediler.
Hasan Basri Çantay : «İnsanları (hakkın ukubetleriyle) korkut, îman edenlere Rableri

indinde kendileri için muhakkak bir kademi sıdk olduğunu müjdele» diye içlerinden bir ere (peygambere) etdiğimiz vahy insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler: «Bu, şeksiz, şübhesiz ve apaçık bir

sihirbazdır» dedi (ler)?
İbni Kesir : İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere Rabbları

katında yüksek bir makam olduğunu müjdele, diye vahyettiğimiz insanların

tuhafına mı gitti ki kafirler: Bu, apaçık bir büyüdür, dediler.
Muhammed Esed : Kendi içlerinden birine, "Bütün insanlığı uyar; imana erişenlere,

her bakımdan içtenlikli ve dürüst olmakla Rablerinin katında öteki herkesten ileri geçtiklerini müjdele" diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti? (Yalnızca) hakkı inkar edenler, "Bakın, bu (adam)

düpedüz bir büyücü!" derler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Nâsı korkut ve imân edenleri müjdele ki, süphesiz onlar için

rabbileri indinde bir kademe sıdk vardır diye onlardan bir erkeğe vahyetmiş olmamız, nâs için taaccüb edilecek bir şey mi oldu ki,

kâfirler, «Bu şüphe yok ki bir apaçık sahirdir,» dediler.
Şaban Piriş : İçlerinden bir adama: -İnsanları uyar, iman edenlere Rab’leri

katında yüksek makamlar olduğunu müjdele! diye vahyetmemiz insanların

tuhafına mı gitti ki, kafirler: -Bu açıkça bir büyücüdür, dediler?
Suat Yıldırım : "İnsanları uyar! Müminlere, Rab’lerinin üstün sadakat makamı

vereceğini müjdele!" diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti?Onun için mi kâfirler: "Besbelli ki bu, sihirbazın

teki!" dediler.
Süleyman Ateş : İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve inananlara, Rableri katında

kendileri için bir doğruluk kademesi bulunduğunu müjdele!" diye vahyettiğimiz, insanlara tuhaf mı geldi? kâfirler: "Bu, apaçık bir

büyücüdür." dediler.
Tefhim-ul Kuran : İçlerinden olan bir adama: «İnsanları uyarıp korkut ve iman

edenlere, muhakkak kendileri için Rableri katında 'gerçek bir makam' olduğunu müjde ver» diye vahyetmemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi?

Küfre sapanlar: «Gerçek şu ki bu, açıkça bir büyücüdür» dediler.
Ümit Şimşek : İçlerinden bir adama 'İnsanları uyar; iman edenleri de Rableri

katındaki doğruluk makamı ile müjdele' diye vahyedişimiz tuhaflarına mı

gitti de o kâfirler 'Bu düpedüz bir büyücü' dediler?
Yaşar Nuri Öztürk : "İnsanları uyar, iman edenlere de kendileri için Allah katında

yüksek bir doğruluk derecesi bulunduğunu müjdele" diye içlerinden bir er kişiye vahiy göndermemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi? Küfre batanlar:

"Bu adam açık bir büyücüdür." dediler.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.