FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 26
Sonraki Ayet : 27
Ayetin Tefsiri :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdeh(zîyâdetun), ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilleh(zilletun), ulâike ashâbul cenneh(cenneti), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

 

1. li ellezîne : o kimseler için (vardır)
2. ahsenû : ahsen olanlar, daha güzel olanlar
3. el husnâ : güzellik
4. ve zîyâdetun : ve onun ziyadesi, daha fazlası
5. ve lâ yerheku : ve kaplamaz, bürümez
6. vucûhe-hum : onların yüzleri
7. katerun : ne bir karartı, korku, keder, sıkıntı
8. ve lâ zilletun : ve ne de bir zillet, hakirlik, küçük düşme (yoktur)
9. ulâike : işte onlar
10. ashâbu el cenneti : cennet halkıdır
11. hum : onlar
12. fî-hâ : orada
13. hâlidûne : devamlı kalanlardır

İmam İskender Ali Mihr

: Onlar için Ahsenül hüsna (Allah'ın Zat'ına ulaşmak) ve ziyadesi

(daha fazlası, Allah'ın cemalini görmek) vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet (küçük düşme, hakirlik) yoktur. İşte onlar,

cennet halkıdır. Onlar, orada devamlı kalanlardır.
Diyanet İşleri : Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası

vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte

onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : İyilik edenleri iyilikle mükâfatlandırırız, daha da fazlasını

veririz ve yüzleri kararmaz, zillete düşmez onlar. Onlardır cennet ehli,

orada ebedî kalırlar.
Adem Uğur : Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır.

Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî

kalacaklardır.
Ali Bulaç : Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini

ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar;

orada süresiz kalacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : İman edip güzel bir amel işleyenlere cennet ve bir de Allah’ın

Cemalini görmek var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet... İşte bunlar cennetliktirler, kendileri orada ebedî olarak

kalıcıdırlar.
Bekir Sadak : Iyi davrananlara; daima daha iyisi ve ustunu verilir. Onlarin

yuzlerine ne bir karalik, ne de zillet bulasir. Iste onlar

cennetliklerdir, orada temelli kalirlar.
Celal Yıldırım : İyi-yararlı güzel amelde bulunanlara daha iyisi ve güzeli, bir de

fazlası vardır. Yüzlerini ne bir toz duman, ne de aşağılık ve horluk kaplar. İşte onlar Cennet yaranıdırlar. Orada devamlı kalıcılardır

onlar.
Diyanet İşleri (eski) : İyi davrananlara; daima daha iyisi ve üstünü verilir. Onların

yüzlerine ne bir karalık, ne de zillet bulaşır. İşte onlar

cennetliklerdir, orada temelli kalırlar.
Diyanet Vakfi : Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır.

Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî

kalacaklardır.
Edip Yüksel : Güzel davrananlara daha fazlası vardır. Yüzlerini ne bir yoksunluk

ne de bir aşağılanma duygusu kaplar. Onlar cennet halkıdır. Orada ebedi

kalıcıdırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hasenât yapanlara husnâ bir de ziyade var, ve yüzlerine ne bir kara bulaşır ne zillet, onlar eshabı Cennet hep orada muhalleddirler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İyi işler yapanlara daha güzeli; bir de fazlası var; yüzlerine ne

bir kara bulaşır, ne de aşağılık. Onlar cennet ehli, hep orada ebedi

kalacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık

vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte

bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.
Fizilal-il Kuran : Dünyada iyi işler yapanlara daha iyi bir karşılık ve fazlası vardır.

Onların yüzlerini ne kara leke ve ne de horlanmışlık kaplar. Onlar

cennetliklerdir, orada ebedi olarak kalacaklardır.
Gültekin Onan : Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini

ne bir karartı sarar, ne bir illet. İşte onlar cennetin halkıdırlar

orada süresiz kalacaklardır.
Hasan Basri Çantay : İyi iş, güzel amel yapanlara («ihsân» mertebesine erenlere) daha

güzel iyilik, bir de ziyâde vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (karalık) bulaşır, ne de bir horluk kaplar. Onlar cennetin yaranıdırlar

ki kendileri onun için ebedî kalıcıdırlar.
İbni Kesir : Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası var. Onların yüzleri ne

kararır ne de zilletten kızarır. Onlar cennetin yaranıdırlar. Orada

temelli kalacaklardır.
Muhammed Esed : İyi ve yararlı işler yapmakta sebatlı olanları (karşılık olarak)

daha iyisi ve ondan da fazlası beklemektedir. (Kıyamet Günü'nde) onların yüzlerini ne bir kararma, ne de bir aşağılanma gölgelemeyecektir: İşte

bunlardır cennetlikler; orada ebedi kalacak olanlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : İhsanda bulunanlar için güzellik ve bir ziyâdelik vardır ve onların

yüzlerini ne karalık ve ne de bir alçaklık kaplamaz. İşte onlar cennet

ehlidirler. Onlar orada ebedîyyen kalıcılardır.
Şaban Piriş : İyi davrananlara, daha iyisi ve bir fazlası vardır. Onların

yüzlerini karartı ve zillet bürümez. Onlar cennet dostlarıdır, onlar

orada ebedidirler.
Suat Yıldırım : İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükâfat yani cennet

ile daha da fazlası olarak Allah’ın cemalini görmek var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet! İşte onlar

cennetliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Süleyman Ateş : Güzel davrananlara daha güzel karşılık ve fazlası var. Onların

yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de horluk. İşte onlar cennet halkıdır,

orada ebedi kalacaklardır.
Tefhim-ul Kuran : Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini

ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar;

onda ebedi olarak kalacaklardır.
Ümit Şimşek : İyilik yapanlara ödülün en güzeli, bir de onun ziyadesi vardır.

Onların yüzüne ne bir toz konar, ne zillet bulaşır. Onlar Cennet ehlidir

ve orada sürekli kalacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahası da var.

Onların yüzlerine kara da bulaşmaz, zillet de... Cennetin dostlarıdır

onlar; sürekli kalıcıdırlar orada.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.