FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 28
Sonraki Ayet : 29
Ayetin Tefsiri :

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ

Ve yevme nahsuruhum cemîan summe nekûlu lillezîne eşrekû mekânekum entum ve şurekâukum, fe zeyyelnâ beynehum, ve kâle şurekâuhum mâ kuntum iyyânâ ta'budûn(ta'budûne).

 

1. ve yevme : ve gün
2. nahsuru-hum : onları topladığımız
3. cemîan : topluca, hepsi, bütünü
4. summe : sonra
5. nekûlu : diyeceğiz
6. lillezîne (li ellezîne) : o kimselere
7. eşrekû : şirk koştular
8. mekâne-kum : sizin yeriniz
9. entum : siz
10. ve şurekâu-kum : ve sizin şirk koştuklarınız (Allah'a ortak ettikleriniz)
11. fe zeyyel-nâ : böylece biz ayırdık
12. beyne-hum : onlar arasını
13. ve kâle : ve dediler
14. şurekâu-hum : onlarin şirk koştukları
15. mâ kuntum : siz olmadınız
16. iyyâ-nâ : sadece bize
17. ta'budûne : kulluk edersiniz

İmam İskender Ali Mihr

: Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle

diyeceğiz: “Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize.” Böylece onların aralarını açtık. Ve onların ortak koştukları: “Siz sadece bize ibadet

(kulluk) etmiyordunuz.” dedi(ler).
Diyanet İşleri : Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah’a ortak

koşanlara, “Siz de, ortaklarınız da yerinizde bekleyin” diyeceğimiz günü düşün. Artık onların (ortak koştuklarıyla) aralarını tamamen ayırırız ve

ortak koştukları derler ki: “Siz bize ibadet etmiyordunuz.”
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün hepsini toplayacağız, sonra da şirk koşanlara siz de

diyeceğiz, yerinizde durun, şirk koştuğunuz şeyler de yerlerinde dursun; aralarını tamamıyla ayırmışızdır ve şirk koştukları şeyler, siz zâten

bize tapmıyordunuz ki demişlerdir.
Adem Uğur : Onların hepsini biraraya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak

koşanlara: "Siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin" diyeceğimiz gün artık onların (putlarıyla) aralarını tamamen ayırmışızdır. Ve

onların ortakları, (putları) derler ki: "Siz, bize ibadet etmiyordunuz.
Ali Bulaç : O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara:

"Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da" diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: "Siz bize

ibadet ediyor değildiniz."
Ali Fikri Yavuz : O gün, mahşerde, insanların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra

müşriklere şöyle diyeceğiz: “- Siz ve Allah’a eş yaptığınız ortaklarınız (putlarınız) durun yerinizde... “Artık müminlerle aralarını tamamen açmışızdır. Ortakları olan putlar Allah tarafından dile gelip kendilerine şöyle diyeceklerdir: “- Siz, dünyada bize tapmıyordunuz

(Şeytanın ardı sıra gidiyordunuz).
Bekir Sadak : (28-29) Onlarin hepsini bir gun toplariz, sonra, puta tapanlara,

«Siz ve putlariniz yerlerinize! deyip onlari birbirlerinden ayiririz. putlari ise: «Bize tapmiyordunuz ki. Allah, sizinle bizim aramizda sahit

olarak yeter. Sizin tapinmanizdan bizim haberimiz yoktu,» derler.
Celal Yıldırım : O gün onların hepsini biraraya getireceğiz, sonra da Allah'a ortak

koşanlara, «Siz ve ortak koştuklarınız yerinize !» diyeceğiz ve böylece

onları birbirinden ayıracağız. Ortakları ise, «siz bize tapmıyordunuz ;
Diyanet İşleri (eski) : (28-29) Onların hepsini bir gün toplarız, sonra, puta tapanlara,

'Siz ve putlarınız yerlerinize! deyip onları birbirlerinden ayırırız. Putları ise: 'Bize tapmıyordunuz ki. Allah, sizinle bizim aramızda şahit

olarak yeter. Sizin tapınmanızdan bizim haberimiz yoktu' derler.
Diyanet Vakfi : Onların hepsini biraraya toplayacağımız, sonra da Allah’a ortak

koşanlara: «Siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin» diyeceğimiz gün artık onların (putlarıyla) aralarını tamamen ayırmışızdır. Ve

onların ortakları, (putları) derler ki: «Siz, bize ibadet etmiyordunuz.
Edip Yüksel : Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; 'Siz ve

ortaklarınız haydi yerinize!,' diyerek birbirlerinden ayırırız.

Ortakları ise: 'Siz bize kulluk etmiyordunuz,' derler
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o gün ki hepsini mahşere toplayacağız, sonra diyeceğiz o şirk

koşanlara: yerinize! Siz de şerikleriniz de, artık aralarını açmışızdır,

şerikleri şöyle demektedir: siz bize tapmıyordunuz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün ki hepsini mahşere toplayacağız, sonra şirk koşanlara: «Haydi

yerinize! Siz ve ortaklarınız!» diyeceğiz. Artık aralarını açmışızdır.

Ortakları da: «Siz bize tapmıyordunuz!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün ki, hepsini mahşere toplayacağız, sonra da o şirk koşanlara

«Haydi yerlerinize! Siz de, ortak koştuklarınız da!» diyeceğiz. Artık aralarını iyice açmışız. O ortak koştukları şeyler, «Siz bize

tapmıyordunuz ki.» diyecekler.
Fizilal-il Kuran : O gün insanların hepsini biraraya toplarız da sonra bize ortak

koşanlara, «Siz ve koştuğunuz ortaklar olduğunuz yerde kalınız» deriz. Sonra onları birbirinden ayırırız. O zaman bize ortak koşulan putlar,

ortak koşanlara şöyle derler: «Siz bize tapmıyordunuz.»
Gültekin Onan : O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara:

"Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da" diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: "Siz bize

ibadet ediyor değildiniz."
Hasan Basri Çantay : O gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra o (Allaha) eş

tutanlara: «Siz de, ortaklarınız (olan putlar) da, diyeceğiz, durun yerinizde». Artık onları birbirinden tamamen ayırımsızdır. Ortakları

öyle dedi (diyecek): «Siz (dünyâda) bize tapmıyordunuz».
İbni Kesir : O gün hepsini toplarız. Şirk koşanlara; Siz ve koştuğunuz ortaklar

yerlerinize, deriz. Artık onların arasını açmışızdır. Ortakları derler

ki: Bize tapmıyordunuz.
Muhammed Esed : Çünkü, bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız ve

(hayattayken) Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlara: "Siz ve Allah'a ortak koştuğunuz o şeyler, (o varlıklar ve güçler, hepiniz) olduğunuz yerde kalın!" diyecek ve böylece onları birbirinden ayıracağız. Ve (o zaman) Allah'a ortak koştukları kimseler, (vaktiyle kendilerine kul, köle olmuş olanlara): "Sizin tapınıp durduğunuz biz

değildik;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o günü ki, hepsini mahşere toplarız. Sonra şerik koşmuş olanlara

deriz ki: «Siz de ve şerikleriniz de yerlerinizde durunuz.» Artık aralarını ayırmışızdır. Ve onların şerikleri der ki: «Siz bizlere

tapınır değil idiniz.»
Şaban Piriş : (28-29) O gün onların hepsini bir araya toplarız. Sonra şirk

koşanlara: -Siz ve ortaklarınız (şirk koştuklarınız) yerlerinize! deriz. Ve aralarını ayırırız. Ortak koştukları: -Siz bize kulluk etmiyordunuz. Allah, sizinle bizim aramızda şahit olarak yeter. Sizin bize kulluk

ettiğinizden haberimiz yoktu, derler.
Suat Yıldırım : (28-29) Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah’a

şirk koşanlara: "Siz de, taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!" deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: "Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki sizin bize

taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu!" derler.
Süleyman Ateş : O gün onları hep bir araya toplarız, sonra ortak koşanlara; "Haydi

siz ve koştuğunuz ortaklar yerlerinize!" deriz. Artık (tanrılariyle) aralarını açmışızdır (dünyâdaki gibi aralarında bir bağ kalmamıştır).

Koştukları ortaklar: "Siz bize tapmıyordunuz?" demektedirler.
Tefhim-ul Kuran : O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara:

«Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da» diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: «Siz bize

ibadet ediyor değildiniz.»
Ümit Şimşek : O gün onların hepsini huzurumuzda toplar, sonra da ortak koşanlara

'Siz de, şerikleriniz de yerlerinizden kımıldamayın' deriz. Biz onların şerikleriyle aralarını ayırırız; şerikleri ise derler ki: 'Siz bize

tapmıyordunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Gün olur, onları bir araya toplarız; sonra şirke batmışlara

sesleniriz: "Siz ve ortak yaptıklarınız, yerlerinize!" Aralarını ayırmışızdır. Ortak tuttukları şöyle haykırırlar: "Siz bize kulluk

etmiyordunuz."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.