FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 3
Sonraki Ayet : 4
Ayetin Tefsiri :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arşi yudebbirul emr(emre), mâ min şefîin illâ min ba'di iznih(iznihî), zâlikumullâhu rabbukum fa'budûh(fa'budûhu), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).

 

1. inne : muhakkak
2. rabbe-kum allâhu : sizin Rabbiniz O Allah'tır
3. ellezî halaka : ki o yarattı
4. es semâvâti : gökler
5. ve el arda : ve yer, arz
6. fî sitteti eyyâmin : altı gün, altı zaman dilimi
7. summe istevâ : sonra istiva etti
8. alâ el arşi : arşa
9. yudebbiru el emre : işleri takdir eder, tedbir eder
10. : yoktur, değildir, olamaz
11. min şefîın : bir şefaatçi
12. illâ : hariç
13. min ba'di : ...den sonra
14. iznihî : onun izni
15. zâlikum allâhu : işte Allah budur
16. rabbu-kum : sizin Rabbiniz
17. fa'budûhu (fe u'budû-hu) : artık ona kulluk edin
18. e fe : hâlâ mı
19. lâ tezekkerûne : tezekkür etmezsiniz

İmam İskender Ali Mihr

: Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde

yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve O'nun izni olmadıktan sonra (olmadıkça) bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah, sizin

Rabbinizdir. Artık O'na kul olun. Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Diyanet İşleri : Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede)

yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O,

Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok Rabbiniz, öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeryüzünü altı

günde yarattı da sonra arşında kudret ve tedbîriyle her şeye hâkim oldu. Her işi o, takdîr ve gereğince tedbîr eder. Onun izni olmadıkça hiçbir şefâatçi, şefâatte bulunamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, artık

kulluk edin ona. Düşünmez, ibret almaz mısınız?
Adem Uğur : Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da

işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O halde

O'na kulluk edin. Hâla düşünmüyor musunuz!
Ali Bulaç : Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur,

öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
Ali Fikri Yavuz : Rabbiniz o Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra

Arş’ı istilâ edip her şeyi hükmü altına aldı. Bütün işleri O idare ediyor. O’nun izni olmadıkça hiç bir şefaatçi yok. İşte bu vasıflara sahip olan Allah, Rabbinizdir. O halde ona ibadet edin. Artık ibret

almak için düşünmez misiniz?
Bekir Sadak : Dogrusu sizin Rabbiniz gokleri ve yeri alti gunde yaratip sonra arsa

hukmeden, isi duzenleyen Allah'tir, izni olmadan kimse sefaat edemez. Iste Rabbiniz olan Allah budur. O'na kulluk edin. Nasihat dinlemez

misiniz?
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Rabblniz gökleri ve yeri altı gün (devir)de yaratıp

sonra da Arş üzerine saltanatı ve kudretiyle tecelli ederek her işi gereği gibi düzenleyip yürüten Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra hiçbir şefaatçi şefaat edemez. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık

O'na kulluk ediniz. Hâlâ düşünüp öğüt almaz mısınız?
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arşa

hükmeden, işi düzenleyen Allah'tır, izni olmadan kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'na kulluk edin. Nasihat dinlemez

misiniz?
Diyanet Vakfi : Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da

işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah’dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde

O’na kulluk edin. Hâla düşünmüyor musunuz!
Edip Yüksel : Gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kuran

Rabbiniz (sahibiniz) ALLAH'tır. Her işi yönetir. İzni olmadan hiç kimse aracılık (şefaat) edemez. Rabbiniz ALLAH budur, O'na kulluk edin. Öğüt

almaz mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbınız o Allahdır ki Gökleri ve Yeri altı günde olarak yarattı

sonra Arş üzerine istivâ buyurdu emri tedbir ediyor hiç şefaatçi yok ancak onun izninden sonra, işte bu evsafın sâhibi Allahdır rabbınız, o

halde ona ibadet ediniz, artık düşünmez misiniz!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra

Arş'ı hakimiyeti altına aldı. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez; işte Rabbiniz bu vasıfların sahibi olan Allah'tır! O halde O'na

ibadet ediniz! Artık düşünmez misiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbiniz o Allah'dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra

arş üzerine istiva etti (onu hükmü altına aldı), işi tedbir eyliyor. O'nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan

Allah budur. O'na ibadet ediniz! Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?
Fizilal-il Kuran : Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı; sonra Arş'a

kuruldu, her işi tasarlıyor ve çekip çeviriyor. O, izin vermedikçe hiç kimse aracılık (şefaat) edemez. İşte budur Rabbiniz olan Allah; o halde

O'na kulluk ediniz; bunlar üzerine düşünüp ders almaz mısınız?
Gültekin Onan : Şüphesiz sizin rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

arşa istiva eden, buyruğu evirip çeviren / yöneten / yönlendiren Tanrı'dır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte rabbiniz olan Tanrı budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp

düşünmeyecek misiniz?
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra

(emri) arş üzerinde hükümran olan (her) işi (yerli yerinde) tedbîr (ve idare) edegelendir. (Onun indinde) hiç bir kimse şefaatçi olamaz. Meğer ki kendisinin izninden sonra ola. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur (Başkası değil). O halde (birliğini tanıyarak) Ona kulluk edin. (Bunca

delillere rağmen) artık iyice düşünüb ibret almaz mısınız?
İbni Kesir : Doğrusu sizin Rabbınız, gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra

Arş'a hükmeden Allah'tır. İşi düzenler. İzni olmadıktan sonra kimse şefaat edemez. İşte Rabbınız Allah budur. O'na kulluk edin. Öğüt

dinlemez misiniz?
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede yaratan,

sonra da kudret ve egemenlik makamına geçip varlığı yöneten Allah'tır. O'nun izni olmadıkça, araya girip kayıracak kimse yoktur. İşte böyledir sizin Rabbiniz: öyleyse (yalnızca) O'na kulluk edin: artık bunu (iyice)

aklınızda tutmayacak mısınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki Rabbiniz o Allah Teâlâ'dır ki, gökleri ve yeri altı

günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva buyurdu. Her emri tedbir ediyor. Hiçbir şefaat edici yoktur, illâ O'nun izninden sonra. İşte sizin

Rabbiniz O'dur. Artık O'na ibadet ediniz, siz hiç düşünmez misiniz?
Şaban Piriş : Şüphesiz, Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa

hükmeden, işi düzenleyen Allah’tır. İzni olmadan kimse şefaat edemez. işte sizin Rabbiniz Allah budur. O’na kulluk edin, öğüt dinlemiyor

musunuz?
Suat Yıldırım : Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı

üzerinde hükümrân olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah’tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O’nun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu vasıflara sahib olan Allah’tır. Öyleyse O’nu bir tanıyarak, yalnız O’na ibadet ediniz. Hâlâ gerçekleri düşünmeyecek

misiniz?
Süleyman Ateş : Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra

Arş'a istivâ etti (kuruldu). Emri tebdir (buyruğunu) icra eder (yaratıklarını yönetir). O'nun izni olmadan hiç kimse şefâ'at edemez.

İşte Rabbiniz Allâh budur. O'na kulluk edin, düşünmüyor musunuz?
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

da arşa istiva eden işleri de evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah

budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
Ümit Şimşek : in Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş

üzerine kurulan ve herşeyi çekip çeviren Allah'tır. O izin vermeden şefaat edebilecek hiç kimse yoktur. Rabbiniz olan Allah işte budur; siz

de Ona kulluk edin. Hiç düşünmez misiniz?
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan,

sonra arş üzerine egemenik kurup iş ve oluşu çekip çeviren Allah'tır. O'nun izni olmadıkça hiçbir şefaatçı devreye giremez. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz. Artık O'na kulluk/ibadet edin. Düşünüp anlamıyor

musunuz?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.