FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 30
Sonraki Ayet : 31
Ayetin Tefsiri :

هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

Hunâlike teblû kullu nefsin mâ eslefet ve ruddû ilallâhi mevlâhumul hakkı ve dalle anhum mâ kânû yefterûn(yefterûne).

 

1. teblû : imtihan
2. kullu nefsin : her nefs, bütün nefsler
3. mâ eslefet : geçmişte yaptıklarıyla (selef olan şeyler)
4. ve ruddû : ve döndürüldüler
5. ilallâhi (ilâ allâhi) : Allah'a
6. mevlâ-hum el hakkı : onların mevlâsı Hakk'tır
7. ve dalle : ve uzaklaştı
8. an-hum : onlardan
9. mâ kânû : oldukları şeyler
10. yefterûne : iftira ediyorlar, uyduruyorlar

İmam İskender Ali Mihr

: Her nefs (bütün nefsler), geçmişte olan şeylerle orada imtihan

edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların mevlâsı Hakk'tır. İftira etmiş

oldukları şeyler onlardan uzaklaştı (saptı).
Diyanet İşleri : Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi

akıbetini öğrenecek), hepsi de gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülecekler ve (ilâh diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü

bırakıp) kendilerinden kaybolup gidecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Herkes, evvelce yaptığını bulur, cezâsını çeker orada ve hepsi de

gerçek mevlâlarının tapısına döndürülmüştür ve iftirâ ettikleri şeyler

de gözlerinden kaybolmuş, helâk olup gitmiştir.
Adem Uğur : Orada herkes geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar

gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları

şeyler (bâtıl tanrıları) da onları terkedip kaybolmuştur.
Ali Bulaç : İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak

ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere

uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.
Ali Fikri Yavuz : Orada herkes, geçmişte yaptığı iyi ve kötü şeylerin imtihanını

verecektir. Artık hepsi hak mevlâları Allah’a döndürülmüşlerdir ve müşriklerin Allah’a eş uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolmuş

gitmiş bulunacaktır.
Bekir Sadak : Iste orada herkes dunyada yapmis olduguyla imtihan verir ve gercek

Mevlalari olan Allah'a dondurulur. Uydurduklari putlarda ortadan

kaybolmustur. *
Celal Yıldırım : İşte orada her kişi işleyip önden gönderdiği şeyleri tadar ve Hakk'

olan Mevlâlârının (adaletine) döndürülürler ; uydurdukları (putlar ve

put misâli) şeyler de onlardan uzaklaşarak yok olup gitmişlerdir.
Diyanet İşleri (eski) : İşte orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek

Mevlaları olan Allah'a döndürülür. Uydurdukları putlar da ortadan

kaybolmuştur.
Diyanet Vakfi : Orada herkes geçmişte yaptıklarının ne olduğunu anlar. Artık onlar

gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları

şeyler (bâtıl tanrıları) da onları terkedip kaybolmuştur.
Edip Yüksel : İşte orada her can, geçmişte yapmış olduğunu bulur. Gerçek Mevlaları

olan ALLAH'a döndürülürler. Uydurdukları (ortaklar) ise kendilerinden

uzaklaşıp kaybolur.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte burada her nefis, geçmişte yaptığını deneyecek, hepsi hak

mevlâları Allaha reddolunmuş ve uydurdukları şeyler kendilerinden gaib

olmuş gitmiş bulunacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte burada herkes geçmişte yaptığını deneyecek ve hepsi gerçek

mevlaları olan Allah'a döndürülmüş ve uydurdukları şeyler kendilerinden

kaybolup gitmiş olacaktır!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte burada herkes geçmişte yaptığını bulacak. Ve gerçek mevlaları

olan Allah'a döndürülecekler. İftira edip uydurdukları şeyler de

kendilerinden büsbütün uzaklaşıp gidecek.
Fizilal-il Kuran : İşte orada herkes geçmişteki her davranışının yararını ve zararını

somut olarak görür, insanların tümü gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler ve yakıştırdıkları düzmece ilahlar yanlarından

kayboluverir.
Gültekin Onan : İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak

ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Tanrı'ya döndürülecekler. Yalan

yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.
Hasan Basri Çantay : Orada herkes evvelden ne gönderdiyse onun imtihaanını verecek.

(Artık) hepsi hakıykî mevlâları olan Allaha (Allahın cezasına) döndürülmüşlerdir. (Kendi hayâllerinden) Uydurmakda oldukları şeyler (baatıl

Tanrılar) da onlardan ayrılıb ve gaaib olub gitmişdir.
İbni Kesir : İşte orada herkes önceden yapmış olduğunu bilir. Gerçek mevlaları

olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden

kaybolup gider.
Muhammed Esed : O an ve işte orada herkes geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacak;

herkes Allah'a, O yüceler yücesi gerçek sahibine döndürülecek; onların

boş hayalleri kendilerini yüzüstü bırakacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Orada her nefis, evvelce yapmış olduğundan haberdar olacaktır. Ve

hak mevlâları olan Teâlâ'ya reddedilmiş bulunacaklardır. İftira eder

oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiş bulunacaktır.
Şaban Piriş : İşte orada herkes dünyada yaptığı şeyin gerçek mahiyetini kavrar. Ve

gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülürler. Ve uydurdukları düzmeceler

onlardan kaybolup gider.
Suat Yıldırım : İşte orada her kişi, dünyada iken yaptıklarının kaç para ettiğini

görür. Hepsi, gerçek efendileri olan Allah’ın huzuruna götürülür ve

uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur.
Süleyman Ateş : İşte orada her can, geçmişte yaptıklarını dener (yaptıklarının

yararını ve zararını görür). Gerçek sâhipleri olan Allah'a döndürülürler

ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gider.
Tefhim-ul Kuran : İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak

ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere

uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.
Ümit Şimşek : Orada her nefis, daha önce yapmış olduğu şeyin sınavını verir. Hepsi

de gerçek mevlâları olan Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. Uydurdukları

şeyler ise onları bırakıp gitmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte orada, her benlik önceden gönderdiği şeyi kendisi deneyecektir.

Hepsi gerçek Mevlâ'larına döndürülmüş, iftira aracı yaptıkları şeyler

kendilerini koyup gitmiştir.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.