FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 34
Sonraki Ayet : 35
Ayetin Tefsiri :

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

Kul hel min şurekâikum men yebdeul halka summe yu'îduh(yu'îduhu), kulillâhu yebdeul halka summe yu'îduhu fe ennâ tu'fekûn(tu'fekûne).

 

1. kul : de
2. hel : var mı
3. min şurekâi-kum : sizin şirk koştuklarınızdan, ortaklarınızdan
4. men : kim
5. yebdeu : örneksiz, ilk defa yaratır
6. el halka : yaratma, halketme
7. summe : sonra
8. yu'îdu-hu : onu (iade eder), geri döndürür
9. kulillâhu (kul allâhu) : de ki Allah
10. yebdeu : örneksiz ilk defa yaratır
11. el halka : yaratma, halketme
12. summe : sonra
13. yu'îdu-hu : onu iade eder, döndürür
14. fe ennâ : öyleyse nasıl
15. tu'fekûne : döndürülüyorsunuz

İmam İskender Ali Mihr

: De ki: “Sizin ortaklarınızdan (şirk koştuklarınızdan) örneksiz ilk

defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var?” De ki: “Örneksiz, ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl

döndürülüyorsunuz?”
Diyanet İşleri : De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı

yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı?” De ki: “Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O hâlde, nasıl

oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?”
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ona eş saydıklarınızın içinde halkı önce yaratıp sonra

öldüren, sonra da yeniden hayâta getiren var mı? De ki: Allah, her şeyi ve herkesi yaratır, öldürür de sonra gene hayâta getirir artık nasıl

oluyor da gerçeği bırakıp bâtıla dönersiniz?
Adem Uğur : (Resûlüm!) De ki: (Allah'a) ortak koştuklarınız arasında, (birini

yokken) ilk defa yaratacak, arkasından onu (ölümünden sonra hayata) yeniden döndürecek biri var mı? De ki: Allah ilk defa yaratıp (ölümden

sonra) onu yeniden (hayata) döndürür. O halde nasıl saptırılırsınız!
Ali Bulaç : De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu

iade edecek olan var mı?" De ki: "Allah yaratmayı (ilkin) başlatır,

sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?"
Ali Fikri Yavuz : De ki: “Allah’a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan (putlarınızdan) halkı

ilkin yaratacak, onları öldürdükten sonra yine diriltecek var mı? “ (Susan müşriklere cevaben) de ki: “- Allah, ilkin halkı yaratır; öldürdükten sonra da yine o diriltir. Artık doğru yoldan nasıl

çevriliyorsunuz?”
Bekir Sadak : De ki: «Kostugunuz ortaklardan, once yaratan, sonra, bunu tekrar

eden var midir?» De ki: «Allah once yaratir, sonra bunu tekrar eder.

Nasil da dondurulursunuz!»
Celal Yıldırım : De ki: (Tanrı diye) ortak edindiklerinizden ilkin yaratıp

(öldürdükten) sonra tekrar onu (diriltip geri) çeviren var mıdır ? De ki: Allah ilkin yaratıp meydana getirir, sonra tekrar (diriltip geri)

çevirir. Nasıl da (Hak'tan) çevrilip saptırılıyorsunuz ?
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Koştuğunuz ortaklardan, önce yaratan, sonra bunu tekrar eden

var mıdır?' De ki: 'Allah önce yaratır, sonra bunu tekrar eder. Nasıl da

döndürülürsünüz! '
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) De ki: (Allah’a) ortak koştuklarınız arasında, (birini

yokken) ilk defa yaratacak, arkasından onu (ölümünden sonra hayata) yeniden döndürecek biri var mı? De ki: Allah ilk defa yaratıp (ölümden

sonra) onu yeniden (hayata) döndürür. O halde nasıl saptırılırsınız!
Edip Yüksel : De ki, 'Ortaklarınızdan hangisi yaratmayı başlatıp tekrarlayabilir?'

De ki: 'ALLAH yaratmayı başlatır ve onu tekrarlar. Nasıl da

çevriliyorsunuz?'
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: sizin şeriklerinizden halkı ilkin yapacak sonra da çevirib

yapacak var mı? De ki Allah, halkı ibtida yapar sonra çevirir yine

yapar, artık nasıl saptırılırsınız
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Sizin ortak koştuklarınız arasında, önce yaratıp (öldükten)

sonra tekrar varlığa çeviren biri var mı?» De ki: «Allah mahlukatı yoktan yaratır, (öldükten) sonra çevirip yine yaratır. Artık nasıl

saptırılıyorsunuz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra

da onu çevirip yeniden diriltecek var mı?» De ki, «Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'dır. O halde nasıl yoldan

saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?»
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Allah'a ortak koştuğunuz putlar içinde, yaratma

olayını ilk başta gerçekleştiren ve sonra tekrarlayan var mı?» De ki; «Allah yaratma olayını ilk başta gerçekleştirir, sonra da onu tekrarlar.

Doğrudan nasıl saptırılıyorsunuz?»
Gültekin Onan : De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu

iade edecek olan var mı?" De ki: "Tanrı yaratmayı (ilkin) başlatır,

sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?"
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) de ki: «(Tanrı edindiğiniz) ortaklarınızın içinden ilkin

yaratıb da (öldükden) sonra (yine) onu (dirilterek evvelki hey'etiyle) iade edecek kimdir»? De ki: «ilkin yaratıb sonra (diriltecek ve) onu iade edecek olan Allahdır. Öyle ise (doğru yoldan) nasıl

döndürülüyorsunuz»?
İbni Kesir : De ki: Ortaklarınız içinde önce yaratan, sonra bunu tekrar eden var

mıdır? De ki: Allah önce yaratır, sonra bunu tekrar eder. Nasıl da

döndürülüyorsunuz?
Muhammed Esed : De ki: "O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında (hayatı)

yoktan var edip de sonra onu tekrar tekrar yaratan var mı?" De ki: "(Ancak) Allah'tır, (bütün karmaşıklığıyla hayatı) yoktan var eden ve sonra tekrar tekrar yaratan. Hal böyleyken, nasıl oluyor da, yanlış

hükmediyorsunuz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Sizin şeriklerinizden halkı bidâyeten var eden, sonra da onu

iade eyleyen bir kimse var mıdır? Allah Teâlâ ise halkı ibtida yaratır,

sonra da onu iade eder. Artık siz nereden sapıttırılıyorsunuz?»
Şaban Piriş : De ki: -Ortak koştuklarınızdan yaratmayı başlatan ve sonra bunu

tekrar eden var mıdır? De ki: -Yaratmayı başlatan ve onu tekrarlayan

Allah’tır. Nasıl da uyduruyorsunuz.?
Suat Yıldırım : De ki: "Sizin Allah’a ortak saydığınız putlardan mahlûkatı yaratıp

onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır?" De ki: "Ancak Allah ilkin yaratıp sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da

bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz?"
Süleyman Ateş : De ki: "Sizin koştuğunuz ortaklardan ilk defa yaratacak, sonra onu

çevirip yeniden yaratacak olan var mı?" De ki: "Allâh ilk defa yaratır, sonra onu çevirip yeniden yaratır. Öyleyse nasıl (doğru yoldan)

çevriliyorsunuz?"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu

iade edecek olan var mı?» De ki: «Allah yaratmayı (ilkin) başlatır,

sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?»
Ümit Şimşek : De ki: Allah'a ortak koştuklarınız arasında mahlûkatı hem baştan

yaratacak, hem de sonradan diriltecek birisi var mı? De ki: Mahlûkatı

Allah yaratır ve diriltir. Öyleyse nasıl bâtıla dönersiniz?
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ortak tuttuklarınız içinde, yaratışa başlayan, sonra,

yarattığını çevirip bir daha yaratan kim var?" De ki: "Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır. O halde nasıl oluyor da

başka bir yöne döndürülüyorsunuz?"
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.