FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 37
Sonraki Ayet : 38
Ayetin Tefsiri :

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

Ve mâ kâne hâzel kur'ânu en yufterâ min dûnillâhi ve lâkin tasdîkallezî beyne yedeyhi ve tafsîlel kitâbi lâ reybe fîhi min rabbil âlemîn(âlemîne).

 

1. ve mâ kâne : ve değildir
2. hâzâ : bu
3. el kur'ânu : Kur'ân
4. en yufterâ : uydurulmuş
5. min dûni allâhi : Allah'tan başkası
6. ve lâkin : ve ancak, lâkin
7. tasdîka : tasdik eder
8. ellezî beyne yedey-hi : onların ellerinde olanı (onların elleri arasında olanı)
9. ve tafsîle : ve tafsilatlı (ayrıntılı) olarak açıklar
10. el kitâbi : kitabı
11. lâ reybe : şüphe yoktur
12. fî hi : onda, hakkında
13. min : ...dan
14. rabbi : Rabbi
15. el âlemîne : âlemler

İmam İskender Ali Mihr

: Ve bu Ku'rân, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve

lâkin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve Kitab'ı tafsil eder (ayrıntılı olarak açıklar). O'nun hakkında şüphe yoktur, âlemlerin

Rabbindendir.
Diyanet İşleri : Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından

uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı (Allah’ın Levh-i Mahfuz’daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir.

Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu Kur'ân, Allah'tan başkasına izâfe edilemez, ancak önceki

kitapları gerçeklemede, onlardaki şeyleri açıklayıp ayan beyan bildirmededir, hiçbir şüphe yoktur ki o, âlemlerin Rabbi Allah

tarafından indirilmiştir.
Adem Uğur : Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir.

Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab'ı açıklayandır. Onda

şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.
Ali Bulaç : Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş

değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak

açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.
Ali Fikri Yavuz : Bu KUR’AN Allah’ındır, ondan başkasına nisbet edilemez. Ancak o,

önündekini (daha önce inidirlen kitabları) tasdik edici ve kitabın hükümlerini açıklayıcı âlemlerin Rabbinden indirilmiştir; bunda hiç

şüphe yoktur.
Bekir Sadak : Bu Kuran, Allah'tandir, baskasi tarafindan uydurulmus degildir.

Ancak kendinden oncekini dogrular ve O Kitap'i aciklar. Alemlerin

Rabbinden geldiginden suphe yoktur.
Celal Yıldırım : Bu Kur'ân Allah'tandır, başkası tarafından uydurulup ortaya

konulamaz. O ancak önündeki (daha önce indirilen) Tevrat ve İncil'i doğrular ve (Allah katında yazılı olan) kitabı bir bir açıklar. Onda

şüphe adına hiçbir şey yoktur; O, âlemlerin Rabbinden (indirilme)dir.
Diyanet İşleri (eski) : Bu Kuran, Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir.

Ancak kendinden öncekini doğrular ve O Kitap'ı açıklar. Alemlerin

Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.
Diyanet Vakfi : Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir.

Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda

şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.
Edip Yüksel : Bu Kuran, ALLAH'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap

değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin

Rabbindendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu Kur'an Allahın mâsivasından uydurulamaz ve lâkin o, önündekinin

bir tasdıkı ve kitabın tafsıyli olarak rabbül'âlemînden indirilmiştir,

bunda hiç şüphe yoktur
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulamaz, ancak o,

önündekini doğrulayan ve o Kitab'ı açıklayıcı olarak alemlerin Rabbi

tarafından indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden

önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi

tarafından indirilmiştir.
Fizilal-il Kuran : Bu Kur'an Allah'dan geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir.

O, kendisinden önceki semavi kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı biçimde açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından gönderildiği

kuşkusuzdur.
Gültekin Onan : Bu Kuran, Tanrı'dan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş

değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak

açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin rabbindendir.
Hasan Basri Çantay : Bu Kur'an Allah (ındır. On) dan başkasının uydurması değildir. O,

ancak kendinden evvelki (kitab) lan tasdıyk ve o kitabı (Allahın levh-i mahfuzda yazdığını) tafsıyl eder. Onda şübhe edilecek hiçbir şey yokdur.

Alemlerin Rabbindendir o.
İbni Kesir : Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak

kendinden evvel geleni tasdik eder ve kitabı uzun uzun açıklar. Onda hiç

şüphe yoktur. Alemlerin Rabbındandır.
Muhammed Esed : İmdi, bu Kuran, asla Allah'tan başkası tarafından tasarlanmış,

uydurulmuş olamaz; üstelik o, önceki vahiylerden hakikat adına bugüne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden (geldiğinden) şüphe

olmayan vahyi özlü bir biçimde açıklıyor.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bu Kur'an, Allah'tan başkasına isnad edilerek iftirada

bulunulamaz. Velâkin o kendisinden mukaddem olanı bir tasdiktir ve kitabın bir tafsilidir. Onda bir şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi

tarafından (indirilmiştir).
Şaban Piriş : Bu Kur’an, Allah’tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir.

Ancak kendinden öncekileri tasdik ve Alemlerin Rabbi’nden (geldiğine)

şüphe olmayan kitabın açıklamasıdır.
Suat Yıldırım : Bu Kur’ân, Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş

olması asla mümkün değildir. Lâkin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek

hiçbir taraf yoktur. Rabbülâlemin tarafından gönderilmiştir.
Süleyman Ateş : Bu Kur'ân, Allah'tan başkası tarafından uydurulacak bir şey

değildir. Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve Kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi

tarafından(indirilmiş)dir.
Tefhim-ul Kuran : Bu Kur'an, Allah'tandır, başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş

değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak

açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.
Ümit Şimşek : Bu Kur'ân, Allah'tan başka birisi tarafından uydurulabilecek birşey

değildir. O, kendisinden önce indirilmiş olanları doğrulayan, Allah'ın hükümlerini açıklayan, içinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan ve Âlemlerin

Rabbi katından gelen kitaptır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla

oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin

Rabbi'ndendir o.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.