FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 38
Sonraki Ayet : 39
Ayetin Tefsiri :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Em yekûlûnefterâh(yekûlûnefterâhu), kul fe'tû bi sûretin mislihî ved'û menisteta'tum min dûnillâhi in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

 

1. em : yoksa, veya, öyle mi
2. yekûlûne ifterâ-hu : onu uydurdu mu
3. kul : de, söyle
4. fe'tû : öyleyse getirin
5. bi sûretin : bir sure
6. misli-hi : onun gibi, onun eşi benzeri
7. ved'û (ve ud'û) : ve çağırın
8. men isteta'tum : gücünüzün yettiği kimse(leri)
9. min dûni allâhi : Allah'tan başka
10. in kuntum : eğer siz, iseniz
11. sâdikîne : doğru söyleyenler, sadıklar

İmam İskender Ali Mihr

: Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenlerseniz,

o taktirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun

gibi bir sure getirin!”
Diyanet İşleri : Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru

söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve

Allah’tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın.
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa onu Peygamber uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer öyle diyorsanız

ve gerçekseniz Allah'tan başka gücünüz yettiği kim varsa yardıma çağırın

da hep berâber onun bir sûresine benzer bir sûre meydana getirin.
Adem Uğur : Yoksa, Onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru

iseniz Allah'tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da (hep beraber)

onun benzeri bir sûre getirin.
Ali Bulaç : Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki:

"Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz

Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın."
Ali Fikri Yavuz : Yoksa KUR’AN’ı, Peygamber mi uydurdu diyorlar? Rasûlüm, de ki: “- O

halde, iddianızda sâdık kimselerseniz, O’nun gibi bir sûre yapın, getirin ve Allah’dan başka gücünüzün yettiği (edîb, beliğ) kim varsa

onları da yardıma çağırın.”
Bekir Sadak : Senin icin, «Onu uydurdu mu?» diyorlar. De ki: «Onun surelerine

benzer bir sure meydana getirin, iddianizda samimi iseniz, Allah'tan

baska cagiribileceklerinizi de cagirin.
Celal Yıldırım : Onu uydurdu mu, diyorlar? De ki: Haydi, eğer doğrulardan iseniz Onun

benzeri bir sûre getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri

çağırın.
Diyanet İşleri (eski) : Senin için, 'Onu uydurdu mu?' diyorlar. De ki: 'Onun surelerine

benzer bir sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah'tan

başka çağırabileceklerinizi de çağırın.'
Diyanet Vakfi : Yoksa, Onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru

iseniz Allah’tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da (hep beraber)

onun benzeri bir sûre getirin.
Edip Yüksel : 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Doğru sözlüler iseniz, buna

benzer bir sure getirin ve ALLAH'tan başka çağırabildiklerinizi

çağırın.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya, onu uydurdu mu diyorlar? De ki: öyle ise haydin: onun misli bir

sûre getirin ve Allahdan başka kime gücünüz yeterse çağırın, eğer

sadıksanız bunu yapın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa: «Onu uydurdu!» mu diyorlar? De ki: «Öyle ise, haydi onun gibi

bir sure getirin ve Allah'tan başka kime gücünüz yeterse çağırın, eğer

sözünüzde sadık iseniz bunu yapın!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Onu o (peygamber) uydurdu» mu diyorlar? De ki; «Haydi siz de onun

gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa

onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).
Fizilal-il Kuran : Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru

söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda

Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız.
Gültekin Onan : Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki:

"Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz

Tanrı'dan başka çağırabildiklerinizi çağırın."
Hasan Basri Çantay : Yoksa onu (peygamber) kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? De ki:

«Öyleyse, eğer (iddianızda) doğru söyleyiciler iseniz siz de onun benzeri bir sûre (meydana) getirin. (Bu hususda) Allahdan başka gücünüzün yetdiği (güvendiğiniz) kim varsa onları da (yardıma) çağırın!

İbni Kesir : Yoksa: Onu uydurdu mu? diyorlar. De ki: Sadıklardan iseniz, onun

benzeri bir sure getirin. Ve Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de

çağırın.
Muhammed Esed : (Buna rağmen) yine de, (hakkı inkara şartlanmış olanlar), "Onu

(Muhammed) uydurdu!" diyorlar. (Onlara) de ki: "Eğer doğru sözlü kimselerdenseniz, o zaman, onunkilere eşdeğer bir sure getirin; hem (bu

iş için) Allah'tan başka kimi yardıma çağırabilirseniz çağırın!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa, «Onu uydurdu,» mu diyorlar? De ki: «Eğer siz doğru sözlü

kimseler iseniz, onun misli bir sûre getirin ve Allah'tan başka gücünüz

yettiği kimseyi de çağırınız.»
Şaban Piriş : Yoksa ‘Onu uydurdu.’ mu diyorlar? De ki: -O’nun sûrelerine benzer

bir sûre meydana getirin, iddianızda samimi iseniz Allah’tan başka

çağırabileceklerinizi de çağırın.
Suat Yıldırım : Yoksa "Onu kendisi uydurmuş!" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse,

iddianızda tutarlı iseniz haydi onunkine benzer bir sûre ortaya koyun ve Allah’tan başka çağırabileceğiniz kim varsa hepsini de yardımınıza

çağırın."
Süleyman Ateş : Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru iseniz haydi

onun benzeri bir sûre getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de

çağırın!"
Tefhim-ul Kuran : Yoksa: «Bunu kendisi yalan olarak uydurdu» mu diyorlar? De ki:

«Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüler

iseniz. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.»
Ümit Şimşek : Yoksa 'Bunu o uydurdu' mu diyorlar? De ki: O zaman Allah'tan başka

kimi çağırabiliyorsanız çağırın da onun bir sûresinin benzerini

getirin-eğer doğru söylüyorsanız.
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksa, "onu uydurdu" mu diyorlar! De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz

Allah dışında, elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure

ortaya çıkarın."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.