FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 47
Sonraki Ayet : 48
Ayetin Tefsiri :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

Ve likulli ummetin resûl(resûlun), feizâ câe resûluhum kudıye beynehum bil kıstı ve hum lâ yuzlamûn(yuzlamûne).

 

1. ve li kulli : ve bütün, hepsi, ..... için vardır
2. ummetin : ümmet
3. resûlun : resûl
4. fe izâ câe : geldiği zaman
5. resûlu-hum : onlara resûlleri
6. kudıye : hükmedildi
7. beyne-hum : onların aralarında
8. bi el kıstı : adaletle
9. ve hum : ve onlar
10. lâ yuzlamûne : zulmedilmez, zulme uğratılmazlar

İmam İskender Ali Mihr

: Her ümmetin bir resûlü vardır. Onlara, resûlleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez.
Diyanet İşleri : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği

(tebliğini yaptığı) zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla

zulmedilmez.
Abdulbaki Gölpınarlı : Her ümmetin bir peygamberi var. Peygamberleri geldi mi aralarında adâletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez.
Adem Uğur : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.
Ali Bulaç : Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Her ümmet için bir Peygamber vardır. Onların her birine Peygamberi

geldiği zaman, onu yalanladılar da aralarında adaletle hüküm verildi

(azaba uğratıldılar). Onlar, zulmedilmediler (cezalarını çektiler.)
Bekir Sadak : Her ummetin bir peygamberi vardir. Onlara peygamberleri geldiginde aralarinda adaletle hukum verilmis olur. Onlarin haklari yenmez.
Celal Yıldırım : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri gelince aralarında adaletle hükmedilir; onlar haksızlığa uğramazlar.
Diyanet İşleri (eski) : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez.
Diyanet Vakfi : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.
Edip Yüksel : Her bir toplum için bir elçi vardır. Elçileri geldiği zaman adaletle yargılanırlar ve hiç zulmedilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her ümmet için bir Resul vardır, o Resulleri geldiği vakıt aralarında adâletle huküm verilir, hiçbirine zulmedilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her ümmetin bir peygamberi vardır; o peygamberleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir, hiçbirine zulmedilmez
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiç zulüm görmezler.
Fizilal-il Kuran : Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir. Peygamberler gelip de

mesajlarını duyurduktan sonra ümmetler hakkında adalet uyarınca hüküm

verilir, onlara haksızlık edilmez.
Gültekin Onan : Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar.
Hasan Basri Çantay : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Resulleri geldiği zaman

aralarında adaletle hükm edilir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.

İbni Kesir : Her ümmetin bir rasulü vardır. Onların rasulleri gelince aralarında adaletle hükmedilir. Ve asla zulme uğratılmazlar.
Muhammed Esed : Her ümmet için mutlaka bir elçi olagelmiştir: ancak (her ümmetin)

elçisi geldikten (ve tebliğini yaptıktan) sonra onlar hakkında bütünüyle

adaletle yargıda bulunulur; ve onlara asla haksızlık yapılmaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Her ümmet için bir peygamber vardır. Artık onlara peygamberleri

geldiği vakit aralarında adâletle hükmedilmiş olur ve onlar

zulmolunmazlar.
Şaban Piriş : Her ümmet için bir resul vardır. Onlara Resulleri geldiğinde aralarında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez.
Suat Yıldırım : Her ümmetin bir Peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir, hiç birine zulmedilmez.
Süleyman Ateş : Her ümmetin bir elçisi vardır. Elçileri gel(ip de bunlar onu

yalanlay)ınca aralarında adâletle hükmolunur, onlara hiç haksızlık

edilmez.
Tefhim-ul Kuran : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar.
Ümit Şimşek : Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde, hiçbirine haksızlık edilmeden, aralarında adaletle hükmedilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Her ümmet için bir resul öngörülmüştür. Resulleri gelince, aralarında adaletle hüküm verilir. Hiçbir zulme uğratılmazlar.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.