Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 5
Sonraki Ayet : 6
Ayetin Tefsiri :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Huvellezî cealeş şemse dıyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile li ta'lemû adedes sinîne vel hisâb(hisâbe), mâ halakallâhu zâlike illâ bil hakk(hakkı), yufassılul âyâti li kavmin ya'lemûn(ya'lemûne).

 

1. huve : o ki
2. ellezî ceale : ki o kıldı (yarattı)
3. eş şemse : güneş
4. dıyâen : bir ziya, bir ışık (olarak)
5. ve el kamere : ve ay (kamer)
6. nûren : bir nur
7. ve kaddere-hu : ve ona takdir etti
8. menâzile : menziller, yörüngeler
9. li ta'lemû : bilmeniz için
10. adede es sinîne : senelerin adedini, sayısını
11. ve el hisâbe : ve hesabını
12. mâ halaka allâhu : Allah'ın yarattığı şeyler (Allah ne yarattı ise)
13. zâlike : işte bu, böylece
14. illâ : ancak
15. bi el hakkı : hak ile
16. yufassılu el âyâti : âyetleri tafsilatlı açıklar
17. li kavmin : bir kavim için
18. ya'lemûne : biliyorlar

İmam İskender Ali Mihr

: Güneş'i bir ziya, Ay'ı (kameri) bir nur kılan, O'dur. Ve senelerin

adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için âyetleri

ayrı ayrı açıklar.
Diyanet İşleri : O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık

(kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı

ayrı açıklamaktadır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur o ki güneşi parlak ziyâlı, ayı aydın ışıklı

yarattı ve yılların sayısını ve hesâbı bilmeniz için ona menziller tâyin etti. Allah bunları boş yere değil, gerçek bir fayda için halketti.

Bilen topluluğa delillerini açıklayıp bildirmededir.
Adem Uğur : Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı

bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir

kavme âyetlerini açıklamaktadır.
Ali Bulaç : Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve

hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle

birer birer açıklamaktadır.
Ali Fikri Yavuz : O Allah’dır ki, güneşi bir ışık ve ayı da bir nur yaptı (büyüyüp

küçülen) miktarlar ve ölçüler tayin buyurdu, ki senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz. Allah, bunları ancak hak ve hikmet olarak yarattı.

Allah, anlayacak bir topluluk için âyetlerini açıkça beyan ediyor.
Bekir Sadak : Gunesi isikli ve ayi nurlu yapan; yillarin sayisini ve hesabi

bilmeniz icin, aya konak yerleri duzenleyen O'dur. Allah bunlari ancak

gercege gore yaratmistir; bilen millete ayetleri uzun uzadiya acikliyor.
Celal Yıldırım : Güneş'i ziya (ışık ve enerji), Ay'ı nûr (aydınlık) yapan ve yılların

sayısını ve hesabı bilmeniz için Ay'a konaklar takdir eden O'dur. Allah bunu ancak hak ile (katıksız, kusursuz, şaşmayan kanunla) yarattı. Bilip

(anlayacak) bir millete âyetleri (böylece) bir bir açıklıyor.
Diyanet İşleri (eski) : Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan; yılların sayısını ve hesabı

bilmeniz için, aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah bunları ancak

gerçeğe göre yaratmıştır; bilen millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor.
Diyanet Vakfi : Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı

bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir

kavme âyetlerini açıklamaktadır.
Edip Yüksel : O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını

ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. ALLAH bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle

açıklar.
Elmalılı Hamdi Yazır : O, odur ki Güneşi bir zıyâ yaptı Kameri bir nur ve buna menzil

menzil mıktarlar ta'yin buyurdu ki senelerin adedini ve hisabı bilesiniz, Allah, bunu ancak hak hikmet ile yarattı, bilecek bir kavm

için âyetleri tafsıl ediyor
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak ve yılların sayısını ve hesabını

bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O'dur. Allah, bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı

olarak açıklıyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi

bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı

olarak açıklar.
Fizilal-il Kuran : O, güneşi ışık kaynağı ve ayı aydınlık yaptı; yılların sayısını ve

vakitlerin hesabını bilesiniz diye, ay için farklı doğuş noktaları belirledi. Allah bunları mutlaka bir gerçeğe, bir sebebe dayalı olarak

yarattı. O bilen kimselere ayetlerini ayrıntılı biçimde anlatır.
Gültekin Onan : Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve

hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Tanrı, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle

birer birer açıklamaktadır.
Hasan Basri Çantay : Güneşi ziya (lı), ayı nur (lu) yapan, yılların sayısını ve hesabını

bilmeniz için ona (ayın seyr-ü hareketine muhtelif) menziller ta'yin eden Odur. Allah, bunları (boş yere değil) sabit bir gerçek (bir vaakıa, bir fâide) olarak yaratmışdır. O, bilecek bir kavm için âyetlerini birer

birer açıklar.
İbni Kesir : Güneşi ziya ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için

aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah, bunları ancak hak ile

yaratmıştır. Bilen insanlar için ayetlerini uzun uzadıya açıklar.
Muhammed Esed : Güneşi parlak bir ışık (kaynağı) ve ayı aydınlık kılan, ve yılların

sayısını bilesiniz, (zamanı) ölçebilesiniz diye ona evreler koyan O'dur. Bunların hiç birini Allah bir anlam ve amaçtan yoksun yaratmış değildir. (Allah), bilmek isteyen bir topluluk için ayetlerini ayrıntılı olarak

(işte böyle) açıklıyor:
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (Hâlik-ı Azîm)dir ki, Güneşi bir ziya, Ay'ı da bir nûr kıldı.

Ve ona menziller tayin etti ki, senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz. Allah Teâlâ bunları ancak hak ile yarattı. Bilir bir kavim için âyetleri

mufassalan beyan buyuruyor.
Şaban Piriş : Güneşi ışık, ayı aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabı

bilmeniz için aya menziller takdir eden O’dur. Allah bunları sadece hak

olarak yapmıştır, bilen bir toplum için ayetleri açıklıyor.
Suat Yıldırım : O’dur ki Güneş’i bir ışık yaptı. Ay’ı da bir nûr kılıp, ona birtakım

konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah, bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca, sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah âyetleri

böylece açıklar.
Süleyman Ateş : Güneşi ziya, ay'ı nur yapan; yılların sayısını ve (vakitlerin)

hesabı(nı) bilmeniz için aya (dolaşma) konaklar(ı) düzenleyen O'dur. Allâh, bunları (boş yere değil), gerçek ile (hikmeti uyarınca)

yaratmıştır. Bilen bir kavim için âyetleri açıklamaktadır.
Tefhim-ul Kuran : Güneşi bir aydınlık, ayı da bir nur kılan ve yılların sayısını ve

hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bir topluluk için ayetleri böyle birer

birer açıklamaktadır.
Ümit Şimşek : Güneşi bir ışık, Ayı bir nur yapan ve yılların sayısını ve

hesabınızı bilesiniz diye Aya menziller takdir eden Odur. Allah bütün bunları hak ve hikmetle yarattı. Bilen bir topluluk için, âyetlerini O

böyle açıklıyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Güneş'i ısı ve ışık kaynağı; Ay'ı, hesabı ve yılların sayısını

bilesiniz diye bir nur yapıp ona evreler takdir eden O'dur. Allah bütün bunları rastgele değil, şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır.

Bilgiyle donanmış bir topluluk için ayetleri ayrıntılı kılıyor.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.