FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 50
Sonraki Ayet : 51
Ayetin Tefsiri :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ

Kul ereeytum in etâkum azâbuhu beyâten ev nehâren mâzâ yesta'cilu minhul mucrimûn(mucrimûne).

 

1. kul : de, söyle
2. ereeytum : siz gördünüz mü (düşündünüz mü, görüşünüz nedir, reyiniz nedir)
3. in etâ-kum : şâyet size gelse
4. azâbu-hu : onun azabı
5. beyâten : geceleyin
6. ev nehâren : veya gündüzleyin
7. mâzâ : ne, nedir
8. yesta'cilu : acele olarak isterler
9. min-hu : ondan
10. el mucrimûne : mücrimler, suçlular

İmam İskender Ali Mihr

: De ki: “O'nun azabı şâyet gece veya gündüz size gelse (ne olur)

düşündünüz mü (gördünüz mü)? Mücrimlerin (suçluların) O'ndan acele

istediği nedir?”
Diyanet İşleri : De ki: “Söyleyin bakalım, O’nun azabı size geceleyin veya gündüzün

(ansızın) gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler?!”

(Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir.)
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Azâbı geceleyin, yahut gündüzün birdenbire gelip çatarsa ne

yaparsınız, söyleyin bakalım. Suçlular, azâbın çabucak gelmesini ne diye

isterler ki?
Adem Uğur : De ki: (Ey müşrikler!) Ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin

veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız?). Suçlular ondan hangisini

istemekte acele ediyorlar!
Ali Bulaç : De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gündüz geliverirse, suçlu günahkarlar, bunu ne diye erkene almak istiyorlar?"
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Bana haber verin: Allah’ın azabı, geceleyin yatarken veya

gündüzün meşguliyetinde size gelip çatarsa (ne yaparsınız?) artık onu,

günahkârların acele olarak istemelerine sebep nedir?
Bekir Sadak : De ki: «Allah'in azabi size gece veya gunduz gelirse, ne yaparsiniz? Suclular neye bunda acele ediyorlar?»
Celal Yıldırım : De ki: Allah'ın azabı ya gecelerken, ya da gündüzleyin gelecek olursa, suçlu günahkârlar bundan (hangisini) acele istiyorlar?
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse, ne yaparsınız? Suçlular neye bunda acele ediyorlar?'
Diyanet Vakfi : De ki: (Ey müşrikler!) Ne dersiniz? Allah’ın azabı size geceleyin

veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız?). Suçlular ondan hangisini

istemekte acele ediyorlar!
Edip Yüksel : De ki: 'O'nun azabı ister gece veya gündüz gelsin, ama neden suçlular o konuda acele içindedirler?'
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: söyleyin bakayım şayed size onun azâbı yatarken veya gündüzün gelecekse mücrimler bunun hangisini isti'cal ediyorlar?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size yatarken veya gündüzün gelecek olsa, suçlular bunlardan hangisinin hemen gelmesini isterler?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «O'nun azabı size geceleyin uykuda veya güpe gündüz gelecek

olsa, ne dersiniz? Günahkârların onu alelacele istemeleri için ne sebep

vardır?»
Fizilal-il Kuran : De ki; «Allah'ın azabı diyelim ki; gündüz ya da gece başınıza geldi. Suçlular bunun bir an önce gerçekleşmesini niye isterler ki?
Gültekin Onan : De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gündüz

geliverirse, suçlu günahkarlar (cürüm ehli), bunu ne diye erkene almak

istiyorlar?"
Hasan Basri Çantay : De ki: «Ya Onun (Allahın) azabı geceleyin, yahud gündüzün size gelib

çatarsa (ne yapacaksınız?) söyleyin bana. Günahkârların ona olan

isti'câli (ne sebeb) nedir»?
İbni Kesir : De ki: Görmüyor musunuz, ya Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse? Suçlular neden bunu acele istiyorlar?
Muhammed Esed : De ki: "Ya bir gece vakti, ya da güpegündüz, eğer O'nun azabı

başınızda koparsa, (neler hissedebileceğinizi) hiç düşündünüz mü? Günaha gömülüp gitmiş bir toplumun bunu tezlikle istemesini gerektirecek nasıl

bir umudu olabilir ki?
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Bana haber veriniz! Eğer size onun azabı geceleyin veya gündüzün gelirse günahkârlar ondan neyi isti'câl ediveriyorlar?»
Şaban Piriş : De ki: -Allah’ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular onu ne acele istiyorlar?!
Suat Yıldırım : De ki: "Ne dersiniz, şayet O’nun azabı size ha yatarken gelmiş, ha

gündüzün! Mücrimlerin, bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep

var ki!
Süleyman Ateş : De ki: "Bakın, eğer O'nun azâbı size geceleyin, ya da gündüzün gelirse... Suçlular bun(lar)dan hangisini acele istiyor?"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gündüz

geliverirse, suçlu günahkâr olanlar, bunu ne diye erkene almak

istiyorlar?»
Ümit Şimşek : De ki: Söyleyin bana, Allah'ın azabı gece uyurken veya gündüz vakti

size gelecek olsa-bu mudur mücrimlerin çabuklaştırılmasını istedikleri

şey?
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle söyle: "Diyelim O'nun azabı size gündüzün veya geceleyin gelecektir. Suçlular bunlardan hangisini aceleyle ister?"

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.