FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 51
Sonraki Ayet : 52
Ayetin Tefsiri :

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

E summe izâ mâ vakaa âmentum bih(bihi), âl'âne ve kad kuntum bihî testa'cilûn(testa'cilûne).

 

1. e summe : sonra mı
2. izâ : olduğu zaman
3. mâ vakaa : o şey vuku buldu, tahakkuk etti (vuku bulan şey)
4. âmentum : âmenû oldunuz
5. bi-hi : ona
6. âl'âne : şimdi
7. ve kad : ve oldu, olmuştu
8. kuntum : siz oldunuz
9. bi-hi : onu
10. testa'cilûne : acele istiyorsunuz

İmam İskender Ali Mihr

: O, vuku bulduktan sonra mı şimdi mi O'na îmân edeceksiniz? Ve siz, onu acele istemiştiniz.
Diyanet İşleri : (Onlara) “Azap gerçekleştikten sonra mı O’na iman ettiniz? Şimdi mi!? Oysa siz onu acele istiyordunuz” (denilecek).
Abdulbaki Gölpınarlı : Ona, azap gelip çattıktan sonra mı imân edeceksiniz, halbuki böyle

bir şeyin olmayacağını sanıp alay ederek çabucak gelmesini istiyordunuz

hani.
Adem Uğur : Başınıza belâ geldikten sonra mı O'na iman edeceksiniz, şimdi mi? (Çok geç). Halbuki onu (azabın gelmesini) istemekte acele ediyordunuz?
Ali Bulaç : Gerçekleştikten sonra mı O'na iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun (azabın) erkence gelmesini istiyordunuz.
Ali Fikri Yavuz : Bu azab vâkı olduktan sonra mı Allah’a iman edeceksiniz? O vakit

size: “Şimdi mi iman ediyorsunuz?” denecek. Halbuki siz alay ederek, bu

azabın acele gelmesini isteyip duruyordunuz.
Bekir Sadak : Vuku bulduktan sonra mi O'na inanacaksiniz? Inanmayanlar azabi

gorunce, «µimdi miydi?» derler. «Elbette, siz onu acele istiyordunuz»

denir.
Celal Yıldırım : Yoksa bu azâb meydana geldikten sonra mı (Allah'a) imân edeceksiniz

? (Veya va'dedilen azaba öyle mi inanacaksınız ?) Şimdi mi ? Oysa siz

onu acele isteyip duruyordunuz.
Diyanet İşleri (eski) : Vuku bulduktan sonra mı O'na inanacaksınız? İnanmayanlar azabı

görünce, 'şimdi miydi?' derler. 'Elbette, siz onu acele istiyordunuz'

denir.
Diyanet Vakfi : Olacaklar olduktan sonra mı O’na iman edeceksiniz? Şimdi mi? Halbuki onu (azabın gelmesini) istemekte acele ediyordunuz?
Edip Yüksel : 'Gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Öyleyse neden onu şimdi çabuk isteyip duruyorsunuz?'
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya sonra vakı' olduğu zaman mı ona iyman edeceksiniz? Ya... şimdi ha? hani siz bunu acele istiyordunuz, a?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz? Yoksa şimdi mi? Halbuki siz onun acele gelmesini istiyordunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu azap meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz, yoksa şimdi mi? Halbuki onun çarçabuk gelmesini istiyordunuz.
Fizilal-il Kuran : Yoksa azap başlarına geldikten sonra kendilerine, 'Şimdi ona

inandınız mı? Hani onun bir an önce gerçekleşmesini istiyordunuz' densin

diye mi?
Gültekin Onan : Gerçekleştikten sonra mı O'na inanacaksınız? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun (azabın) erkence gelmesini istiyordunuz.
Hasan Basri Çantay : Bu (azâb) vaaki olduktan sonra mı Ona (Allaha) îman edeceksiniz? (O

vakit size:) «Şimdi mi (îman ediyorsunuz? denecek), halbuki siz onun

mutlakaa gelmesini isteyib duruyordunuz».
İbni Kesir : Gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Hemen şimdi mi. Hani siz onu acele istiyordunuz.
Muhammed Esed : Peki, gelmesinde (meydan okurcasına) tezlik gösterdiğiniz (ve) şimdi

(size, 'Ona inanıyor musunuz?' diye sorulacağı o Gün) gelip çattıktan

sonra mı, ancak o zaman mı, ona inanacaksınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : «O azap, vaki olduktan sonra mı ona imân etmiş olacaksınız? Şimdi mi? Halbuki, siz onu istical ediveriyordunuz (ya).»
Şaban Piriş : O, gerçekleştikten sonra mı ona inandınız? Siz onu acele istiyordunuz.
Suat Yıldırım : İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha! (Ama artık çok geç!). Alın da görün çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi!
Süleyman Ateş : (Azâb) başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi (inandınız)? Hani ya siz onu çabuk isteyip duruyordunuz (nasılmış)?
Tefhim-ul Kuran : Gerçekleştikten sonra mı O'na iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun erkence gelmesini istiyordunuz.
Ümit Şimşek : Olan olduktan sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi inandınız, öyle mi? Hani siz bunun çabuklaştırılmasını istiyordunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : O azap başınıza patladıktan sonra mı iman ettiniz! Şimdi mi? Hani onu aceleden isteyip duruyordunuz?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.