FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 52
Sonraki Ayet : 53
Ayetin Tefsiri :

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

Summe kîle lillezîne zalemû zûkû azâbel huld(huldi), hel tuczevne illâ bimâ kuntum teksibûn(teksibûne).

 

1. summe : sonra
2. kîle : denildi
3. li ellezîne zalemû : zulmedenlere
4. zûkû : tadın
5. azâb : azap
6. el huldi : sürekli, daimî, (hâlidîne) ebedî
7. hel : mi
8. tuczevne : cezalandırılacaksınız
9. illâ : ...den başka
10. bi-mâ : şey ile
11. kuntum : siz oldunuz
12. teksibûne : kazanıyorsunuz

İmam İskender Ali Mihr

: Sonra zulmedenlere: “Ebedî (devamlı) azabı tadın!” denildi. Kazandıklarınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız?
Diyanet İşleri : Sonra da zulmedenlere, “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz” denilecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra da zulmedenlere, tadın ebedî azâbı denecek, kazandığınızın karşılığı neyse ondan başka bir şeyle mi cezâya uğrayacaktınız?
Adem Uğur : Sonra o (kendilerine) zulmedenlere, "Ebedî azabı tadın!" denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız?
Ali Bulaç : Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek. Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?"
Ali Fikri Yavuz : Sonra o zulmedenlere: “- Ebedî azabı tadın” denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başka bir sebeple cezalandırılacak değilsiniz.
Bekir Sadak : Haksizlik edenlere de: «Sonsuz azabi tadin, ancak yaptiginiza karsilik ceza cekiyorsunuz» denir.
Celal Yıldırım : Sonra o zulmedenlere, «tadın sonu gelmiyen azabı, siz ancak elde ettiğinize karşılık ceza görüyorsunuz» denilecek.
Diyanet İşleri (eski) : Haksızlık edenlere de: 'Sürekli azabı tadın, ancak yaptığınıza karşılık ceza çekiyorsunuz' denir.
Diyanet Vakfi : Sonra o (kendilerine) zulmedenlere, «Ebedî azabı tadın!» denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız?
Edip Yüksel : Sonra zulmedenlere: 'Ebedi azabı tadın,' denir, 'Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?'
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra denilecek o zulm edenlere ki tadın bakalım huld azâbını, vaktile kazandığınızdan başka bir sebeble cezalandırılacak değilsiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra o zulmedenlere denilecek ki: «Tadın bakalım o sonsuz azabı!

Vaktiyle kazandığınızın dışında bir sebeple cezalandırılacak da

değilsiniz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra o zulüm yapanlara «Tadın bakalım şu ebedi azabı!» denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız?»
Fizilal-il Kuran : Sonra zulmedenlere denir ki; «Sürekli azabı tadınız bakalım, sadece dünyada işlediklerinizin karşılıkları ile cezalandırılmıyor musunuz?
Gültekin Onan : Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek. "Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?"
Hasan Basri Çantay : Sonra, o zulmedenlere «Ebedî azabı tadın, denilecek, (vaktiyle) ne

kazanıyor idiyseniz ondan başkasıyle mi cezâlandırılacakdınız ya»?.

İbni Kesir : Sonra zulmetmiş olanlara denilir ki: Sürekli azabı tadın. Yalnız kazanır olduğunuz şeylerle cezalandırılmıyor musunuz?
Muhammed Esed : O Gün ki, (dünya hayatında) haksızlık yapmaya eğilim gösterenlere,

'Tadın bitmeyen azabı' denecek, yapageldiğiniz işlerin karşılığından

başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz sanki?;
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra zulmetmiş olanlara denilecektir ki, «Şimdi ebedî azabı

tadınız. Siz başkasıyla değil, ancak kazanmış olduğunuz şey sebebiyle

cezalandırılırsınız.»
Şaban Piriş : Sonra zalimlere şöyle denir: -Sonsuz azabı tadın! Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? denir.
Suat Yıldırım : Sonra o zalimlere: "Ebedî azabı tadın bakalım! Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz." denir.
Süleyman Ateş : Sonra zulmedenlere: "Sürekli azâbı tadın!" denilecek, "Yalnız kazandığınız şeylerle cezâlandırılmıyor musunuz?"
Tefhim-ul Kuran : Sonra o zulmetmekte olanlara: «Sürekli azabı tadın» denilecek.

Kazanmakta olduklarınız dışında, bir başka şeyle mi

cezalandırılacaktınız?»
Ümit Şimşek : Sonra da o zulmedenlere denir ki: Sürekli azabı tadın bakalım! Siz ancak kendi işlediklerinizin cezasını görüyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra, zulmedenlere şöyle denecek: "Sonsuzluğun azabını/sonsuz azabı tadın! Kazandığınız şeyler dışında bir şeyle cezalandırılmayacaksınız!"
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.