Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 68
Sonraki Ayet : 69
Ayetin Tefsiri :

قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

Kâlûttehazallâhu veleden subhâneh(subhânehu), huvel ganiy(ganiyyu), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), in indekum min sultânin bi hâzâ, e tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

 

1. kâlû ittehaze allâhu : dediler, Allah edindi
2. veleden : bir çocuk (veled)
3. subhâne-hu : o münezzehtir, ondan münezzehtir
4. huve el ganiyyu : o ganidir (zengindir, ihtiyacı yoktur)
5. lehu : onun
6. : şeyler
7. fî es semâvâti : göklerde var olan
8. ve mâ : ve şeyler
9. fî el ardı : yeryüzünde var olan
10. in : ise, olsa (yok ki)
11. inde-kum : sizde, sizin yanınızda
12. min sultânin : bir delil
13. bi hâzâ : buna ait
14. e tekûlûne : mi söylüyorsunuz (söylüyor musunuz)
15. alâllâhi (alâ allâhi) : Allah'a
16. mâ lâ ta'lemûne : bilmediğiniz şey

İmam İskender Ali Mihr

: “Allah çocuk edindi” dediler. O, ondan münezzehtir. O, Ganî'dir.

Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir

delil olsa (yoktur). Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?
Diyanet İşleri : “Allah, bir çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. O, her

bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah’a karşı

bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, kendisine evlât edinmiştir dediler, münezzehtir o,

müstağnîdir. Onundur ne varsa göklerde ve yeryüzünde: Şu iddiânıza dâir bir deliliniz var mı? Allah hakkında bilmediğiniz birşeyi mi

söylüyorsunuz?
Adem Uğur : (Müşrikler:) "Allah çocuk edindi" dediler. Hâşâ! O bundan

münezzehtir. O'nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında

bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Ali Bulaç : "Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye

ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi

mi söylüyorsunuz?
Ali Fikri Yavuz : Kâfirler: “- Allah çocuk edindi”, dediler. Hâşa, Allah bundan

münezzehtir. O, bir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Ey kâfiler, (Allah’ın çocuk edindiğine dair) elinizde hiç bir delil yoktur. Siz, Allah’a karşı, ilimle isbat edemiyeceğiniz bir

şey mi söylüyorsunuz?
Bekir Sadak : «Allah cocuk edindi» dediler; hasa; O mustagnidir; goklerde ve yerde

olanlara sahiptir. Elinizde, onun cocuk edindigine dair bir delil

yoktur, bilmediginiz seyi Allah'a karsi nasil soyluyorsunuz?
Celal Yıldırım : Allah çocuk edindi, dediler. Allah çocuk edinmekten pâk ve yücedir.

O mutlak ganiydir (hiçbir şeye muhtaç değildir). Göklerdeki de, yerdeki de O'nundur. Bu iddianıza karşılık yanınızda hiçbir ilmî delil yoktur.

Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
Diyanet İşleri (eski) : 'Allah çocuk edindi' dediler; haşa; O müstağnidir; göklerde ve yerde

olanlara sahiptir. Elinizde, onun çocuk edindiğine dair bir delil

yoktur, bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylüyorsunuz?
Diyanet Vakfi : (Müşrikler:) «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O bundan

münezzehtir. O’nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında

bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Edip Yüksel : 'ALLAH çocuk edindi!,' dediler. O bundan çok yücedir. O, hiç bir

şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiç bir kanıtınız yoktur. ALLAH hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi

söylüyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Dediler ki: «Allah, veled edindi.» hâşâ o sübhân, ganiy o,

Göklerdeki ve Yerdeki hep onun elinizde ona dair hiç bir burhan yoktur,

Allaha karşı ılm ile isbat edemiyeceğiz şey mi isnad ediyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dediler ki: «Allah çocuk edindi!» Haşa! O, münezzehtir! O,

müstağnidir! Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur! Elinizde o iddiayı destekleyen hiçbir delil yoktur! Allah hakkında bilmediğiniz

şeyleri mi söylüyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dediler ki: «Allah, kendine çocuk edindi». O, böyle şeylerden

münezzehtir. O, müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta elinizde hiç bir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir

şeyi neden söylüyorsunuz?
Fizilal-il Kuran : Müşrikler 'Allah evlât edindi' dediler. Haşa! O'nun hiçbir şeye

ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir kanıt yoktur. Nasıl oluyor da Allah hakkında bilmediğiniz bir

şeyi söyleyebiliyorsunuz!
Gültekin Onan : "Tanrı çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye

ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Tanrı'ya karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi

mi söylüyorsunuz?
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Allah kendine evlâd edindi». Haaşâ, Allah bundan

münezzehdir, O, müstağnidir. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa (hepsi) Onundur. Nezdinizde buna (o iddianıza) âid hiç bir delîl de yokdur. Siz Allaha karşı bilmeyeceğiniz (ilim ile isbat edemeyeceğiniz) bir şey'i mi

söylüyorsunuz?
İbni Kesir : Allah, çocuk edindi, dediler. Haşa, Allah bundan münezzehtir. O,

müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta hiç

bir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
Muhammed Esed : (Bütün bu açıklamalardan sonra (yine de)), "Allah kendine bir oğul

edindi!" diyorlar. O yüceler yücesi, kendisine yakışmayacak niteliklerden kesinlikle uzaktır! Her bakımdan mutlak olarak kendine yeterlidir: göklerde ve yerde var olan her şey O'na aittir! Sizinse elinizde bu (tür iddialarınızı) destekleyecek hiçbir deliliniz yoktur!

Hal böyleyken, bilemeyeceğiniz şeyi mi Allah'a yakıştırıyorsunuz?
Ömer Nasuhi Bilmen : Dediler ki: «Allah Teâlâ (kendisine) veled ittihaz etti.» Hâşâ, O

bundan münezzehtir, O müstağnidir. Göklerde olanlar da ve yerde olanlar da O'nundur. Sizin yanınızda buna dair hiçbir hüccet yoktur. Allah

Teâlâ'ya karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi söyler misiniz?
Şaban Piriş : “Allah bir çocuk edindi.” dediler. Hâşâ, O, bundan uzaktır. Göklerde

ve yerde olan her şey O’nundur. Bu hususta bir deliliniz de yoktur. O

halde Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Suat Yıldırım : Müşrikler "Allah evlat edindi" dediler. Haşâ! O bundan münezzehtir.

O her şeyden olduğu gibi evladı olmaktan da müstağnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan

konuşuyor, rastgele şeyleri mi O’na isnad ediyorsunuz?
Süleyman Ateş : "Allâh, çocuk edindi," dediler. Hâşâ, Allâh bundan uzaktır, O

zengindir (hiçbir şeye muhtaç değildir). Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta hiçbir deliliniz yok. Allâh hakkında

bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran : «Allah, çocuk edindi» dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye

ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin ispatlayıcı bir delil de yoktur. Allah'a karşı

bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Ümit Şimşek : 'Allah evlât edindi' dediler; oysa O bundan yücedir. O, hiçbir şeye

ihtiyacı olmayan Ganîdir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Ona aittir. Sizin ise bu sözünüze dair hiçbir deliliniz olmadığı halde, Allah

hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : "Allah çocuk edindi!" dediler. Hâşâ! Allah bundan arınmıştır! O

Ganî'dir, hiçbir şeye muhtaç olmaz! Göklerdekiler de yerdekiler de O'nundur. Elinizde, söylediğinize ilişkin hiçbir kanıt yok. Allah

hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.