FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 78
Sonraki Ayet : 79
Ayetin Tefsiri :

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

Kâlû e ci’tenâ li telfitenâ ammâ vecednâ aleyhi âbâenâ ve tekûne lekumel kibriyâu fîl ard(ardı), ve mâ nahnu lekumâ bi mu’minîn(mu’minîne).

 

1. kâlû : dediler
2. e ci'te-nâ : bize mi geldiniz
3. li telfite-nâ : bizi çevirmek, (vazgeçirmek) için
4. ammâ (an mâ) : şeyden
5. veced-nâ : bulduk
6. aleyhi : (onun) üzerinde
7. âbâe-nâ : atalarımız, babalarımız
8. ve tekûne : ve siz olursunuz
9. lekum : sizin için
10. el kibriyâu : büyüklük (üstünlük)
11. fî el ardı : yeryüzünde
12. ve mâ nahnu : ve biz değiliz
13. lekumâ : siz ikiniz
14. bi mu'minîne : inanacak, îmân edecek

İmam İskender Ali Mihr

: Dediler ki: “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek

için ve yeryüzünde büyüklük (üstünlük, saltanat) sizin olsun diye mi

bize geldiniz? Ve biz siz ikinize îmân edecek (inanacak) değiliz.”
Diyanet İşleri : Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin

de yeryüzünde hâkimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize

geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Bizi atalarımızdan bulup gördüğümüz şeylerden çevirip yeryüzünde

bize hâkim olmak için mi geldiniz ve biz, ikinize de inanmıyoruz

dediler.
Adem Uğur : Onlar dediler ki: Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (dinden) bizi

döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize

geldin? Halbuki biz size inanacak değiliz.
Ali Bulaç : Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan

çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz,

sizin ikinize inanacak değiliz" dediler.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, Mûsa ile Harûn’a! “Sen, bizi babalarımızdan bulduğumuz yol

üzerinden çevirmek için mi geldin? Yeryüzünde saltanat ikinize ait mi

olacak? Biz, ikinize de iman etmeyiz” dediler.
Bekir Sadak : «Biz ikiniz, bizi babalarimizi uzerinde buldugumuz yoldan cevirmek

ve yeryuzunun buyukleri olasiniz diye mi geldiniz? Biz size inanmiyoruz»

dediler.
Celal Yıldırım : Onlar, «bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz (dinden ve yoldan)

çevirmek ve ikiniz için yeryüzünde büyüklük (liderlik ve önderlik)

sağlamak için mi bize geldin ? İkinize de inanacak değiliz» dediler.
Diyanet İşleri (eski) : 'Siz ikiniz, bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek

ve yeryüzünün büyükleri olasınız diye mi geldiniz? Biz size inanmıyoruz'

dediler.
Diyanet Vakfi : Onlar dediler ki: Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (dinden) bizi

döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize

geldin? Halbuki biz size inanacak değiliz.
Edip Yüksel : Dediler: 'Sen, yeryüzünde büyüklük ikinize kalsın diye, atalarımızı

üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için mi bize geldin? Biz size

asla inanmayız.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Sen, dediler; bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin

de bu yerde devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de

inanamayız
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dediler ki. «Sen bizi atalarımızın yolundan vazgeçirip bu yerde devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmayız!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dediler ki: «Sen bizi, atalarımızdan kalan yoldan çeviresin de

yeryüzünde saltanat ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de

inanmayız».
Fizilal-il Kuran : Musa'nın soydaşları dediler ki; «Siz ikiniz, bizi atalarımızdan

miras aldığımız inanç ve geleneklerden vazgeçiresiniz ve bu yörede egemenliği ele geçiresiniz diye mi bize geldiniz? Biz size kesinlikle

inanmayacağız.»
Gültekin Onan : Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan

çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz,

sizin ikinize inançlılar (olacak) değiliz" dediler.
Hasan Basri Çantay : Dediler: «Sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yoldan) bizi

döndüresin de bu yerde devlet ikinizin (elinde) olsun diye mi bize

geldiniz? Biz ikinize de inanıcılar değiliz».
İbni Kesir : Dediler ki: Siz ikiniz; bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz

yoldan çevirmek ve yeryüzünün büyükleri olmak için mi geldiniz? Biz,

size inanmıyoruz.
Muhammed Esed : (Seçkinler:) "Bizi atalarımızı inanç ve uygulama olarak izler

bulduğumuz yoldan çevirmeye ve böylece ikinizin bu ülkede söz sahibi kimseler olmanızı sağlamaya mı geldin? Her ne hal ise, size, ikinize

inanmıyoruz!" dediler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Dediler ki: «Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin

de yerde ululuk ikinize olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de

inanıcılar değiliz.»
Şaban Piriş : Onlar ise: -Sen bize, babalarımızı bulduğumuz yoldan bizi ayırmak ve

yeryüzünde büyüklük sadece ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de

inanmıyoruz.
Suat Yıldırım : "Sen", dediler, "bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden

döndüresin de ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz, mümkün

değil, size inanmayız."
Süleyman Ateş : Dediler ki: "Sen bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden

çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi geldin?

Biz size inanacak değiliz!"
Tefhim-ul Kuran : Onlar: «Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) dan

çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz,

sizin ikinize inanacak değiliz» dediler.
Ümit Şimşek : Onlar dediler ki: 'Atalarımızdan gördüğümüz şeyden bizi çeviresin de

ülkede iktidar ikinizin elinde kalsın diye bize geldin, değil mi? Biz

ikinize de inanmıyoruz.'
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler ki: "Sen bize, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi

çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin?

Biz, ikinize de inanmıyoruz."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.