FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 89
Sonraki Ayet : 90
Ayetin Tefsiri :

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

Kâle kad ucîbet da’vetukumâ festekîmâ ve lâ tettebi ânni sebîlellezîne lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

 

1. kâle : dedi
2. kad : oldu, olmuştu
3. ucîbet : kabul olundu, icabet edildi
4. da'vetu-kumâ : ikinizin duası
5. festekîmâ (fe istekîmâ) : artık ikiniz (de) (kendinizi dîne) ikame edin (Allah'a çağırmaya devam edin)
6. ve lâ tettebi : ve tâbî olmayın
7. ânni : benden (uzaklaşan)
8. sebîle : yol
9. ellezîne lâ ya'lemûne : bilmeyen kimseler

İmam İskender Ali Mihr

: (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “İkinizin duasına icabet edilmiştir

(kabul edilmiştir). Artık ikiniz de (kendinizi dîne) ikame edin (Allah'a çağırmaya devam edin). Bilmeyen kimselerin Benden (uzaklaşan) yoluna

tâbî olmayın.” dedi.
Diyanet İşleri : Allah da, “Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin” dedi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı, ikinizin de duâsı kabul edilmiştir dedi, artık doğru hareket etmekte devâm edin ve sakın ha bilmezlerin yoluna gitmeyin.
Adem Uğur : (Allah): İkinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin! dedi.
Ali Bulaç : (Allah) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın."
Ali Fikri Yavuz : Allah Tealâ şöyle buyurdu: “- ikinizin duası kabul olundu. Siz yine

doğru yolunuzda devam edin ve Allah’ın vâdini bilmiyenlerin yoluna

uymayın.”
Bekir Sadak : Allah: «Ikinizin duasi kabul olundu. Durust hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayin» dedi.
Celal Yıldırım : Allah, «ikinizin de duası kabul olundu. Doğrulukta (doğru yolda

yürümekte) devam edin ve sakın (o kendini ve Hakk'ı) bilmezlerin yoluna

uymayın !» buyurdu.
Diyanet İşleri (eski) : Allah: 'İkinizin duası kabul olundu. Dürüst hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın' dedi.
Diyanet Vakfi : (Allah): İkinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin! dedi.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'İkinizin duası kabul edilmiştir. Doğru olun ve bilmeyenlerin yolunu izlemeyin.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Peki buyurdu: duanız kabul olundu, siz yine istikamette devam edin ve kendini bilmiyenlerin meslekine uymayın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah buyurdu ki: «Peki duanız kabul olundu, siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin ve kendini bilmeyenlerin yoluna uymayın!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah buyurdu: «Her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Siz

yine doğru ve dürüst olmaya devam edin. Kendini bilmeyenlerin yoluna

sakın uymayın.»
Fizilal-il Kuran : Allah dedi ki; «İkinizin duası kabul edildi, doğrultunuzdan şaşmayınız, bilmezlerin yoluna girmeyiniz.»
Gültekin Onan : (Tanrı) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın."
Hasan Basri Çantay : (Allah) dedi ki: «ikinizin de düâsı kabul olunmuşdur. O halde yine

istikaametde (doğru hareketinizde) devam edin. Sakın bilmezlerin yoluna

uymayın».
İbni Kesir : Allah: ikinizin de duası kabul olundu. İkiniz de doğru yolda devam edin ve sakın bilmezlerin yolunu tutmayın, buyurdu.
Muhammed Esed : (Allah:) "Bu dileğiniz kabul olundu" dedi, "öyleyse, siz ikiniz

dosdoğru yolda sabır ve sebatla devam edin ve (doğru nedir, eğri nedir)

bilmeyenlerin yolunu izlemeyin!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Buyurdu ki, «İkinizin de duası kabul olunmuştur. Artık istikamette devam ediniz ve bilmez olanların yoluna tâbi olmayınız.»
Şaban Piriş : Allah: -İkinizin duası da kabul olundu, dürüst hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın, dedi.
Suat Yıldırım : Allah buyurdu ki: "Dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam

edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tâbi

olmayın!"
Süleyman Ateş : (Allâh): "ikinizin du'âsı kabul olundu," dedi, "doğru olun, bilmezlerin yoluna uymayın."
Tefhim-ul Kuran : (Allah) Dedi ki: «İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın.»
Ümit Şimşek : Allah Musa ile Harun'a 'Duanız kabul edildi,' buyurdu. 'Siz dosdoğru olun ve birşey bilmeyenlerin yolunu tutmayın.'
Yaşar Nuri Öztürk : Allah cevap verdi: "İkinizin duası kabul edildi. Doğruluktan şaşmayın! İlimden nasipsizlerin yolunu izlemeyin!"
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.