FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 9
Sonraki Ayet : 10
Ayetin Tefsiri :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim, tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin naîm(naîmi).

 

1. inne : muhakkak
2. ellezîne âmenû : âmenû olan (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyen) kimseler
3. ve amilû es sâlihâti : ve nefsi ıslâh edici ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar
4. yehdî-him : onları ulaştırır, hidayet eder
5. rabbu-hum : onların Rab'leri
6. bi îmâni-him : îmânları ile, dolayısıyla
7. tecrî : akar
8. min tahtihimu : altından
9. el enhâru : nehirler, ırmaklar
10. fî cennâtin naîmi : naîm cennetleri içinde

İmam İskender Ali Mihr

: Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi)

yapanlar, îmânlarından dolayı Rab'leri, onları hidayete erdirir. Onlar,

altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler.
Diyanet İşleri : (Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları

imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde

altlarından ırmaklar akar.
Abdulbaki Gölpınarlı : İnanıp iyi işlerde bulunanlaraysa Rableri, nîmetlerle dolu olan ve kıyılarından ırmaklar akan cennetlerin yolunu gösterir.
Adem Uğur : İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri

onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan (saraylara)

erdirir.
Ali Bulaç : İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onları

imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış

cennetlere yöneltip iletir (hidayet eder).
Ali Fikri Yavuz : Fakat iman edip sâlih âmeller işleyen kimseleri, Rableri, imanları

sebebiyle, ağaçları altından ırmaklar akar nimeti bol cennet’lere

hidâyet buyurur.
Bekir Sadak : Inananlar ve yararli is yapanlari, imanlarina karsilik Rableri dogru yola eristirir; nimet cennetlerinde onlarin altlarindan irmaklar akar.
Celal Yıldırım : Onlar ki imân edip iyi-yararlı amellerde bulundular, elbette Rabları

onları, imânlarına karşılık, altlarından ırmaklar akan Naîm Cennetlerine

eriştirir.
Diyanet İşleri (eski) : İnananlar ve yararlı iş yapanları, imanlarına karşılık Rableri doğru yola eriştirir; nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.
Diyanet Vakfi : İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri

onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan (saraylara)

erdirir.
Edip Yüksel : İnanıp erdemli işler yapanlara gelince, Rab'leri inançlarından

dolayı onları doğruya iletir. Nimet cennetlerinde ayaklarının altından

ırmaklar akar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Amma iyman edib güzel güzel ameller yapan kimseler, onların rabbı

kendilerini iymanları sebebiyle hidayetine irdirir, naîm Cennetlerinde

altlarından ırmaklar akar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ama iman edip güzel ameller işleyen kimseleri, imanları sebebiyle,

Rableri hidayete erdirir. Naim cennetleri içinde altlarından ırmaklar

akar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından

dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar

akar durur.
Fizilal-il Kuran : İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, Rabbleri onları imanları

sayesinde doğru yola iletir, nimet cennetlerinde onların altlarından

nehirler akar.
Gültekin Onan : İnananlar ve salih amellerde bulunanlar da, rableri onları inançları

dolayısıyla altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere

yöneltip iletir (hidayet eder).
Hasan Basri Çantay : (Fakat) îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar

(a gelince:) Onların Rabbi, îmanları sebebiyle, kendilerini altlarından

ırmaklar akan o ni'met dolu cennetlerdeki (seâdetlere) erdirir.
İbni Kesir : Muhakkak ki iman edip salih amellerde bulunanları; Rabbları

imanlarına karşılık doğru yola eriştirir. Na'im cennetlerinde

altlarından ırmaklar akar.
Muhammed Esed : (Ama), doğrusu, imana erişip doğru ve yararlı işler yapanlara

gelince, Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola eriştirmektedir. (Ahirette) nimetlerle dolu hasbahçelerde onların ayakları altında

dereler, ırmaklar çağıldayacaktır;
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih amellerde bulundular, muhakkak

ki, onları imân etmiş olmaları sebebiyle Rableri hidâyete erdirir, Naîm

cennetlerinde altlarından ırmaklar akar.
Şaban Piriş : İman edip, doğruları yapanları Rab’leri inanmaları sebebiyle altından ırmakların aktığı nimet cennetlerine eriştirir.
Suat Yıldırım : İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise onların Rabbi,

imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan, o nimet dolu cennetlerdeki

mutluluklara erdirir.
Süleyman Ateş : İnanıp iyi işler yapanlara gelince imanlarından dolayı Rableri, onları altlarından ırmaklar akan ni'met cennetlerine iletir.
Tefhim-ul Kuran : İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onları

imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış

cennetlere yöneltip iletir (hidayet eder) .
Ümit Şimşek : İman edip güzel işler yapanlara ise Allah imanlarıyla yol gösterir. Nimetlerle dolu Cennetlerde, onların altlarından ırmaklar akar.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip hayra ve barışa yönelik amel sergileyenlere gelince,

Rableri onları imanlarıyla doğruya ve güzele iletir. Nimetlerle dolu

cennetlerde onların altlarından ırmaklar akacaktır.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.