FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 90
Sonraki Ayet : 91
Ayetin Tefsiri :

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Ve câveznâ bi benî isrâîlel bahre fe etbeahum fir’avnu ve cunûduhu bagyen ve advâ(adven), hattâ izâ edrekehul gareku kâle âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minel muslimîn(muslimîne).

 

1. ve câvez-nâ : ve biz geçirdik
2. bi benî isrâîle : İsrailoğullarını
3. el bahre : deniz
4. fe etbea-hum : böylece onları takip etti
5. fir'avnu : firavun
6. ve cunûdu-hu : ve onun ordusu
7. bagyen : zulümle, zulmetmek için
8. ve adven : düşmanlıkla
9. hattâ : oluncaya kadar, olunca
10. izâ : olduğu zaman, o zaman
11. edreke-hu el gareku : onu boğacak düzeye erişti
12. kâle : dedi
13. âmentu : îmân ettim
14. enne-hu : muhakkak ona, onun ..... olduğuna
15. lâ ilâhe : ilâh yoktur
16. illâ : ...den başka
17. ellezî âmenet : ki ona îmân etti (inandı)
18. bi-hi : ona, kendisine
19. benû isrâîle : İsrailoğulları
20. ve ene : ve ben
21. min el muslimîne : müslümanlardanım

> İmam İskender Ali Mihr

: Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece firavun ve onun

ordusu, azgınlıkla (zulümle), düşmanlıkla onları takip etti. (Sular), onu boğacak düzeye erişince, (firavun) o zaman: “İsrailoğullarının kendisine (O'na) inandığı ilâhtan başka (ilâh) olmadığına ben de îmân ettim. Ve ben (de), müslümanlardanım (teslim olanlardanım, İslâm'a

girenlerdenim).” dedi.
Diyanet İşleri : İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle

birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka

hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım” dedi.
Abdulbaki Gölpınarlı : İsrailoğullarını denizden geçirdik, derken Firavun'la askeri de

azgınlıkla, düşmanlıkla peşlerine düştü onların, sonucu su boğazına girince boğulurken inandım, gerçekten de İsrailoğullarının inandığı

Tanrıdan başka tapacak yok ve ben Müslümanlardanım dedi.
Adem Uğur : Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri

zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) "Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de

müslümanlardanım!" dedi.
Ali Bulaç : Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik; Firavun ve askerleri

azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): "İsrailoğullarının kendisine inandığı (ilahtan)

başka ilah olmadığına inandım ve ben de müslümanlardanım" dedi.
Ali Fikri Yavuz : İsraîloğullarını denizden (sâlimen karşı tarafa) geçirdik. Firavun,

hemen askerleriyle zulüm ve saldırganlık yaparak arkalarına düştü. Nihayet denizde boğulmaya başlayınca şöyle dedi: “İman ettim, gerçekten İsrailoğullarının iman ettiğinden (Allah’dan) başka hiç bir ilâh yoktur.

Ben de O’na teslim olanlardanım.”
Bekir Sadak : Israilogullarini denizden gecirdik, Firavun ve askerleri haksizlik

ve dusmanlikla ardlarina dustuler. Firavun bogulacagi anda: «Israilogullarinin inandigindan baska tanri olmadigina inandim, artik

ben O'na teslim olanlardanim» dedi.
Celal Yıldırım : İsrail oğulları'nı denizden geçirdik ; Fir'avn ve askerleri zulüm ve

düşmanlık (izhar ederek) onları takibe koyuldular. Sonunda Fir'avn boğulma derecesine gelince (şöyle) dedi : «İsrail oğulları'nın inandığı Allah' tan başka ilâh olmadığına inandım ve ben artık (O'na) teslimiyet

gösterenlerdenim i»
Diyanet İşleri (eski) : İsrailoğullarını denizden geçirdik, Firavun ve askerleri haksızlık

ve düşmanlıkla ardlarına düştüler. Firavun boğulacağı anda: 'İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık

ben O'na teslim olanlardanım' dedi.
Diyanet Vakfi : Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri

zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) «Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı’dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de

müslümanlardanım!» dedi.
Edip Yüksel : İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise küstahça

ve düşmanca arkalarına düştü. Boğulmak üzereyken, 'İsrail oğullarının

inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben müslümanım,' dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Derken Benî İsraîli denizi geçirdik, derhal Fir'avn askerile ta'kıb

ve taaruz için arkalarına düştü, nihayet gark kendini derdest edince; inandım hakıkat Benî İsrailin iyman ettiğinden başka ilâh yok, ben de

ona teslim olanlardanım, dedi
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun askerleriyle

takip ve taarruz etmek için derhal arkalarına düştü. Sonunda boğulma kendini sıkboğaz edince: «İnandım, gerçekten de İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka tanrı yok, ben de O'na teslimiyet

gösterenlerdenim!» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve sonra İsrailoğulları'nı denizden aşırdık. Firavun, düşmanca

saldırmak için derhal adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Ta ki, suda boğulmaya başlayınca «İnandım, gerçekten de İsrailoğulları'nın iman ettiğinden başka tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım.»

dedi.
Fizilal-il Kuran : İsrailoğulları'nı denizden geçirdik. Firavun ve askerleri saldırı ve

düşmanlık amacı ile peşlerine düştüler. Sonunda Firavun boğulmanın eğişine geldiğinde, «İsrailoğulları'nın inandıkları ilahtan başka ilah olmadığına inandım, ben de O'na teslim olanlardan (müslümanlardan)

biriyim» dedi.
Gültekin Onan : Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik; Firavun ve askerleri

azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): "İsrailoğullarının kendisine inandığından başka

tanrı olmadığına inandım ve ben de müslümanlardanım" dedi.
Hasan Basri Çantay : Isrâîl oğullarını denizden (selâmetle) geçirdik. Hemen Fir'avn,

askerleriyle beraber, zulmederek ve saldırarak, arkalarına düşdü. Nihayet su onu boğmıya başlayınca (şöyle) dedi: «İnandım. Hakıykat İsrâîl oğullarının îman etdiğinden başka Tanrı yokmuş. Ben de

müslümanlardanım».
İbni Kesir : İsrailoğullarına da denizi geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık

ve düşmanlıkla ardlarına düştüler. Firavun boğulacağı anda: İsrailoğullarının iman ettiğinden başka tanrı olmadığına inandım. Artık

ben de müslümanlardanım, dedi.
Muhammed Esed : Derken İsrailoğulları'nı denizin öte yakasına geçirdik; bunun

üzerine Firavun ve ordusu hışımla onların ardına düştü, (denizin dalgaları onları örtüp de Firavun) boğulmak üzereyken: "Elhak, inandım," dedi, "İsrailoğulları'nın inandığı Tanrı'dan başka tanrı yok! Ve ben de

artık kendini yürekten O'na teslim eden kimselerdenim!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Fir'avun ile askerleri ise

zulmen ve adaveten onların arkalarına düşmüşlerdi. Nihâyet ona boğulmak yetişince dedi ki: «Ben İsrailoğullarının imân etmiş olduklarından başka

ilâh olmadığına muhakkak ki imân ettim ve ben de müslümanlardanım.»
Şaban Piriş : İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık

ve düşmanlıkla arkalarına düştüler. Firavun boğulacağı anda: -İsrailoğulları’nın inandığından başka ilah olmadığına inandım. Artık

ben O’na teslim olanlardanım, dedi.
Suat Yıldırım : Derken, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Hemen Firavun,

askerleriyle beraber haksız ve saldırgan bir şekilde peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzere iken: "İman ettim. İsrailoğullarının inandığı

İlahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım" dedi.
Süleyman Ateş : İsrâil oğullarını denizden geçirdik, Fir'avn ve askerleri de

zulmetmek ve saldırmak için onların arkalarına düştü. Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de müslümanlardanım!"

dedi.
Tefhim-ul Kuran : Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik; Firavun ve askerleri

azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun) : «İsrailoğullarının kendisine inandığı (ilahtan)

başka ilah olmadığına inandım ve ben de müslümanlardanım» dedi.
Ümit Şimşek : Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri de zulüm

ve düşmanlıkla onların peşine düştü. Boğulacağını anlayınca, Firavun 'İsrailoğullarının inandığından başka bir tanrı bulunmadığına inandım; ben de Ona teslim

olanlardanım' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu, azgınlık

ve düşmanlıkla onları izlemekteydi. Nihayet, boğulma ümüğüne çökünce şöyle dedi: "İman ettim. İsrailoğullarının inanmış olduğu dışında ilah

yok. Ben de O'na teslim olanlardanım."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.