FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 91
Sonraki Ayet : 92
Ayetin Tefsiri :

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Âl’âne ve kad asayte kablu ve kunte minel mufsidîn(mufsidîne).

 

1. âl'âne : şimdi
2. ve kad : ve olmuştu
3. asayte : sen asi oldun
4. kablu : daha önce
5. ve kunte : ve sen oldun
6. min el mufsidîne : fesat çıkaranlardan

İmam İskender Ali Mihr

: Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.
Diyanet İşleri : Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyân etmiştin, bozgunculardan olmuştun.
Adem Uğur : Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
Ali Bulaç : Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.
Ali Fikri Yavuz : Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman

ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden

olmuştun.
Bekir Sadak : O'na: «µimdi mi inandin? Daha once bas kaldirmis ve bozgunculuk etmistin» dendi.
Celal Yıldırım : Şimdi mi imân ettin ? Oysa önce isyan ettin ve fesatçılardan oldun, (değil mi ?).
Diyanet İşleri (eski) : O'na: 'Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin' dendi.
Diyanet Vakfi : Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
Edip Yüksel : 'Çok geç! Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya... şimdi ha? Halbuki bundan evvel ısyan etmiştin, müfsidlerden idin
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : «Ha! Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.
Fizilal-il Kuran : «Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun.»
Gültekin Onan : Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.
Hasan Basri Çantay : Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.
İbni Kesir : Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.
Muhammed Esed : (Ona): "Ancak şimdi mi?" denildi, "Oysa, bu güne kadar (Bize) hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»
Şaban Piriş : -Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!
Suat Yıldırım : (91-92) "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin,

bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. "Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak

delillerimizden gafildirler.
Süleyman Ateş : "Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).
Tefhim-ul Kuran : Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardandın.
Ümit Şimşek : Şimdi inandın demek! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozguncunun biriydin!
Yaşar Nuri Öztürk : "Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.