FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 92
Sonraki Ayet : 93
Ayetin Tefsiri :

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

Fel yevme nuneccîke bi bedenike li tekûne limen halfeke âyeh(âyeten), ve inne kesîren minen nâsi an âyâtinâ le gâfilûn(gâfilûne).

 

1. fe el yevme : böylece bugün
2. nuneccî-ke : seni kurtaracağız
3. bi bedeni-ke : senin bedenin ile
4. li tekûne : olman için
5. li men : o kimseler için
6. halfe-ke
(li men halfe-ke)
: senden sonra, senin arkanda
: (senden sonraki nesl'e)
7. âyeten : bir âyet, delil (ibret)
8. ve inne : ve muhakkak ki, gerçekten
9. kesîren : çoğu
10. min en nâsi : insanlardan
11. an âyâti-nâ : âyetlerimizden
12. le gâfilûne : elbette habersiz olan, gâfil olan kimseler

İmam İskender Ali Mihr

: Böylece senden sonraki nesillere, bir delil (ibret) olman için,

bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu, elbette

âyetlerimizden gâfillerdir.
Diyanet İşleri : Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için,

kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu âyetlerimizden gerçekten

habersizdir.
Abdulbaki Gölpınarlı : O halde bugün biz de, senden sonra gelenlere ibret olasın diye

yalnız cesedini kurtaracağız ve şüphe yok ki insanların çoğu, bizim

delillerimizden gaflettedir.
Adem Uğur : (Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olması için, bugün

senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu,

hakikaten âyetlerimizden gafildirler.
Ali Bulaç : Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret)

olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden

habersizdirler.
Ali Fikri Yavuz : Biz de bugün, seni cansız bedeninle denizden yüksek bir yere

atacağız ki, arkandan geleceklere bir ibret olasın. Bununla beraber doğrusu insanlardan bir çok kimseler, âyetlerimizden (ibret verici

mûcizelerimizden) gafildirler.
Bekir Sadak : «enden sonrakilere bir ibret teskil etmesi icin bugun sadece senin

cesedini cikarip (sahile) atacagiz,» dedik. Dogrusu insanlarin cogu

ayetlerimizden habersizdir. *
Celal Yıldırım : Senden sonrakilere (ibret ve öğüt alınacak tarihî) bir belge olmak

için bugün senin bedenini kıyıya yüksekçe bir yere atacağız. Çünkü

insanların çoğu bizim âyetlerimizden cidden gafildirler.
Diyanet İşleri (eski) : 'Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin

cesedini çıkarıp (sahile) atacağız' dedik. Doğrusu insanların çoğu

ayetlerimizden habersizdir.
Diyanet Vakfi : (Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün senin

bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu,

hakikaten âyetlerimizden gafildirler.
Edip Yüksel : 'Senden sonraki kuşaklara ibret olman için bugün senin cesedini

koruyacağız. Ne var ki insanların çoğunluğu işaretlerimizden

habersizdirler.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz de, bu gün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki arkandan

geleceklere bir ibret olasın, maamafih insanların bir çoğu

âyetlerimizden cidden gafildirler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz de bugün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki, arkandan

geleceklere bir ibret olasın! Ne var ki insanların birçoğu

ayetlerimizden cidden gaflettedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye

kurtaracağız. Bununla beraber, insanların birçoğu âyetlerimizden yine de

gafildirler.
Fizilal-il Kuran : Bugün senden sonra geleceklere ibret osun diye cansız vücudunu

bozulmaktan kurtaracak, onu sahilde bir tümseğe atacağız. Gerçi

insanların çoğu bizim ibret verici belgelerimizin farkına varmazlar.
Gültekin Onan : Bugün ise senden sonrakilere bir ayet olman için seni yalnızca

bedeninle kurtaracağız [herkese cesedini göstereceğiz]. Gerçekten

insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdirler.
Hasan Basri Çantay : Biz de bu gün seni (cansız bir) beden olarak (karada yüksek bir yere

atıb) bırakacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın. (Bununla beraber) insanlardan bir çoğu bizim âyetlerimizden cidden gaafildirler.

İbni Kesir : Senden sonrakilere ayet olman için bu gün senin cesedini kurtaracağız, dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden gafildirler.
Muhammed Esed : (İmdi,) bugün senin sadece bedenini kurtaracağız ki, senden sonra

gelecek olanlar için (uyarıcı) bir işaret olsun; çünkü, gerçek şu ki,

insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Artık bugün senin cesedini kurtaracağız, Tâ ki, senden geridekilere

bir ibret olasın. Ve şüphe yok ki, nâstan birçokları Bizim

âyetlerimizden elbette gâfillerdir.»
Şaban Piriş : Bugün senin cesedini arkandan gelenlere ibret olması için kurtaracağız. Şüphesiz, insanların çoğu bizim ayetlerimizden gafildir.
Suat Yıldırım : (91-92) "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin,

bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. "Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak

delillerimizden gafildirler.
Süleyman Ateş : "Bugün senin (canından ayırdığımız) bedenini, (denizin dibinden)

kurtarıp (sahilde) bir tepeye atacağız ki senden sonra gelenlere ibret

olasın. Ama insanlardan çoğu bizim âyetlerimizden gâfildirler."
Tefhim-ul Kuran : Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret)

olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz) . Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden

habersizdirler.
Ümit Şimşek : Arkandan geleceklere bir ibret olsun diye bugün senin bedenini kurtaracağız. Ancak insanlardan pek çoğu âyetlerimizden habersizdir.
Yaşar Nuri Öztürk : "Bugün senin bedenini kurtaracağız ki, arkandan gelenlere bir ibret

olasın. Ama insanların çoğu bizim ayetlerimizden gerçekten habersiz

bulunuyor."
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.