Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 93
Sonraki Ayet : 94
Ayetin Tefsiri :

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Ve lekad bevve’nâ benî isrâîle mubevvee sıdkın ve razaknâhum minet tayyibât(tayyibâti), femahtelefû hattâ câehumul ilm(ilmu), inne rabbeke yakdî beynehum yevmel kıyâmeti fî mâ kânû fîhi yahtelifûn(yahtelifûne).

 

1. ve lekad : ve andolsun ki
2. bevve'nâ : yerleştirdik
3. benî isrâîle : İsrailoğulları
4. mubevvee : yerleşme yeri
5. sıdkın : güzel
6. ve razaknâ-hum : ve onları rızıklandırdık
7. min et tayyibâti : temiz, helâl olanlardan
8. femahtelefû (fe mâ ihtelefû) : bundan sonra ihtilâfa düşmediler
9. hattâ câe-hum el ilmu : onlara ilim gelinceye kadar
10. inne rabbe-ke : muhakkak ki senin Rabbin
11. yakdî : hüküm verir
12. beyne-hum : onların aralarında
13. yevme el kıyâmeti : kıyâmet günü
14. fî mâ : şeyde
15. kânû : oldular
16. fî hi yahtelifûne : onun hakkında ihtilâfa (anlaşmazlığa) düşerler

İmam İskender Ali Mihr

: Ve andolsun ki; İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik. Ve

onları tayyib (temiz, helâl) rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilâfa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyâmet günü, hakkında ihtilâfa (anlaşmazlığa) düşmüş oldukları

şeyde, onların aralarında hüküm verir.
Diyanet İşleri : Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve

onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında

Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki biz İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik ve

onları, tertemiz şeylerle rızıklandırdık. Kendilerine bilgi gelinceye dek de ayrılığa düşmediler. Şüphe yok ki Rabbin, ayrılığa düştükleri

şeyler hakkında kıyâmet günü, aralarında hükmedecek.
Adem Uğur : Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara

temiz nimetlerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü onların,

aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir.
Ali Bulaç : Andolsun, biz İsrailoğullarını, hoşlarına gidecek güzel bir yerde

yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin, aralarında anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm

verecektir.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten İsrâiloğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve

kendilerini hoş nimetlerle rızıklandırdık. Nihayet ayrılığa düşmeleri de kendilerine ilim (Tevrat’daki ahir zaman peygamberine ait vasıflar) geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki o ayrılığa düştükleri şeylerde (dinî

emirler hakkında), Rabbin, kıyamet günü hükmünü verecektir.
Bekir Sadak : And olsun ki, Israilogullarini iyi bir yere yerlestirdik, onlara

temiz riziklar verdik, kendilerine bir bilgi gelene kadar ayriliga

dusmediler.
Celal Yıldırım : And olsun ki, İsrail oğulları'nı güzelce elverişli ve huzurlu bir

yere yerleştirdik ve onları temiz ve nezih şeylerden rızıklandırdık. Kendilerine (Kur'ân) gelinceye kadar görüş ayrılığında bulunmadılar. Şüphesiz ki Rabbin onların ayrılığa düştükleri hususta Kıyamet günü

aralarında hükmünü verecektir.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik, onlara

temiz rızıklar verdik, kendilerine bir bilgi gelene kadar ayrılığa

düşmediler.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara

temiz nimetlerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü onların,

aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir.
Edip Yüksel : İsrail oğullarına onurlu bir yer bağışladık ve onlara güzel rızıklar

verdik. Fakat, kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Rabbin, diriliş günü, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm

verecektir
Elmalılı Hamdi Yazır : Filhakıka Benî İsraili cidden güzel bir yurda yerleştirdik ve hoş

ni'metlerden merzuk kıldık, nihayet ihtilâf etmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu, şüphe yok ki o ıhtilâf edib durdukları şeylerde

rabbın kıyâmet günü aralarında hukmünü verecek
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve hoş

nimetlerden rızıklandırdık. Sonunda görüş ayrılığına düşmeleri de kendilerine ilim (Kur'an) geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki, ayrılığa

düştükleri şeylerde, Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerçekten İsrailoğulları'nı çok güzel bir yurda yerleştirdik ve

onlara hoş nimetlerden rızıklar verdik. Anlaşmazlığa düşmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki, Rabbin, o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm

verecektir.
Fizilal-il Kuran : Gerçekten biz İsrailoğulları'nı güvenli bir yurda yerleştirdik,

onlara temiz rızıklar sunduk. Kendilerine bilgi gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmemişlerdi. Şüphe yok ki, Rabbin kıyamet günü

anlaşmazlığa düştükleri konularda haklarında hüküm verecektir.
Gültekin Onan : Andolsun, biz İsrailoğullarını hoşlarına gidecek güzel bir yerde

yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz rabbin, aralarında anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm

verecektir.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz, İsrâîl oğullarını çok güzel bir yurda

yerleşdirmişizdir. Onlara en temiz (ni'met) lerimizden rızıklar vermişizdir. Fakat kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilâfa düşmediler (de ondan sonra ihtilâfa başladılar). Şüphesiz Rabbin, aralarında ihtilâf etmekde oldukları şeyler hakkında kıyaamet günü hükmünü

verecekdir.
İbni Kesir : Biz, İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirmiştik. Onlara

tertemiz şeylerden rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar hiç ihtilafa düşmediler. Şüphesiz Rabbın, kıyamet günü aralarındaki

ihtilaflar hakkında hükmünü verecektir.
Muhammed Esed : Derken, İsrailoğulları'na son derece güzel, emin bir yurt tayin

ettik ve kendilerini temiz ve hoş rızıklarla rızıklandırdık. Ama, ne zaman ki (vahiy yoluyla) kendilerine (hakikat) bilgi(si) geldi, ancak o zaman aralarında çekişmeye, farklı görüşler benimsemeye başladılar: Allah, çekişmeye düştükleri her konuda Kıyamet Günü aralarında elbette

hüküm verecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve andolsun ki, İsrailoğullarını sâlih (doğru) bir yurda

yerleştirdik. Ve onları tertemiz şeylerden merzûk ettik. Sonra kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilâfta bulunmadılar. Şüphe yok ki, Rabbin onların arasında ihtilâfa düştükleri şeyler hakkında Kıyamet günü

hükmedecektir.
Şaban Piriş : İsrailoğullarını hoşlanacakları evlere yerleştirmiş, temiz

yiyeceklerle onları rızıklandırmıştık. Kendilerine ilim gelene kadar da anlaşmazlığa düşmemişlerdi. Şüphesiz Rabbin, anlaşamadıkları konu

hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Suat Yıldırım : Biz İsrailoğullarını güzel bir yerde yerleştirdik, onlara helâl hoş

rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler, fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin, aralarında

ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir.
Süleyman Ateş : Andolsun biz, İsrâil oğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara

güzel rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler (de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler). Şüphesiz Rabbin, kıyâmet günü, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında aralarında

hüküm verecektir.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz İsrailoğullarını, hoşlarına gidecek güzel bir yerde

yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin, aralarında, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm

verecektir.
Ümit Şimşek : Biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik, temiz ve hoş

yiyeceklerle rızıklandırdık. Onlar da ancak kendilerine ilim geldikten sonra anlaşmazlığa düştüler. Fakat Rabbin onların anlaşmazlığa düştüğü

şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik

ve kendilerine temiz yiyeceklerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, tartışmakta

oldukları şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.