FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 99
Sonraki Ayet : 100
Ayetin Tefsiri :

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

Ve lev şâe rabbuke le âmene men fîl ardı kulluhum cemîâ(cemîân), e fe ente tukrihun nâse hattâ yekûnu mu’minîn(mu’minîne).

 

1. rabbu-ke : senin Rabbin
2. le âmene : elbette îmân ederdi
3. men : o kimseler
4. fî el ardı : yeryüzünde
5. kullu-hum : onların bütünü, hepsi
6. cemîân : topluca
7. e fe ente : öyleyse, yoksa sen mi
8. tukrihu en nâse : insanları zorlayacaksın (mecbur tutacaksın) insanlar kerih görse de (istemese de)
9. hattâ : oluncaya kadar
10. yekûnû : olurlar
11. mu'minîne : mü'minler

İmam İskender Ali Mihr

: Ve şâyet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi

elbette topluca îmân ederlerdi. Yoksa sen, insanları mü'min(ler)

oluncaya kadar zorlayacak mısın?
Diyanet İşleri : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette

topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye,

insanları zorlayacaksın?
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi de inanırdı. Artık inansınlar diye insanları zorlayıp duracak mısın?
Adem Uğur : (Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?
Ali Bulaç : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?
Ali Fikri Yavuz : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, hepsi toptan iman

ederlerdi. O halde, mümin olsunlar diye, insanları (Allah dilemediği

halde, ey Peygamber) sen mi zorlayacaksın?
Bekir Sadak : Rabbin dileseydi, yeryuzunde bulunanlarin hepsi inanirdi. oyle iken insanlari inanmaya sen mi zorlayacaksin?
Celal Yıldırım : Rabbin dileseydi yeryüzünde kim varsa hepsi de imân ederdi. Hal böyle iken mü'minler olsunlar diye sen mi insanları zorlayacaksın ?!
Diyanet İşleri (eski) : Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?
Edip Yüksel : Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse, sen mi halkı inanmaları için zorlayacaksın?
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer rabbın dilese idi yeryüzünde kim varsa hepsi topyekûn iyman

ederlerdi, o halde insanları hep mü'min olsunlar diye sen mi ikrah

edeceksin?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman

ederlerdi. O halde insanları hep mü'min olsunlar diye sen mi

zorlayacaksın?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman

ederlerdi. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi

zorlayacaksın?
Fizilal-il Kuran : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde yaşayanların hepsi tümü ile iman ederdi. O halde insanları sen mi zorlayacaksın da iman edecekler?
Gültekin Onan : Eğer rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca inanırdı. Öyleyse, onlar inançlı oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?
Hasan Basri Çantay : Eğer Rabbin dileseydi yer yüzündeki kimselerin hepsi, topyekûn

elbette îman ederdi. Böyle iken sen hepsi mü'min olsunlar diye insanları

zorlayıb duracak mısın?
İbni Kesir : Eğer Rabbın dileseydi; yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Öyleyse sen mi insanları mü'min olmaları için zorlayacaksın.
Muhammed Esed : (İşte bunun gibi) Rabbin eğer öyle olmasını dileseydi, yeryüzünde

yaşayan herkes topyekun imana erişirdi: Hal böyleyken, insanları

inanıncaya kadar zorlayabileceğini mi sanıyorsun,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Eğer Rabbin dilese idi elbette yeryüzünde kim varsa hepsi de

cümleten imân ederlerdi. Artık mü'minler olsunlar diye sen mi nâsa cebir

edeceksin?
Şaban Piriş : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların tümü inanırdı. Öyleyken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?!
Suat Yıldırım : Eğer Senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi

imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi.Şimdi sen mi, imana gelsinler diye

insanları zorlayacaksın?
Süleyman Ateş : Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?
Tefhim-ul Kuran : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?
Ümit Şimşek : Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi birden iman ederdi. Yoksa insanları imana gelinceye kadar zorlayacak mısın?
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman

ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi

zorlayacaksın!
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.