وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

Ve hussıle mâ fîs sudûr(sudûri).

1. ve hussıle : ve hasıl olanlar toplandı, toplanıp izhar edildi
2. : şey, şeyler
3. fî es sudûri : göğüslerde
Hak Dini Kuran Dili : Ve derildiği zaman o sadırdakiler
Diyanet İşleri : (9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve gönüllerdekiler, meydana vurulup bilinince.
Adem Uğur : Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,
Ahmed Hulusi : Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,
Ahmet Tekin : Gönüllerdekiler, sırlar ortaya konduğu zaman, hâlâ, halinin ne olacağını düşünemiyor mu?
Ahmet Varol : Göğüslerde olanlar devşirilip (ortaya) konduğu zaman,
Ali Bulaç : Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?
Ali Fikri Yavuz : Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.
Bekir Sadak : (9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?
Celal Yıldırım : (9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!
Diyanet İşleri (eski) : (9-10) İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?
Diyanet Vakfi : (9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.
Edip Yüksel : Ve göğüslerde gizlenenler açığa çıkarıldığı zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve derildiği zaman o sadırdakiler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : o göğüslerdekiler derlendiğinde,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
Fizilal-il Kuran : Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman.
Gültekin Onan : Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?
Hasan Basri Çantay : göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)?
Hayrat Neşriyat : (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.
İbni Kesir : Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?
Muhammed Esed : ve insanların kalplerinde (gizli) olan her şey ortaya döküldüğünde,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,
Ömer Öngüt : Kalplerde olanların da ortaya konulacağı zamanı?
Şaban Piriş : Kalplerdeki ortaya konduğunda.
Suat Yıldırım : (9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,
Süleyman Ateş : Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,
Tefhim-ul Kuran : Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?
Ümit Şimşek : Ve gönüllerde olanlar ortaya konacak?
Yaşar Nuri Öztürk : Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.