إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

İnne rabbehum bihim yevme izin le habîr(habîrun).

1. inne : muhakkak
2. rabbe-hum : onların Rabbi
3. bi-him : onlardan, kendilerinden
4. yevme izin : o gün, izin günü
5. le : mutlaka, elbette
6. habîrun : haberdar olan
Hak Dini Kuran Dili : O gün o rableri onlara elbette habîrdir
Diyanet İşleri : (9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Rabbin, o gün, onların her şeyini bilir elbette.
Adem Uğur : Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.
Ahmed Hulusi : İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : İşte o gün, Rableri, onların gizli-açık bütün yaptıklarından haberdardır.
Ahmet Varol : İşte o gün Rableri onlardan muhakkak haberdardır.
Ali Bulaç : Şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.
Ali Fikri Yavuz : Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.
Bekir Sadak : Dogrusu Rableri o gun onlarin her seyinden haberdardir. *
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Rabları o gün onlardan (onların her hâlinden) haberlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.
Diyanet Vakfi : (9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.
Edip Yüksel : Evet o gün Rab'leri onların herşeyinden haberlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün o rableri onlara elbette habîrdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır
Fizilal-il Kuran : Doğrusu Rabbleri o gün herşeyinden haberdardır.
Gültekin Onan : Şüphesiz, o gün rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, o gün Rableri onlar (ın her haalin) den elbette tamâmiyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.
İbni Kesir : Muhakkak ki Rabbları, o gün, onların her şeyinden haberdardır.
Muhammed Esed : işte o Gün Rableri, onların her halinden haberdar (olduğunu gösterecek)tir?
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Rabbleri o gün onlara (ait bütün işlerden) elbette haberdardır.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.
Şaban Piriş : Şüphesiz o gün, Rab’leri kendilerinden haberdardır.
Suat Yıldırım : İşte bilhassa o gün, Rab’leri, onların bütün yaptıklarından haberdardır.
Süleyman Ateş : O gün Rabbleri onların her halini haber almış (gizli ve açık bütün yaptıklarını bilmiş)tir.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.
Ümit Şimşek : O gün anlaşılır ki Rableri onların herşeyinden haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.