وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).

1. ve : andolsun
2. el âdiyâti : koşanlar
3. dabhan : nefes nefese
Hak Dini Kuran Dili : O harıl harıl koşular koşan
Diyanet İşleri : (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun soluya soluya koşanlara.
Adem Uğur : Harıl harıl koşanlara,
Ahmed Hulusi : Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),
Ahmet Tekin : Andolsun, dörtnala düşman üzerine, savaşa giden süvarilere, çatlarcasına, soluk soluğa koşarak hücum eden atlara!
Ahmet Varol : Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,
Ali Bulaç : Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,
Ali Fikri Yavuz : And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),
Bekir Sadak : And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;
Celal Yıldırım : Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),
Diyanet İşleri (eski) : And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;
Diyanet Vakfi : (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Edip Yüksel : Andolsun soluyarak aşanlara,
Elmalılı Hamdi Yazır : O harıl harıl koşular koşan
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
Fizilal-il Kuran : Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,
Gültekin Onan : Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,
Hasan Basri Çantay : Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,
Hayrat Neşriyat : Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)!
İbni Kesir : Andolsun; o koştukça koşanlara,
Muhammed Esed : Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,
Ömer Nasuhi Bilmen : (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.
Ömer Öngüt : Andolsun o koştukça koşanlara!
Şaban Piriş : Andolsun, soluya soluya koşanlara ..
Suat Yıldırım : Gazilerin nefes nefese koşan,
Süleyman Ateş : Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,
Tefhim-ul Kuran : Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,
Ümit Şimşek : And olsun nefes nefese koşanlara,
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.