فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).

1. fe : sonra
2. vasatne : ortasına daldılar
3. bi-hî : onunla
4. cem'an : topluluk
Hak Dini Kuran Dili : Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki
Diyanet İşleri : (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken düşman topluluğunun tâ ortasına dalanlara.
Adem Uğur : Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki,
Ahmed Hulusi : Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!
Ahmet Tekin : Andolsun, toz duman arasında düşman birliklerinin merkezine dalanlara, düşman hatlarını yaranlara!
Ahmet Varol : Derken onunla bir topluluğun tam ortasına dalanlara ki,
Ali Bulaç : Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
Ali Fikri Yavuz : Böylece, o dem, düşman topluluğu ortasına girenlere ki,
Bekir Sadak : Dusman toplulugunun icine dalanlara ki:
Celal Yıldırım : Ve (Düşmanın) bir topluluğuna dalıp ortalayanlara and olsun ki,
Diyanet İşleri (eski) : Düşman topluluğunun içine dalanlara ki:
Diyanet Vakfi : (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Edip Yüksel : Ve topluluğun içine dalanlara ki;
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
Fizilal-il Kuran : Düşman topluluğu içine dalanlara ki,
Gültekin Onan : Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
Hasan Basri Çantay : Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya'nî atlara) ki,
Hayrat Neşriyat : Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!
İbni Kesir : Derken bir topluluğun ortasına dalanlara,
Muhammed Esed : (körcesine) bir ordunun içine dalan!
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),
Ömer Öngüt : O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki!
Şaban Piriş : Topluluğun ortasına dalanlara ..
Suat Yıldırım : Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atların hakkı için ki:
Süleyman Ateş : Derken bir topluluğun ortasına dalanlara.
Tefhim-ul Kuran : Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
Ümit Şimşek : Düşmanın ortasına dalanlara:
Yaşar Nuri Öztürk : Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.