إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun).

1. inne : muhakkak
2. el insâne : insan
3. li rabbi-hî : Rabbine
4. le : gerçekten
5. kenûdun : hamdetmeyen, çok nankör
Hak Dini Kuran Dili : Pek nankördür o insan rabbine
Diyanet İşleri : (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki insan, Rabbine karşı pek inatçıdır, pek nankördür.
Adem Uğur : Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.
Ahmed Hulusi : Gerçektir ki insan Rabbine karşı elbette çok nankördür!
Ahmet Tekin : İnsan Rabbinin nimetlerine karşı, kesinlikle çok nankör davranır!
Ahmet Varol : İnsan Rabbine karşı pek nankördür.
Ali Bulaç : Gerçekten insan, Rabbine karşı nankördür.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür.
Bekir Sadak : Insan gercekten Rabbine karsi pek nankordur.
Celal Yıldırım : İnsan cidden Rabbına karşı oldukça nankördür.
Diyanet İşleri (eski) : İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
Diyanet Vakfi : (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Edip Yüksel : İnsan Rabbine karşı çok nankördür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Pek nankördür o insan rabbine
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : o insan Rabbine karşı pek nankördür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
Fizilal-il Kuran : İnsan Rabbine karşı çok nankördür.
Gültekin Onan : Gerçekten insan, rabbine karşı nankördür.
Hasan Basri Çantay : muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki insan, Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür!
İbni Kesir : Gerçekten insan; Rabbına karşı çok nankördür.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, insan Rabbine karşı çok nankördür;
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o insan, Rabbi için elbette nankördür.
Ömer Öngüt : Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
Şaban Piriş : İnsan, Rabbine karşı gerçekten nankördür.
Suat Yıldırım : Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür!
Süleyman Ateş : (Bunlara andolsun) Ki insan, Rabbine karşı çok nânkördür.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz insan, Rabbine karşı nankördür.
Ümit Şimşek : İnsan Rabbine karşı çok nankördür.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.