وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Ve innehu li hubbil hayri le şedîd(şedîdun).

1. ve inne-hu : ve muhakkak ki o
2. li hubbi : ...'a sevgisi
3. el hayri : hayr, mal (malı hayır sandığı için)
4. le : gerçekten
5. şedîdun : şiddetli, kuvvetli
Hak Dini Kuran Dili : Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona
Diyanet İşleri : Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki insan, hayrına yarıyan mala mülke karşı da pek düşkündür, pek nekestir.
Adem Uğur : Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle onda zenginlik sevgisi çok şiddetlidir!
Ahmet Tekin : İnsan, kendi tercihlerine, menfaatine, mal sevgisine de aşırı düşkündür.
Ahmet Varol : Muhakkak ki o mal sevgisinden dolayı da pek katıdır.
Ali Bulaç : Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten o, malı sevdiği için çok cimridir.
Bekir Sadak : Gercekten mala de pek duskundur.
Celal Yıldırım : Ve o, gerçekten Dünya malına karşı oldukça hevesli ve de cimridir.
Diyanet İşleri (eski) : Gerçekten mala da pek düşkündür.
Diyanet Vakfi : (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Edip Yüksel : O mala çok düşkündür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
Fizilal-il Kuran : Doğrusu o, malı çok sever.
Gültekin Onan : Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.
Hasan Basri Çantay : Gerçek o, mal sevgisinden dolayı pek katıdır.
Hayrat Neşriyat : Ve gerçekten o, (kendi menfaatine olan) hayır (mal) sevgisi için doğrusu pek şiddetlidir (cimrilik eder).
İbni Kesir : Gerçekten o, hayır sevgisinde pek şiddetlidir.
Muhammed Esed : çünkü servet hırsına kapılmıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şüphesiz ki o servet muhabbeti için pek şiddetlidir.
Ömer Öngüt : Doğrusu o, mal sevgisine aşırı derecede düşkündür.
Şaban Piriş : Şüphesiz onun mal sevgisi de çok şiddetlidir.
Suat Yıldırım : Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir.
Süleyman Ateş : Doğrusu o, malı çok sever.
Tefhim-ul Kuran : Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.
Ümit Şimşek : Onun mal sevgisi de çok şiddetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.