FANDOMأَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

E fe lâ ya’lemu izâ bu’siramâ fîl kubûr(kubûri).

1. e : mi
2. fe : artık
3. lâ ya'lemu : bilmeyecek
4. izâ : olduğu zaman
5. bu'sira : çıkarıldı
6. : şeyler
7. fî el kubûri : kabirlerde
Hak Dini Kuran Dili : Fakat bilmiyecek mi? Deşildiği zaman o kabirdekiler
Diyanet İşleri : (9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat bilmez mi ki kabirlerdekiler, dışarı çıkınca.
Adem Uğur : Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?
Ahmed Hulusi : Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin) içindekiler deşilip dışarı çıkartıldığında,
Ahmet Tekin : Kabirlerdekiler fırlatılacağı zaman, hâlâ, halinin ne olacağını kestiremiyor mu?
Ahmet Varol : Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar dışarı çıkarıldığı,
Ali Bulaç : Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların 'deşilip dışa atıldığı,'
Ali Fikri Yavuz : Fakat bilmez mi o insan, kabirlerdeki ölüler diriltilib çıkarıldığı;
Bekir Sadak : (9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?
Celal Yıldırım : (9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!
Diyanet İşleri (eski) : (9-10) İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?
Diyanet Vakfi : (9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.
Edip Yüksel : Bilmez mi ki, mezardakiler ortaya atıldığı,
Elmalılı Hamdi Yazır : Fakat bilmiyecek mi? Deşildiği zaman o kabirdekiler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
Fizilal-il Kuran : Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,
Gültekin Onan : Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı,
Hasan Basri Çantay : Haalâ o, (hakıykatı görüp) bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler (eşilib) çıkarıldığı zaman,
Hayrat Neşriyat : (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.
İbni Kesir : Yoksa bilmez mi kabirdekilerin çıkarılacağı zamanı?
Muhammed Esed : Ama bilmez mi ki (Ahiret Günü,) herkes mezarından ayağa kalkıp dışarı çıktığında,
Ömer Nasuhi Bilmen : Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar fırlatılacakları zaman,
Ömer Öngüt : O bilmez mi ki kabirlerde olanların diriltilip dışarı atılacağı zamanı?
Şaban Piriş : Hala bilmiyor mu? Mezardakilerin dışa çıkarıldığında ..
Suat Yıldırım : (9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,
Süleyman Ateş : Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,
Tefhim-ul Kuran : Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı,
Ümit Şimşek : Fakat o bilmiyor mu ki bir gün gelecek, kabirlerde olanlar dışarı atılacak,
Yaşar Nuri Öztürk : Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.