يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu).

1. yahsebu : sanıyor
2. enne : olduğunu, olacağını
3. mâle-hu : onun malı
4. ahlede-hu : onu halid kıldı, onu ebedî kıldı
Hak Dini Kuran Dili : Malı kendisini muhalled kılmış sanır
Diyanet İşleri : O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedîleştirir.
Adem Uğur : (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
Ahmed Hulusi : Sanır ki varlığı, onu ebedî dünyada yaşatacak hâlde!
Ahmet Tekin : Malının kendisini ebedî yaşatacağını, ebedileştirdiğini sananların vay haline!
Ahmet Varol : Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır.
Ali Bulaç : Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.
Ali Fikri Yavuz : Sanıyor ki, onun malı, kendisini (dünyada) ebedîleştirecektir.
Bekir Sadak : Malinin kendisini olumsuz kilacagini sanir.
Celal Yıldırım : Malının kendisini (Dünya'da) ebedî yaşatacağını sanır.
Diyanet İşleri (eski) : Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır.
Diyanet Vakfi : (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
Edip Yüksel : Sanki parası/malı onu ölümsüz yapacakmış gibi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Malı kendisini muhalled kılmış sanır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
Fizilal-il Kuran : Malının kendisini ölümsüzleştireceğini zannedene yazıklar olsun.
Gültekin Onan : Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.
Hasan Basri Çantay : Malı hakıykaten kendisine (dünyâda) ebedî hayât verdiğini sanır o.
Hayrat Neşriyat : (O,) malının gerçekten kendisini ebedî kılacağını (ölümsüzleştireceğini) sanır!
İbni Kesir : Malının kendisini ebedi kılacağını sanır.
Muhammed Esed : zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak!
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-3) Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur. Sanır ki onu, malı daima yaşatacaktır.
Ömer Öngüt : Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder.
Şaban Piriş : Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak.
Suat Yıldırım : Malının kendisini ebedî yaşatacağını sanır.
Süleyman Ateş : Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.
Ümit Şimşek : Sanır ki malı onu ebediyen yaşatacak!
Yaşar Nuri Öztürk : Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.