إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

İnne şânieke huvel ebter(ebteru).

1. inne : muhakkak
2. şânie-ke : sana buğzetti
3. huve : o
4. el ebteru : ebter, soyu kesik
Hak Dini Kuran Dili : doğrusu sana buğz edendir ebter.
Diyanet İşleri : Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.
Adem Uğur : Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!
Ahmet Tekin : Asıl sana buğzedenin, hınç duyanın, işte onun soyu kurumuş, ocağı sönmüştür, dünyevî ve uhrevî hayırdan yoksundur.
Ahmet Varol : Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.
Ali Bulaç : Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...
Bekir Sadak : Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *
Celal Yıldırım : Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
Diyanet Vakfi : (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Edip Yüksel : Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Fizilal-il Kuran : Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.
Gültekin Onan : Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Hasan Basri Çantay : Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.
Hayrat Neşriyat : Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.
İbni Kesir : Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.
Muhammed Esed : Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).
Ömer Öngüt : Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.
Şaban Piriş : Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.
Suat Yıldırım : Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!
Süleyman Ateş : Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Tefhim-ul Kuran : Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.
Ümit Şimşek : Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.
Yaşar Nuri Öztürk : Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.