FANDOM


Lâ cereme ennehum fil âhıreti humul ahserûn(ahserûne).
1. lâ cereme : bedeli yok, kurtuluşu yok, mecburi, kesinlikle
2. enne-hum : muhakkak onlar
3. fî el âhıreti : ahirette
4. hum el ahserûne : onlar en çok hüsrana uğrayanlarDiyanet İşleri : Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçekten de onlar âhirette en çok ziyana uğrayanların ta kendileridir.
Adem Uğur : Şüphesiz onlar, ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
Ahmed Hulusi : Gerçek şu ki onlar sonsuz gelecek sürecinde en fazla hüsrana uğrayanlar olacaklardır.
Ahmet Tekin : Onlar, kesinlikle onlar âhirette, ebedî yurtta en çok hüsrana uğrayacak olanlardır.
Ahmet Varol : Şüphesiz onlar, ahirette en fazla zararlı çıkanlardır.
Ali Bulaç : Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
Ali Fikri Yavuz : Elbette onlar, ahirette en çok ziyan (perişanlık) çekenlerdir.
Bekir Sadak : Ahirette en cok kayba ugrayacaklar suphesiz bunlardir.
Celal Yıldırım : Şüphe yok ki, Âhiret'te de zarara uğrayanlar onlardır.
Diyanet İşleri (eski) : Ahirette en çok kayba uğrayacaklar şüphesiz bunlardır.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz onlar, ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
Edip Yüksel : Hiç kuşku yok ki, ahirette en çok kaybedenler onlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şüphe yok bunlar Âhirette en ziyade husran çekenlerdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphe yok ki, onlar, ahirette en çok zarara uğrayanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kesinlikle bunlar ahirette de en ziyade hüsrana uğrayacak olanlardır.
Fizilal-il Kuran : Onlar, hiç kuşkusuz, ahirette en ağır hüsrana uğrayacak kimseler olacaklardır.
Gültekin Onan : Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz onlar âhiretde en çok zarar görenlerin ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat : Hiç şübhesiz, doğrusu onlar, âhirette en fazla hüsrâna uğrayanlardır.
İbni Kesir : Şüphesiz ahirette büsbütün kayba uğrayanlar da bunlardır.
Muhammed Esed : Ve hiç şüphe yok ki, öte dünyada kaybedecek olan da onlar olacak!
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, ahirette en ziyâde hüsrâna uğrayanlar onlardır.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
Şaban Piriş : Hiç kuşkusuz ki onlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
Suat Yıldırım : Hiç şüphe yok ki âhirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır.
Süleyman Ateş : Elbette âhirette en çok ziyana uğrayanlar onlardır.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
Ümit Şimşek : Hiç şüphe yok ki, âhirette onlar en fazla ziyana uğrayacak olanlardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşku yok ki bunlar, âhirette de hüsranın en beterine uğrayanlar olacaklardır
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.