FANDOM


إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

İnne ibrâhîme le halîmun evvâhun munîb(munîbun).
1. inne : muhakkak ki
2. ibrâhîme : İbrâhîm
3. le : elbette, cidden
4. halîmun : yumuşak huylu, halim
5. evvâhun : çok içli, çok acıyan, (Allah'a) çok yalvarandır
6. munîbun : Allah'a yönelen, dönen kimseElmalı Hamdi Yazır : çünkü İbrahim, çok halîmdir, yanıktır, ilticakârdır.
Diyanet İşleri : Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Çünkü İbrâhim, gerçekten de pek halîmdi, fazla duâ edip ağlardı, kendisini tamamıyla Tanrıya vermişti.
Adem Uğur : İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi.
Mevdudi : Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.
Ahmet Tekin : İbrâhim ihtiraslarına hakim, güçlü, temkinli, makul, müsamahakâr, bağrı yanık, kendisini Allah yoluna adamış biri idi.
Ahmet Varol : Doğrusu İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendini Allah'a vermiş biriydi.
Ali Bulaç : Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü İbrahîm, hakikaten yumuşak huylu, bağrı yanık ve kendisini tamamen Allah’a teslim etmiş bir kimse idi.
Bekir Sadak : Dogrusu Ibrahim cok icli, yumusak huylu ve kendini Allah'a vermis bir kimse idi.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendini bütünüyle Allah'a veren bir kimse idi.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huylu ve kendini Allah'a vermiş bir kimse idi.
Diyanet Vakfi : İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi.
Edip Yüksel : Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli (Tanrı'ya) yönelen biriydi.
Elmalılı Hamdi Yazır : çünkü İbrahim, çok halîmdir, yanıktır, ilticakârdır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü İbrahim, gerçekten çok yumuşak huylu, yanık kalpli ve sığınandı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çünkü İbrahim, çok yumuşak huylu ve çok yufka yürekli (yanık kalbli) idi.
Fizilal-il Kuran : İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah'a adamış bir kimse idi.
Gültekin Onan : Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Tanrı'ya) yönelen biriydi.
Hasan Basri Çantay : Çünkü İbrâhîm cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allaha vermiş biri idi.
Hayrat Neşriyat : Çünki İbrâhîm gerçekten yumuşak huylu, çok içli (çok âh eden, inleyen), kendisini tamâmen Allah’a vermiş bir kimse idi.
İbni Kesir : Doğrusu İbrahim; yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.
Muhammed Esed : çünkü, İbrahim ince ruhlu, yumuşak başlı, çok içli, merhametli ve dönüp dönüp Rabbine yönelmek, O'na yakın olmak isteyen biriydi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, İbrahim elbette pek hilm sahibidir, çok âh ü enîn edicidir, ve Hakk'a rücû edicidir.
Ömer Öngüt : Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimse idi.
Şaban Piriş : Çünkü İbrahim, çok yumuşak ve yufka yürekliydi, kendisini Allah’a vermişti.
Suat Yıldırım : (74-75) Vaktaki İbrâhim’in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lût’un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrâhim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah’a teslim eden bir kuldu.
Süleyman Ateş : Çünkü İbrâhim, gerçekten halimdir, içlidir, (Allah'a) yüz tutup yalvarandır.
Tefhim-ul Kuran : Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.
Ümit Şimşek : Gerçekten İbrahim yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah'a vermiş biriydi.
Yaşar Nuri Öztürk : İbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandı; herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.