Yenişehir Wiki
Advertisement


الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi).

1. ellezî : ki o
2. yuvesvisu : vesvese verir
3. fî sudûri : göğüslere
4. en nâsi : insanlar
Hak Dini Kuran Dili : Ki vesvese verir sinelerinde nâsın
Diyanet İşleri : (1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.
Adem Uğur : O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
Ahmed Hulusi : "O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. "
Ahmet Tekin : 'İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah’a sığınırım.'
Ahmet Varol : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Ali Bulaç : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Ali Fikri Yavuz : Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.
Bekir Sadak : (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*
Celal Yıldırım : (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..
Diyanet İşleri (eski) : (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'
Diyanet Vakfi : (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!
Edip Yüksel : 'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Fizilal-il Kuran : O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.
Gültekin Onan : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Hasan Basri Çantay : ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.
Hayrat Neşriyat : 'O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!'
İbni Kesir : Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.
Muhammed Esed : insanların kalbine fısıldayan;
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»
Ömer Öngüt : Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.
Şaban Piriş : İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..
Suat Yıldırım : O ki insanların kalplerine vesvese verir,
Süleyman Ateş : O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
Tefhim-ul Kuran : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Ümit Şimşek : (4-5) İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
Advertisement