FANDOM


مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

Minel cinneti ven nâs(nâsi).

1. min(e) el cinneti : cinlerden
2. ve en nâsi : ve insanlar
Hak Dini Kuran Dili : Gerek cinden gerekse ins
Diyanet İşleri : (1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.
Adem Uğur : Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden) Allah'a sığınırım!
Ahmed Hulusi : "Cinlerden ve insanlardan!"
Ahmet Tekin : 'Cinlerden ve insanlardan kötülük yapmayı fısıldayanların şerrinden Allah’a sığınırım.'
Ahmet Varol : Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olur).
Ali Bulaç : Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).
Ali Fikri Yavuz : (O şeytan), cinlerden de olur, insanlardan da...
Bekir Sadak : (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*
Celal Yıldırım : (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..
Diyanet İşleri (eski) : (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'
Diyanet Vakfi : (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!
Edip Yüksel : 'Onlar hem cinlerden hem de halktandır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun).»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Fizilal-il Kuran : Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Gültekin Onan : Gerek cinlerden, gerekse insanlardan...
Hasan Basri Çantay : (O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun).
Hayrat Neşriyat : 'Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!'
İbni Kesir : Gerek cinnlerden, gerek insanlardan.
Muhammed Esed : görünmez güçler(in) ve insanlar(ın bütün ayartmaların)dan".
Ömer Nasuhi Bilmen : «(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah'a iltica etmelidir).»
Ömer Öngüt : Gerek cinlerden olsun, gerek insanlardan.
Şaban Piriş : Cinlerden ve insanlardan!
Suat Yıldırım : O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur.
Süleyman Ateş : Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım).
Tefhim-ul Kuran : Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).
Ümit Şimşek : Cin ve insandan olan bütün şeytanların şerrinden.
Yaşar Nuri Öztürk : Cinlerden de insanlardan da olur o!"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.