FANDOM



إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

İnnâ enzelnâhu kur’ânen arabiyyen le allekum ta’kılûn(ta’kılûne).


1. in-nâ : muhakkak ki biz
2. enzelnâ-hu : onu indirdik
3. kur'ânen : Kur'ân
4. arabiyyen : Arapça olarak
5. lealle-kum : umulur ki siz, böylece siz
6. ta'kılûne : akıl edersiniz


İmam İskender Ali Mihr : Muhakkak ki Biz, O'nu Arapça Kur'ân olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.
Diyanet İşleri : Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onu, akıl edesiniz diye Arapça olarak Kur'ân'da indirdik.
Adem Uğur : Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle biz (El Esmâ ül Hüsnâ'nın işaret ettiği insanın hakikatindeki mertebeden - İlim mertebesinden bilincine) Arapça Kur'ân (OKUnası, kavranılası metin) olarak inzâl ettik Onu, aklınızla değerlendiresiniz diye.
Ahmet Tekin : Biz bu kitabı, Kur’ân’ı, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan bir metin halinde indirdik. Umulur ki, aklınızı kullanıp anlar, faydalanırsınız.
Ahmet Varol : Biz, akıl erdiresiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Ali Bulaç : Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Ali Fikri Yavuz : Biz, bu kitabı anlayasınız diye, Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Bekir Sadak : Biz onu, anlayasiniz diye, arapca bir Kuran olarak indirdik.
Celal Yıldırım : Akıl yoluyla rahat anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.
Diyanet Vakfi : Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Edip Yüksel : Onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki anlayasınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabî olarak indirdik, gerek ki akıl irdiresiniz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur'an olmak üzere Arapça olarak indirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.
Fizilal-il Kuran : Biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayabilesiniz.
Gültekin Onan : Gerçekten biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki akledesiniz.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat biz onu, (manâsına) akıl erdiresiniz diye, Arabca bir Kur'an olarak indirdik.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’ân olarak indirdik.
İbni Kesir : Doğrusu biz; onu akıl erdiresiniz diye arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Muhammed Esed : Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu kavrayıp özümlersiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Biz onu bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Umulur ki, siz güzelce anlarsınız.
Ömer Öngüt : Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Şaban Piriş : Biz, onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak indirdik.
Suat Yıldırım : Düşünüp mânasını anlamanız için Biz, onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Süleyman Ateş : Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik ki anlayasınız.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten biz, Arapça bir Kur'an olarak indirdik, Ona akıl erdirirsiniz diye.
Ümit Şimşek : Akıl edesiniz diye, Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.