FANDOMوَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

Ve le ecrul âhıreti hayrun lillezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne).


1. ve le ecrul âhıreti : ve mutlaka, ahiretin ecri (mükâfatı)
2. hayrun : daha hayırlıdır
3. lillezîne (li ellezîne) : o kimseler için
4. âmenû : âmenû olan, (yaşarken) Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler
5. ve kânû : ve oldular
6. yettekûne : takva sahibi olurlar


Diyanet İşleri : Elbette ki, ahiret mükâfatı, inananlar ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Âhiret mükâfâtıysa inanan ve çekinenlere daha hayırlıdır.
Adem Uğur : İman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.
Ahmed Hulusi : Sonsuz geleceklerine dönük karşılığı ise, iman etmiş ve korunmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır.
Ahmet Tekin : İman edip, Allah’a sığınanlar, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam edenler için âhiret, ebedî yurt mükâfatı daha hayırlıdır.
Ahmet Varol : Ahiret ecri ise iman eden ve sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
Ali Bulaç : Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.
Ali Fikri Yavuz : İman edip takva yolunu tutanlar için, elbette ahiret mükâfatı da hayırlıdır.
Bekir Sadak : Ama ahiret ecri, inananlar ve Allah'a karsi gelmekten sakinanlar icin daha iyidir. *
Celal Yıldırım : Âhiret mükâfatı ise, imân edip takva üzere bulunan (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Ama ahiret ecri, inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.
Diyanet Vakfi : İman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.
Edip Yüksel : İnananların ve erdemli davrananların ahiret ödülü elbette daha da iyidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve elbette Âhiret ecri daha hayırlı fakat iyman edip takvâ yolunu tutanlar için
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ahiret mükafatı, iman edip takva yolunu tutanlar için elbette daha hayırlıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır.
Fizilal-il Kuran : Ama iman edip kötülükten sakınanlar için ahiret ödülü daha hayırlıdır.
Gültekin Onan : Ahiretin karşılığı ise, inananlar ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.
Hasan Basri Çantay : Îman edib de takvaada devam edenlere haas olan âhiret mükâfatı ise elbet daha hayırlıdır.
Hayrat Neşriyat : Âhiret mükâfâtı ise, îmân edip (günahlardan) sakınmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır.
İbni Kesir : Ama ahiret mükafaatı, iman edip de takvada daim olanlar için daha hayırlıdır.
Muhammed Esed : Ama imana erişenlerin ve Bize karşı sorumluluk bilinci taşıyanların gözünde ahiret mükafatı (bu dünyada elde edilebilecek karşılıklardan) daha değerli/daha yararlıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve elbette ki, imân etmiş ve takvâya devam eder bulunmuş kimseler için ahiretin mükâfaatı daha hayırlıdır.
Ömer Öngüt : Ahiret mükâfatı ise, iman edip takvâ üzere bulunanlar, (Allah'tan saygı ile korkup fenâlıklardan sakınanlar) için elbette daha hayırlıdır.
Şaban Piriş : Ahiret ödülü, inananlar ve (kötülüklerden) sakınanlar için daha iyidir.
Suat Yıldırım : Âhiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
Süleyman Ateş : İnananlar ve (kötülüklerden) korunanlar için elbette âhiret ödülü, daha hayırlıdır.
Tefhim-ul Kuran : Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.
Ümit Şimşek : Âhiret ödülü ise, iman eden ve sakınanlar için daha da hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip takvaya sarılanlar için âhiretteki ödül elbette daha değerlidir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.