FANDOM


Davetiye12martdis

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme KuruluYenişehir ilçe davetiyesi

Davetiye12martic

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme KuruluYenişehir ilçe davetiyesiİlçe Yürütme Kurulunun FaaliyetleriEdit

Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla il ve ilçelerde, il ve ilçe yürütme kurulları oluşturulur.

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulu,

İlçenin beldelerinde ve köylerinde yürütme kurullarıEdit

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulu, belde ve köylerde, belirlenecek

 • bir okul müdürünün koordinatörlüğünde
 • belediye başkanı veya temsilcisi,
 • köy muhtarı ve
 • bir öğretmenden oluşan yürütme kurulları

oluşur.

ToplantılarıEdit

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulu her yıl Ocak ayında toplanır.

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulunun görevleriEdit

 • a) Anma törenlerini planlamak ve tören programını hazırlamak,
 • b) Anma programında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile kişileri belirlemek,
 • c) Anma törenlerinin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için tedbirler almak,
 • ç) Programların radyo, televizyon ve çeşitli basın yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak,
 • d) Anma törenlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyonu sağlamak.

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulu SekreteryasıEdit

İlçe yürütme kurullarının sekretaryası milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve Düzenlenecek EtkinliklerEdit

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Edit
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonunda
 • Sivil kuruluşların ve
 • Halkın

katılımıyla, Her yıl 12 Mart tarihinde İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü törenleri (tören değil, törenleri) düzenlenir.

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenecek etkinliklerEdit

İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününde ;

YürütmeEdit

Bu proğram ve kutlamaları İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanları müştereken yürütür.

EtkinliklerEdit

KonferansEdit

 • Şiirleri ve Tolstoy mukayeseli konferansı
 • Gözyaşı ve Mehmet Akif Ersoy konferansı
 • Mehmet Akif Ersoy ve İttihat Terakki ilişkisi

YarışmalarEdit

 • Resim yarışması
 • Şiir yarışması
 • Beste yarışması

Tasarım yarışmalarıEdit

 • Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal marşını anlatacak şiir yarışmaları

OratoryolarEdit

Genel yanlışlar,

 1. Okul müdürleri işi Türkçe öğretmenlerebırakıyor...
 2. Süre çok uzun oluyor
 3. Oratoryo yanında skeçler konuyor. Kuru Fasülye keçi vab
 4. Oratoryo şiir okuma şöleni oluyor...
 5. Oratoryo icracıları yerine sahneye projeksiyondan yansımalar hakim oluyor...
 6. Öğrenciler ikinci planda kalıyor.
 7. Sunucu öğrenci yerine öğretmenler olmak istiyor.
 8. Okulun değerlendirilmesi alınmıyor..
 9. Tek okulun yapması yanlış oluyor
 10. Orta öğretimde, din eğitimi  ve mesleki eğitimdeki bütün okullar arasında yarışma yapılmalı... En iyi okul temsili ili veya ilçeyi temsil etmeli ve o okul il proğtramını hazırlamalı..
 11. Tek okul yerine 2-3 okul olmalı...,,

Sunum yarışmalarıEdit

Mehmet Akif Ersoy'un şirlerini sunum yarışmaları

Web arşivi çalışmalarıEdit

 • Akif'in şiirlerini webe yükleme çalışması yükleyenlerin değerlendirilmesi vs.


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.