FANDOM


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'nun 1985 yılında aldığı bir kararla oluşturulan Dünya Konut Günü , her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanmaktadır. Dünya Konut Günü ilan etmenin ardındaki temel düşünce ve amaç, hükümetlere, yerel yönetimlere ve genel olarak kamuoyuna insan yerleşimlerini daha iyi bir hale getirmenin ne kadar acil bir sorun olduğunu hatırlatmaktır. Türkçe'ye yıllardır resmî olarak, ancak biraz da yanıltıcı bir şekilde, "Dünya Konut Günü" olarak giren "World Habitat Day", aslında salt konut değil, yerleşimlerle ilgili konuların tümünü içermekte ve her yıl bu konu veya sorunlardan birini ana tema seçerek, vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler'in insan yerleşimi konularından sorumlu birimi UN-HABİTAT'ın Dünya Kentlerinde Su ve Kanalizasyon başlıklı yeni bir raporuna göre, örneğin sadece Afrika'da, bu kıta nüfusunun yüzde ellisini oluşturan 150 milyon kentli, yeterli sudan yoksun olarak yaşamakta, yaklaşık 180 milyon kişiye ise kanalizasyon hizmeti ulaşmamaktadır ve gerçek durum, resmî istatistiklerin ortaya koyduğu manzaradan çok daha kötü ve vahimdir. Birleşmiş Milletler, kentlerin temiz su, gerekli kanalizasyon altyapısı ve diğer temel hizmetlerden yoksun çöküntü bölgelerinin dünyada yaşam için en büyük tehdidi oluşturan çevreler olduğunu ifade etmektedir. Dünya Konut Günü için planlanan diğer etkinlikler arasında uluslararası bir su konferansı, Latin Amerika ve Karaib Kentleri için Su Programı'nın başlatılması ve çöküntü bölgelerindeki koşulları iyileştirmeyi ve en fakir kesimlere yardım etmeyi amaçlayan, yenilikçi projeler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler, yönetimlerin ve tüm insanların dünyadaki su ve kanalizasyon sorununun kentlerle ilgili temel bir konu olduğu konusunda bilinçlendirilmesi için üye ülke hükümetlerini ve sivil toplumdaki diğer ortakları kendi ülkelerinde etkinlikler düzenlemeye çağırmaktadır. Hükümetler, özellikle gazete, radyo ve televizyonu kullanarak, basın bildirileri, konferanslar, video ve diğer görsel-işitsel desteklerle, yapılan etkinliklere dikkat çekebilir. Hükümetler, basında çıkacak yazılar, radyo ve televizyonlarda yayınlanacak dokümanter programlar ve bu ortamlarda düzenlenecek politika belirlenmesinde yetkili olan kişilerin, kamu görevlilerinin, meslek adamlarının ve gazetecilerin katılacağı panellerle su temini, kanalizasyon ve drenaj yönetimi konularına dikkat çekebilir. Bilgilendirme kampanyaları ve tiyatro gösterileri de bu sorun ve konularda bilinçlendirme araçları olarak kullanılabilir. Hükümetler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu özel günden yararlanarak, fakir kesimlere ulaştırılan su ve kanalizasyon hizmetlerindeki somut iyileştirmeleri ortaya koyabilir ve fakir kesimlerin yaşam koşullarını gözle görülür bir şekilde iyileştiren yerel girişimleri saptayarak bunların duyurusunu ve tanıtımını yapabilir ve bunları ödüllendirebilir. Bilinçlendirmeye katkı ve yerel kurumlarla bir bağlılık duygusu oluşturmak üzere üniversiteler, soruna çözüm bulmaya yönelik tasarım yarışmaları düzenleyebilir, okullarda bu konu üzerine kompozisyon ve resim yarışmaları açılabilir. Bu günde ayrıca, geliri, yoksul yerleşim kesimlerindeki hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak özel futbol maçları, konserler vb. gibi etkinlikler düzenlenerek kaynak yaratma kampanyaları gerçekleştirilebilir. Posta idareleri, özel "Dünya Konut Günü pulları" çıkarabilir. Eğitimden sorumlu resmî kurumlar su konusundan sorumlu bakanlık veya kurumlarla işbirliği yaparak, su konularının okul ders programlarına sokulmasını sağlayabilir. Kentin farklı mahalle ve kesimleri, yolları ve drenajları temizlemek, çöpleri toplamak yoluyla yaşadıkları çevreyi temizlemek yönünde teşvik edilebilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.