FANDOMVesteftehû ve hâbe kullu cebbârin anîd(anîdin).


1. vesteftehû (ve isteftehû) : ve fetih (zafer) istediler
2. ve hâbe : ve kaybettiler
3. kullu : her, bütün, hepsi
4. cebbârin : zorba, zorlayıcı
5. anîdin : inatçı, bile bile haktan yüz çeviren


Diyanet İşleri : Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Peygamberler, fetih ve yardım istediler ve her inatçı cebbar, mahrûm olup gitti.
Adem Uğur : (Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.
Ahmed Hulusi : (Rasûller) fetih istediler. . . (Nitekim) her inatçı zorba kaybetti.
Ahmet Tekin : Peygamberler, düşmanlarına karşı yardım ve zafer istediler. Allah zafer nasip etti. Her inatçı zorba da, diktatör de hüsrana uğradı.
Ahmet Varol : (Peygamberler) yardım istediler ve her inatçı zorba perişan oldu.
Ali Bulaç : (Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.
Ali Fikri Yavuz : O peygamberler, düşmanları üzerine Allah’dan zafer istediler ve her inatçı zalim de hüsrana uğradı.
Bekir Sadak : Peygamberler yardim istediler ve her inatci zorba husrana ugradi.
Celal Yıldırım : Peygamberler fetih ve yardım dilediler; inatçı her zorba ise ziyana uğrayıp mahvoldu.
Diyanet İşleri (eski) : Peygamberler yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.
Diyanet Vakfi : (Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.
Edip Yüksel : Zafer istediler, böylece her inatçı zorba perişan oldu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem futuhat istediler, hem de haib oldu her cebbarı anîd
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O zaman peygamberler hem fütuhat istediler. hem de hüsrana uğradı her zorba inatçı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Peygamberler, düşmanlarına karşı) fetih istediler, ve her zorba inatçı hüsrana uğradı.
Fizilal-il Kuran : Peygamberler, Allah'dan zafer dilediler, bunun üzerine bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradılar.
Gültekin Onan : (Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.
Hasan Basri Çantay : (Peygamberler hep) fütûhaat istediler. (Buna kavuşdular. Hakka karşı alabildiğine) inâd eden her zorba ise (nihayet) haaib (ve haasir) oldu,
Hayrat Neşriyat : Hem (o peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inadcı ve zorba ise hüsrâna uğradı.
İbni Kesir : Yardım istediler ve bütün inatçı zorbalar da hüsrana uğradılar.
Muhammed Esed : Ve (elçiler) hakkın zafere ulaşması için (Allah'a) niyaz ettiler. Ve (böylece) hakkın o inatçı ve zorba düşmanlarının hepsi (sonunda) yok olup gittiler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (peygamberler) fütühat istediler. Her zorba, inatcı da hüsrâna uğradı.
Ömer Öngüt : Rablerinden fütuhat istediler. Her inatçı zorba ise hüsrana uğradı.
Şaban Piriş : Fetih istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.
Suat Yıldırım : (15-17) Resuller Allah’tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba, cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek, yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır.
Süleyman Ateş : (Elçiler, düşmanlarına karşı Allah'tan) fetih istediler ve her inatçı zorba perişan oldu.
Tefhim-ul Kuran : (Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.
Ümit Şimşek : Ve peygamberler fetih istedi. Ve herbir inatçı zorba hüsrana düştü.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve Allah'tan fetih istediler. Ve her inatçı zorba perişan oldu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.