Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.710
pages

Ve terel mucrimîne yevme izin mukarrenîne fil asfâd(asfâdi).
1. ve tere : ve sen görürsün
2. el mucrimîne : mücrimler, suçlular
3. yevme izin : izin günü
4. mukarrenîne : birbirine bağlanmış olanlar
5. : içinde
6. el asfâdi

(el safedu)

: bukağı, kelepçeler, zincir
(kelepçe)Diyanet İşleri : O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün görürsün ki suçluların boyunlarına zincirler vurulmuş.
Adem Uğur : O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün.
Ahmed Hulusi : O süreçte, suçluları asfad (Allâh'tan ayrı düşürmüş olan bağları) ile bağlanmışlar olarak görürsün!
Ahmet Tekin : O gün İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün.
Ahmet Varol : O günde suçluların bukağılara vurulmuş halde (birbirlerine) yaklaştırılmış olduklarını görürsün.
Ali Bulaç : O gün suçlu günahkarların (sıkı) bukağılara vurulduklarını görürsün.
Ali Fikri Yavuz : O kıyamet günü, mücrim kâfirleri birbirine bağlanıp kelepçelenmiş olarak görürsün.
Bekir Sadak : O gun, suclulari zincirlere vurulmus olarak gorursun.
Celal Yıldırım : Suçlu günahkârları o gün bukağılara vurulmuş görürsün.
Diyanet İşleri (eski) : O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
Diyanet Vakfi : O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün.
Edip Yüksel : O gün suçluları, zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve görürsün mücrimleri o gün birbirlerine çatılı çatılı bukağılardadırlar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün suçluları birbirlerine çatılı çatılı bukağılara vurulmuş görürsün;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün, suçluların zincire vurulmuş olduğunu görürsün.
Fizilal-il Kuran : O gün günahkârların zincirlerle birbirlerine bağlandıklarını görürsün.
Gültekin Onan : O gün suçlu günahkarların (sıkı) bukağılara vurulduklarını görürsün.
Hasan Basri Çantay : O gün günahkârların (şeytanlarıyle birlikde) bukağılara vurulmuş olduğunu görürsün.
Hayrat Neşriyat : Hem o gün suçluları, zincirlerle birbirlerine bağlı kimseler olarak görürsün!
İbni Kesir : O gün; mücrimleri zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
Muhammed Esed : O Gün, bütün suçluları zincirlerle, bukağılarla birbirlerine bağlanmış olarak göreceksin,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o günde günahkârları bukağılara vurulmuş bir halde görürsün.
Ömer Öngüt : O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün!
Şaban Piriş : Suçluları o gün zincirlere vurulmuş görürsün.
Suat Yıldırım : (49-50) O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ise ateş kaplar.
Süleyman Ateş : Ve o gün suçluları, birbirine (veya elleri ayaklarına) yaklaştırılarak zincirlere vurulmuş görürsün!
Tefhim-ul Kuran : O gün suçlu günahkârların (sıkı) bukağılara vurulduklarını görürsün.
Ümit Şimşek : O gün mücrimleri zincirlere vurulmuş görürsün.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün suçluların, birbirine perçinlenmiş bukağılarla çengellendiklerini görürsün.
Advertisement