FANDOM


وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ

Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn (zâlimîne).

1. ve in kâne : ve oldu
2. ashâbu el eyketi : Eyke halkı
3. le zâlimîne : elbette zalim kimseler
İmam İskender Ali Mihr : Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ashâb-ı Eyke de gerçekten zâlimdi.
Abdullah Parlıyan : Medyen'in ağaçlı vadilerinin sakinleri de, gerçekten yaratılış gayesi dışına çıkmışlardı.
Adem Uğur : Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.
Ahmed Hulusi : Ashab-ı Eyke (orman halkı; Şuayb a. s. ın kavmi) de gerçekten zâlimler idi.
Ahmet Tekin : Eyke halkı da kesinlikle inkârda, isyanda ısrar eden zâlimler idi.
Ahmet Varol : Eyke ahalisi de gerçekten zalim kimselerdi.
Ali Bulaç : Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi.
Ali Fikri Yavuz : (Şuayb Aleyhisselâmın kavmi olup ormanlıkta yaşayan) eyke halkı da hakikaten zalimler (iman etmiyen kâfirler) idi.
Bayraktar Bayraklı : Eyke halkı da gerçekten zâlim idiler.[262]
Bekir Sadak : Eykeliler de, suphesiz zalim kimselerdi.
Celal Yıldırım : EYKE halkı da cidden zâlimlerdi.
Cemal Külünkoğlu : (Şuayib'ın kavmi olan) Eyke halkı da, doğrusu, ıslah olmaz zalim kimselerdi.
Diyanet İşleri (eski) : Eykeliler de, şüphesiz zalim kimselerdi.
Diyanet Vakfi : Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.
Edip Yüksel : Gerçekten Eyke halkı da zalimlerden idi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hakikaten eshabı eyke de zalimler idi
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten Eyke halkı da zalim kimselerdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi.
Fizilal-il Kuran : Eyke halkı da, hiç kuşkusuz zalim kimselerdi.
Gültekin Onan : Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi.
Hasan Basri Çantay : Ashaab-ı Eyke de cidden zaalim (kimse) lerdi.
Hayrat Neşriyat : (Şuayb’ın kavmi olan) Eyke halkı da gerçekten zâlim kimselerdi.
İbni Kesir : Ormanlık yerde oturanlar da gerçekten zalim kimselerdi.
Kadri Çelik : Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi.
Muhammed Esed : (Medyen'in) ağaçlı vadilerinin sakinleri de, doğrusu, ıslah olmaz zalim kimselerdi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şüphe yok ki, Eyke ahalisi de elbette zalimler idi.
Ömer Öngüt : Eyke halkı da gerçekten zâlim idiler.
Şaban Piriş : Eyke halkı zalimlik etti.
Suat Yıldırım : Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
Süleyman Ateş : Gerçekten Eyke halkı da zâlim kimselerdi.
Tefhim-ul Kuran : Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi.
Ümit Şimşek : Eyke halkı da zalimlerdendi.
Yaşar Nuri Öztürk : Eyke halkı da gerçekten zalim insanlardı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.