FANDOMŞâkiren li en’umih(en’umihî), ictebâhu ve hudâhu ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).


1. şâkiren : şükreden
2. li en'umi-hî : onun ni'metlerine
3. ictebâ-hu : onu seçti
4. ve hudâ-hu : ve onu ulaştırdı, hidayete erdirdi
5. ilâ sırâtın mustekîmin : Sıratı Mustakîm'e (Allah'a yönlendirilmiş, Allah'a ulaştıran yola)


Diyanet İşleri : O’nun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onun nîmetlerine şükrederdi. Tanrı onu seçmiş ve doğru yola sevketmişti.
Adem Uğur : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Ahmed Hulusi : O'nun nimetlerine şükredendi. . . (O), Onu seçmiş ve Onu sırat-ı müstakime yönlendirmişti.
Ahmet Tekin : Allah’ın nimetlerine şükrederdi. Allah, dinini tebliğ için onu seçmiş ve onu doğru muhkem, güvenli yola, islâmî hayata iletmişti.
Ahmet Varol : (Allah'ın) nimetlerine şükredendi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti.
Ali Bulaç : O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola iletti.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın nimetlerine şükredendi. Allah da onu seçmiş, doğru bir yola iletmişti.
Bekir Sadak : Rabbinin nimetlerine sukrederdi; Rabbi de onu secti ve dogru yola eristirdi.
Celal Yıldırım : İlâhî nimetlere şükrederdi. Allah onu seçip dosdoğru bir yola iletmişti.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinin nimetlerine şükrederdi; Rabbi de onu seçti ve doğru yola eriştirdi.
Diyanet Vakfi : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Edip Yüksel : O'nun nimetlerine şükredici idi. Onu seçti ve onu doğru yola iletti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onun ni'metlerine şâkir idi, o onu seçmiş ve doğru bir yola hidayet buyurmuştu
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'nun nimetlerine şükredendi. Allah, onu seçmiş ve doğru bir yola iletmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Fizilal-il Kuran : Rabbinin nimetlerine şükreden bir kuldu, Allah onu seçip dosdoğru yola iletmişti.
Gültekin Onan : O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Tanrı) Onu seçti ve doğru yola iletti.
Hasan Basri Çantay : O, (Allahın) ni'metlerine şükredendi. (Allah) onu beğenib seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmîşdi.
Hayrat Neşriyat : O’nun ni'metlerine şükrediciydi. (Allah da) onu (peygamberliğe) seçmiş ve onu dosdoğru bir yola hidâyet etmişti.
İbni Kesir : Rabbının nimetlerine şükrederdi. Onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti.
Muhammed Esed : (Çünkü) o, kendisini seçip doğru yola yönelmesini sağlayan (Allah'a), nimetlerinden ötürü her zaman şükranla doluydu.
Ömer Nasuhi Bilmen : O'nun nîmetlerine şükredici idi. (Cenâbı Hak da) O'nu mümtaz kıldı. Ve O'nu dosdoğru bir yola hidâyet buyurdu.
Ömer Öngüt : Rabbinin nimetlerine şükredici idi. Rabbi onu seçti ve doğru yola eriştirdi.
Şaban Piriş : Allah’ın nimetlerine şükredici idi. Allah, onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti.
Suat Yıldırım : Allah’ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Süleyman Ateş : O'nun ni'metlerine şükredici idi. (Allâh) onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Tefhim-ul Kuran : O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola iletti.
Ümit Şimşek : O, Allah'ın nimetlerine şükredici idi. Allah da onu seçkin kıldı ve dosdoğru bir yola iletti.
Yaşar Nuri Öztürk : O'nun nimetlerine şükrediyordu. Allah onu seçip yüceltti ve dosdoğru bir yola kılavuzladı.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : Rabbinin nimetlerine şükredendi. Rabbi de onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Ahmet Davudoğlu : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. (Allah) onu seçmiş ve doğru yola hidâyet buyurmuştu.
Ali Arslan : Allah'ın nimetlerine şükredici idi. Allah onu seçip doğru yola iletti.
Arif Pamuk : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Rabbi de onu beğenip seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Ayntabî Mehmet Efendi : Allahû Teâlâ'nın ni'metlerine şâkirdi. Allahû Teâlâ, o'nu seçmiş ve doğru bir yola hidâyet buyurmuştu.
Bahaeddin Sağlam : O, Allah'ın bütün nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçti ve ona doğru yolu gösterdi.
Diyanet Vakfı (1993) : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Hasan Tahsin Feyizli : O'nun nimetlerine şükredendi. (Allah) onu (peygamber) seçti ve kendisini doğru yola iletti.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Rabbinin nimetlerine şükrederdi; Rabbi de onu seçti ve doğru yola eriştirdi.
Hüseyin Kaleli : “Nimetlerine şükredendi. O’nu seçti ve kendini dosdoğru yola iletti.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : O, Allah'ın nimetlerine şükreden bir kul idi. Allah da onu seçkin kıldı ve dos doğru bir yola iletti.
Mustafa İslamoğlu : O, kendisini seçip dosdoğru bir yola yönelten (Allah’ın) nimetlerine hep şükretti.
Nedim Yılmaz : Allah’ın nimetlerine şükredediciydi. Allah O’nu(peygamber) seçti. Ve dosdoğru bir yola iletti.
Ömer Rıza Doğrul : Allah'ın ni’metlerine şükrediciydi. (Hak Tealâ onu) seçti ve dosdoğru yola iletti.
Talat Koçyiğit : Allah'ın nimetlerine karşı da şükredici idi. Allah onu seçmiş ve dosdoğru yola hidayet etmiştir.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : (Allah'ın) ni'metlerine şükredendi. Allah onu beğenip seçti ye doğru yola hidâyet buyurdu.
Bir Heyet : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.