FANDOM


خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَHalakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), teâlâ âmmâ yuşrikûn(yuşrikûne).
1. halaka es semâvâti : semaları yarattı
2. ve el arda : ve yer, arz, yeryüzü
3. bi el hakkı : hak ile
4. teâlâ : o yücedir, alâdır
5. âmmâ (an mâ) : şeylerden
6. yuşrikûne : şirk koşuyorlarDiyanet İşleri : Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.
Adem Uğur : (Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.
Ahmed Hulusi : Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ'sıyla) yarattı. . . Onların ortak koştuklarından Âli'dir!
Ahmet Tekin : Allah gökleri ve yeri, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde yarattı. Onların, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeylerden çok yüce ve çok büyüktür.
Ahmet Varol : O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir.
Ali Bulaç : Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Ali Fikri Yavuz : Allah gökleri ve Arz’ı gerçek bir kanun ile yarattı. O, kâfirlerin koştukları ortaklardan beridir ve çok yücedir.
Bekir Sadak : Gokleri ve yeri geregince yaratmistir. Onlarin es kostuklari seylerden yucedir.
Celal Yıldırım : Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, onların ortak koştuklarından çok yücedir.
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri ve yeri gereğince yaratmıştır. Onların eş koştukları şeylerden yücedir.
Diyanet Vakfi : (Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.
Edip Yüksel : Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı, o, onların şirkinden yüksek, çok yüksek
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, onların ortak koştuklarından yüksek, çok yüksektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
Fizilal-il Kuran : Allah, gökleri ve yeri haklı bir gerekçe uyarınca yarattı; O, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır.
Gültekin Onan : Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Hasan Basri Çantay : O, gökleri ve yeri hak (kın ikaamesine sebeb) olarak yaratdı. O, (kâfirlerin) eş tutmakda oldukları şeylerden (münezzeh ve) yücedir.
Hayrat Neşriyat : Gökleri ve yeri hak ile (karârınca O) yarattı. (Ve O, müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.
İbni Kesir : Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeyden münezzehtir.
Muhammed Esed : O (ki,) gökleri ve yeri (içsel) bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere yaratmıştır; insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyin, herkesin üstünde, ötesindedir O.
Ömer Nasuhi Bilmen : (3-4) Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O kendisine şerik koştukları şeylerden çok âlidir. İnsanı bir nutfeden yaratmıştır. Böyle iken, o, apaçık bir düşmandır.
Ömer Öngüt : Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
Şaban Piriş : Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir.
Suat Yıldırım : O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir!
Süleyman Ateş : (Allâh), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak koştuklarından yücedir.
Tefhim-ul Kuran : Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Ümit Şimşek : O, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.