FANDOM


Arapça harfli ayet metni Edit

 • 109-وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا*

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • 109-Ve yahırrûne lil ezkâni yebkûne ve yezîduhum huşûâ(huşûan).

Kelime anlamlı meal Edit

 • 1. ve yahırrûne : ve kapanıyorlar, kapanırlar
 • 2. li el ezkâni : çenelerine (çeneleri üstüne)
 • 3. yebkûne : ağlıyorlar, ağlarlar
 • 4. ve yezîdu-hum : ve onların artıyor
 • 5. huşûan : huşû

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • 109-Ağlaya ağlaya yüzüstü yere kapanıyorlar ve Kur'ân'ı dinleyiş onların gönül alçaklığını ve itâatlerini arttırıyor.

Ali Bulaç Meali Edit

 • 109-Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor.

Ahmet Varol Meali Edit

 • 109-Çeneleri üstüne kapanıp ağlarlar ve (Kur'an) onların gönüllerindeki derin saygıyı (huşuyu) artırır.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • 109-Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki saygıyı artırır.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • 109-Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır.

Diyanet Vakfı Meali Edit

 • 109-Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur'an okumak) onların saygısını artırır.

Edip Yüksel Meali Edit

 • 109-Ağlayarak yüz üstü kapanırlar; çünkü o (ayetler) onların saygısını arttırır.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • 109-Ve ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar; o onların ürpertilerini de artırıyor.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • 109-Ve ağlıyarak çeneleri üstü kapanıyorlar, o onların huşûunu da artırıyor

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • 109-Ve ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar ve (Kur'an) onların tevazusunu arttırır.

Muhammed Esed Edit

 • 109-İşte (böyle deyip) ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve (Allah'tan yana gösterdikleri) bu (bilinç ve duyarlık) onların saygı ve sakınmasını artırır.

Suat Yıldırım Edit

 • 109-Yine ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur’ân, onların saygısını böyle artırır.

Süleyman Ateş Meali Edit

 • 109-Ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar ve Kur'ân onların derin saygısını artırır.

Şaban Piriş Meali Edit

 • 109-Ağlayarak artan bir huşu içinde yüzüstü secdeye kapanırlar.

Ümit Şimşek Meali Edit

 • 109-Böylece ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Zira Kur'ân onların saygısını arttırır.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • 109-Ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar; o onların huşûunu artırıyor.

Yusuf Ali (English) Edit

 • 109- They fall down on their faces in tears, and it increases their (earnest) humility.(2320)

M. Pickthall (English) Edit

 • 109- They fall down on their faces, weeping, and it increaseth humility in them.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 109- Ve ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar ve o Kur'ân okundukça onların huşularını (boyun eğmelerini) artırır.

Bunun bir benzeri de "Peygambere indirileni işittikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı, gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. Onlar: "Ey Rabbimiz! İman ettik derlerdi." (Mâide, 5/83)

Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

 • 106- Onu bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuman için (bölüm bölüm) ayırdık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik.(119)

107- De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın; O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman,(120) çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler." 108- Ve derler ki: "Rabbimiz yücedir, Rabbimizin va'di gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor." 109- Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşû (saygı dolu korku) larını(121) arttırıyor.(122) 110- De ki: " 'Allah', diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur."(123) Namazında sesini çok yükseltme, onda çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.(124) 111- Ve deki: "Övgü (hamd) , çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.

AÇIKLAMA

119. Bu, şu itiraza verilen cevaptır: "Allah neden vahyini bir bütün olarak indirmedi? Neden onu parça parça gönderiyor. Allah'ın, neyi göndereceğine karar vermesi için bir süre düşünmesi mi lazım?" Bu tür sorulara Nahl Suresi 101-102. ayetler ve bunlarla ilgili 104-106. açıklama notlarında cevap verildiği için burada tekrar ele almaya gerek yok. 120. Burada ilâhi kitapları çok iyi bilen ve onların lafız ve mânâlarından hüküm çıkarabilen Ehl-i Kitap alimleri kastedilmektedir. 121. Yani, "Onlar Kur'an'ı dinledikleri zaman, hemen onun daha önceki peygamberlerin kitaplarında müjdelenen peygamber olduğumu anlarlar." 122. Kitap Ehlinden salih olanların durumu Kur'an'da bir çok yerde anılmıştır. Örneğin Âl-i İmran: 113-115, 199, Maide: 82-85 123. Bu, kafirlerin diğer bir itirazına verilen cevaptır. Onlar şöyle diyorlardı: "Biz yaratıcıya "Allah" dendiğini duyduk, fakat "Rahman" ismini nerden buldun?" Bunun nedeni onların "Rahman" ismini Allah için kullanmamaları ve bu ismi sevmemeleriydi. 124. Bu emir Mekke'de verilmişti. İbn Abbas, Hz. Peygamber (s.a) ve müminlerin namaz kıldıklarında yüksek sesle Kur'an okuduklarını rivayet etmiştir. Bunun üzerine kafirler de bağırıyorlar ve onlara sövüyorlardı. Bu nedenle onlara ne kafirleri baştan çıkaracak denli yüksek sesle, ne de diğer müminlerin duyamayacağı kadar alçak sesle okumamaları emredilmiştir. Bu emir, Medine'de şartlar değişince uygulanmamaya başlandı. Fakat müminler herhangi bir yerde veya zamanda aynı şartlarla karşılaşırlarsa aynı emre uymalıdırlar. 125. Bu cümlede gizli bir alay vardır. Müşrikler, Allah'ın, mülkünü idare etmeleri için yardımcılar ve temsilciler tayin ettiğine inanıyorlardı. Bu O'nun mülkünü idarede güçsüz ve yardıma muhtaç olduğu anlamına geliyordu; yani O'nun ilâhlıkta kendisine destek olacak yardımcılara ihtiyacı vardı. Bu cümle onların bu yanlış iddialarını reddeder. "O'nun ilâhlığının çeşitli yerlerine tayin edeceği veya mülkünün çeşitli bölgelerine yöneticiler yapacağı ilâhlara ve azizlere ihtiyacı yoktur."


Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • 109. İşte [böyle deyip] ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve [Allah'tan yana gösterdikleri] bu [bilinç ve duyarlık] onların saygı ve sakınmasını artırır.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 109. Ve ağlıyarak çeneleri üstüne kapanırlar ve -Kur'an- onların saygısını arttırır.

109. (Ve) o mübarek âlim, zatlar, Kur'an'ı Kerim'in kendilerine verdiği bir manevî zevk ile, Allah'ın kudretini, kutsiyetini düşünmekten meydana gelen, mhanî bir korku ve huşu ile (ağlayarak çeneleri üstüne) yerlere (kapanırlar) saygı göstermeye koşarlar (ve) Kur'an'ı Kerim, (onların saygısını arttırır) gönüllerinin yufkalığını ve Allah'ın büyüklüğünü düşünmekten dolayı meydana gelen korku ve saygılarının artmasına vesile olur. İşte İslâm dininin, Kur'an'ı Kerim'in yüceliğini böyle takdir eden ve yücelten zatlar daima mevcut bulunacaklardır. Bu yüceliği takdir edemiyenler varsın zarar ve ziyanda yaşasınlar, insanlığın İslâmiyet gibi hakikî bir dine kavuşan aydın, düşünen bir tabakası, daima Kur'an'ı kerim'i yüceltecek, Cenab'ı Hakkın kutsî âyetleriyle mübarek isimleriyle kalplerini aydınlatacak, lisanlarını süsleyip duracaklardır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.