FANDOM


Arapça harfli ayet metni Edit

 • 50-قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

Latin harflerine transcriptli metin Edit

 • 50-Kul kûnû hicâreten ev hadîdâ(hadîden).


Kelime anlamlı meal Edit

 • 1. kul : de, söyle
 • 2. kûnû : olun
 • 3. hicâreten : taş
 • 4. ev : veya
 • 5. hadîden : demir


Abdülbaki Gölpınarlı Edit

 • 50-De ki: Taş, yahut demir olun.


Ali Bulaç Meali Edit

 • 50-De ki: "İster taş olun, ister demir."


Ahmet Varol Meali Edit

 • 50-De ki: "İster taş ve ister demir olun.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

 • 50-(50-51) De ki: 'İster taş veya demir ya da kalbinizde büyüttüğünüz başka bir yaratık olun, yine de dirileceksiniz.' 'Bizi tekrar kim diriltir?' derler; de ki: 'Sizi ilk defa yaratan.' Sana başlarını sallayarak: 'Ne zamandır bu?' derler. 'Yakında olması mümkündür' de.


Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

 • 50-De ki: “(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!”


Diyanet Vakfı Meali Edit

 • 50-(50-51) De ki: İster taş olun, ister demir, isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahlûk! (Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.) Diyecekler ki: «Bizi tekrar (hayata) kim döndürecek?» De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek!


Edip Yüksel Meali Edit

 • 50-De ki: 'İsterse taş veya demire dönüşün,'


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

 • 50-De ki: «Gerçekten, ister taş olun, ister demir,


Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

 • 50-De ki: muhakkak, ister taş olun ister demir,


Ömer Nasuhi Bilmen Edit

 • 50-De ki: «Siz (bilfarz) taş veya demir olunuz.»


Muhammed Esed Edit

 • 50-De ki: "İster taşa dönüşün, ister demire;


Suat Yıldırım Edit

 • 50-(50-51) De ki: "İster taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi aklınızca imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık, ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız." "O halde" diyecekler, "kimdir bizi diriltecek olan?" De ki: "Sizi ilk defa yoktan yaratan!" Bu sefer, alay ederek başlarını sallayacak da: "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Belki de yakındır."


Süleyman Ateş Meali Edit

 • 50-De ki: "İster taş olun, ister demir,"


Şaban Piriş Meali Edit

 • 50-(50-51) De ki: -İster taş olun, ister demir! İsterse kalplerinizde tasavvur ettiğiniz hayal ötesi bir yaratık olun! Diyecekler ki: -Bizi tekrar kim diriltecek? De ki: -Sizi ilk defa yaratan! Bunun üzerine sana başlarını sallayarak: -O, ne zaman olacak? diyecekler. De ki: -Yakın olsa gerek!


Ümit Şimşek Meali Edit

 • 50-De ki: 'İsterseniz taş olun, demir olun.


Yaşar Nuri Öztürk Edit

 • 50-De ki: "İster taş olun ister demir!"


Yusuf Ali (English) Edit

 • 50- Say: "(Nay!) be ye stones or iron,


M. Pickthall (English) Edit

 • 50- Say: Be ye stones or ironn


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

 • 50- De ki: "İster taş olun, ister demir..."

Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

 • 48- Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak, artık onların bir yola güçleri yetmemektedir.(54)

49- Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" 50- De ki: "İster taş olun,ister demir," 51- "Ya da göğüslerinizde büyümekte olan (veya büyüttüğünüz) bir yaratık (olun) ." "Bizi kim (hayata) geri çevirebilir" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratan." Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar(55) ve diyecekler ki: "Ne zamanmış o?" De ki: "Umulur ki pek yakında."

AÇIKLAMA

54. Burada onların her seferinde birbirine karşı fikirler öne sürdükleri söylenmek istenmektedir. Onlar bazan "sen bir büyücüsün" derler, bazan da "sen büyülenmişsin veya sen bir şairsin veya içine kötü bir ruh girmiş" derlerdi. Bu birbirine karşıt ithamlar gerçeği bilmediklerinin delilidir. Aksi taktirde her yeni durumda ona uygun yeni bir ad icad etmezlerdi. Bu aynı zamanda onların Hz. Peygamber'e (s.a) yönelttikleri "itham"dan kendilerinin bile emin olmadıklarını gösterir. Onlar bir gün Hz. Peygamber'e (s.a) bir ad takıyorlar, fakat ertesi gün onun uygun olmadığını anlıyorlardı. Daha sonra ikinci bir lakap takıyorlar, bunu üçüncü gün ve daha sonrası takip ediyordu. Böylece her lakap birbirine zıt oluyor ve bu hiç birinin doğru olmadığını, tersine kafirler tarafından uydurulduğunu gösteriyordu. 55. Düşmanlıklarını veya kabul etmediklerini, şüphe ettiklerini göstermek yahut da seninle alay etmek için "başlarını sallarlar".


Muhammed Esed Tefsiri Edit

 • 50. De ki: "İster taşa dönüşün, ister demire;

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

 • 50. De ki: Siz -faraza- taş veya demir olunuz.

50. İşte o Yüce Yaratıcı, o inkarcılara cevap veriyor, onların yanlış düşüncelerini kınıyor, Kur'an lisanı ile diyor ki: Resulüm o inkarcılara (de ki) Ey cahiller!, (siz) değil kemik ve döküntü olmak, faraza (taş veya demir olunuz) onlar gibi dayanıklı, şiddetli bir mahiyete dönüşünüz, Cenab-ı Hak, sizi iadeye yine kadirdir. Onu hiçbir şey âciz bırakamaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.